วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประชาธิปไตยไทยเกิดจากปฏิวัติ

การที่มีคนยึดถือประชาธิปไตยมากเกินเหตุ จนคิดแต่ว่า ประชาธิปไตยก็คือเสียงส่วนใหญ่เท่านั้น อันนี้ไม่ว่ากัน

แต่สำหรับผม ผมเชื่อเรื่องธรรมาธิปไตยมากกว่าประชาธิปไตย (ธรรมาธิปไตยสามารถมีได้ในทุกระบอบการปกครอง)

ผมเขียนมาหลายบทความเกี่ยวกับประชาธิปไตย ว่าที่จริง ประชาธิปไตยมันก็แค่เครื่องมือที่ใช้ในการปกครองอย่างหนึี่่งเท่านั้น
.
ก็เปรียบเสมือนเรามีมีด หากเราใช้มีดเพื่อประโยชน์ก็ดี แต่หากเรามีดเพื่อเข่นฆ่าก็เป็นโทษ

ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์ หรือเผด็จการ หรือสังคมนิยมก็เปรียบเสมือนมีด !

มันอยู่ที่ผู้ใช้ จะนำเครื่องมือแต่ละประเภทนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่า?
.
-----------------------------

คุณภาพสส. ก็มาจากคุณภาพประชาชน?
.
.
สส.ในสภาฯ ที่เราเห็นว่าเป็นสส.ที่แย่ ไร้สาระ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

ขอถามว่า พวกสส.เหล่านี้ ใครล่ะที่ไปเลือกพวกนี้เข้ามานั่งในสภา? ก็พวกประชาชนอย่างเราๆใช่มั้ย? ที่เลือกพวกเขาเข้ามา?

ถ้าสส.ที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังไม่ดี ก็เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไร้คุณภาพ ถูกมั้ย!
.
ฉะนั้นถ้าประชาธืปไตยดี แต่ตกอยู่ในมือคนไร้คุณภาพ ประชาธิปไตยก็จะแย่ตามไปด้วย

ระบอบจึงไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพคน--------------------

สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475
.

คณะราษฎร์ ก็ใช้วิธีการปฏิวัติยึดอำนาจจากในหลวงร.7 ย้ำ!!นะครับว่า

คณะราษฎร์ก็ใช้วิธีการปฏิวัติยึดอำนาจมาจากในหลวงร.7

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยการปฏิวัติ! ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการลงประชามติ!!

คุณผู้อ่านลองคิดูเล่นๆนะครับว่า?

ถ้าคณะราษฎร์เสนอให้มีการลงประชามติว่า ให้คนไทยในสมัยนั้นจะเลือกระบอบประชาธิปไตยหรือไม่?

คุณผู้อ่านลองคิดว่า คนไทยสมัยนั้นจะเลือกประชาธิปไตยเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่?

ฉะนั้นในเมื่อการปฏิวัติก็มีหลายรูปแบบ อย่ายึดติดแค่เพียงการปฏิวัติจะต้องเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป

---------------------
.
หากประชาชนส่วนใหญ่ยึดว่าประชาธิปไตยสำคัญที่สุด บ้านเมืองจะไม่พ้นปัญหา
แต่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยึดว่าคุณธรรมความถูกต้องสำคัญที่สุด บ้านเมืองจะพ้นปัญหา
.
------------------------
.
สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา กษัตริย์ ต้องครบองค์ 3 จึงจะเป็นประเทศไทย
.
ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นแค่เครื่องมือของมนุษย์เท่านั้น

สรุปง่ายๆก็คือ ขอคนไทยอย่ายึดติดกับประชาธิปไตยจนเกินเหตุ เพราะประชาธิปไตยก็มีทั้งที่ดี และที่ไม่ดี ขึ้นอยู่กับผู้ใช้มัน

สำหรับผม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือสถาบันสูงสุดในชีวิตผม (ชาติหมายถึงแผ่นดินและประชาชน)
.
เพราะทั้ัง3สถาบันนี้ให้กำเนิดความเป็นชาติไทย ที่เกิดจากความสามัคคี ความรัก ความเคารพและความศรัทธา ที่บรรพบุรุษผู้จงรักภักดีต่อสถาบันฯ บรรพชนผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน จนเป็นชาติไทยทุกวันนี้

ถ้าเกิดมีใครใช้ประชาธิปไตยในทางที่ผิด ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคิดร้ายต่อทั้ง3สถาบันหลักของชาติ

ประชาชนเดินดินธรรมดาที่มีอำนาจอย่างผม ให้อนุญาตให้ทหารปฏิวัติได้ครับ...ยิ้มแล้วรวย

จบ..

***************************************


,

.

..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม