วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ปัญหาโจรใต้ มาเลเซีย คนกลางหรือตัวการ


ตัวการใหญ่ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ ตอน 4 ปัญหาโจรใต้ มาเลเซีย คนกลางหรือตัวการ


ก่อนที่ผมจะวิเคราะห์ข้อเสนอของบีอารืเอ็นในบทความนี้  ในบทความเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงภาคใต้ ทั้ง 3 ตอนที่ผ่านมา คือ
ตัวการใหญ่ปัญหาความรุนแรงภาคใต้
แผนชั่วมาเลเซียใน3จังหวัดใต้
ทำไมปัญหาภาคใต้ ยิ่งเจรจายิ่งรุนแรง


ผมได้มุ่งประเด็นไปที่ มาเลเซียคือผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนกลุ่มโจรใต้ เพื่อหวังผลในการครองครองดินแดน 3 จังหวัดของไทย ไปเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย

และข่าววานนี้ได้เริ่มปรากฎภาพชัดเจนแล้วว่า นายฮาซัน ตอยิบ แกนนำ BRN ที่กำลังเจรจากับรัฐบาลไทยโดย สมช. ได้เปิดเผยท่าทีและความต้องการของพวกโจรชัดเจนแล้วว่า คืออะไร ในข้อเรียกร้อง 5 ประการ ตามนี้

นายฮัสซัน ตอยิบ กล่าวว่า "องค์กร บี.อาร์.เอ็น. คือแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติของชาวมลายูปาตานี ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อป็นแนวร่วมแห่งชาติมลายูปาตานี้ เพื่อให้ชาวมลายูปาตานีจากทุกชนชั้นในสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้หนึ่งแนว เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนปาตานี เพื่อที่จะชาวมลายูปาตานีเป็นอุมมะห์ (ประชาชาติ) ที่มีความสามัคคีและมีความแข็งแกร่ง หลังจากนั้นเราจะได้อิสรภาพ (หรือเสรีภาพ) และสามารถมีการปกครองของพวกเราที่มีความยุติธรรมสูงที่สุด

ด้วยเหตุนี้ สำหรับประชาชนปาตานีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายสยาม (ไทย) เชื้อสายมลายู หรือเชื้อสายจีนก็ตาม ประชาชนทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินปาตานี กระผมขอเรียกร้องว่า ทุกท่านไม่จำเป็นต้องตั้งข้อสงสัยหรือเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมนี้"


นายอับดุลกาลิม คาลิบ สมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็น ระบุว่า "ถ้าจะพูดถึงสถานการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปาตานี เราจำเป็นต้องอ้างอิงประวัติศาสตร์ เมื่อปาตานีตกเป็นอานานิคมของสยามเมื่อ ค.ศ. 1785 ระบบการ (ปกครองที่) กดขี่ชาวมลายูอย่างโหดร้ายก็เกิดขึ้น ตั้งแต่บัดนั้น ขบวนการปลดปล่อยชาว (bangsa) ปาตานีก็เกิดขึ้น เพื่อปลดปล่อยชาวมลายูปาตานีที่ถูกกดขี่และใช้ชีวิตอย่างทรมานจากการปกครองแบบอานานิคมของสยาม (ขบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น) เพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพที่แท้จริง"

ส่วนประเด็นและมุมมองต่อการหารือสันติภาพระหว่างฝ่ายบีอาร์เอ็นกับตัวแทนรัฐบาลไทย นายคาลิบ กล่าวว่า "เราจะดำเนินการต่อสู่จนถึงกำจัดการปกครองแบบอาณานิคมและการกดขี่ของชาวมลายูปาตานี การพูดคุยก็จะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้เงื่อนไข 5 ประการ กล่าวคือ


1. Penjajahan Siam mesti menerima Malaysia sebagai mediator, bukan fasilitator.
๑. นักล่าอานานิคมสยามต้องยอมรับให้ประเทศมาเลเซียเป็นคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย (mediator) ไม่ใช่แค่ผู้ให้ความสะดวก (facilitator)

2. Pembicaraan berlaku di antara bangsa Patani yang dipimpin oleh BRN dengan penjajahan Siam.
๒. การพูดคุยเกิดขึ้นระหว่างชาว (bangsa) ปาตานี ที่นำโดย บี.อาร์.เอ็น. กับนักล่าอาณานิคมสยาม

3. Dalam pembicaraan, mesti ada saksi dari negara ASEAN, OIC dan NGO.
๓. ในการพูดคุย จำเป็นต้องมีพยานจากประเทศอาเซียน องค์กร OIC และองค์กร NGO

4. Penjajah Siam mesti membebaskan semua tahanan dan menghapuskan semua waran tangkap tanpa syarat.
๔. นักล่าอานานิคมสยามต้องปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวทุกคนและยกเลิกหมายจับทั้งหมด (ที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง) โดยไม่มีเงื่อนไข

5. Penjajah Siam mesti mengakui bahawa BRN adalah gerakan pembebasan bangsa Patani, bukan pemisah.
๕. นักล่าอาณานิคมสยามต้องยอมรับว่า องค์กร บี.อาร์.เอ็น. เป็นขบวนการปลดปล่อยชาว (bangsa) ปาตานี ไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน

------------------------

มาเลเซีย ประเทศที่มีการแบ่งชนชั้นทางเชื้อสายชนชาติ


ก่อนอื่น ผมเชื่อว่า นายฮาซัน ตอยิบ ไม่ได้ใช่ตัวแทน BRN หรอก แต่เป็นตัวแทนของมาเลเซียมากกว่า การเป็นตัวแทน BRN เป็นแค่ฉากบังหน้าเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนถึงตัวการใหญ่ตัวจริงคือ มาเลเซีย !!

ในช่วงที่การเจรจาระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับโจร BRN ครั้งแรก ๆ ทางมาเลเซียได้หน้าได้ตาว่า เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยไทยเพื่อแสวงหาสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ ประหนึ่งมาเลเซียคือผู้รักสันติภาพพร้อมช่วยเพื่อนบ้านที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องดินแดนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในฟิลิปปินส์ ก็มีมาเลเซียเป็นคนกลางเจรจา

หรือจะเป็นกลุ่มกบฎอาเจะห์ ที่อินโดนีเซีย ก็มีมาเลเซียเป็นคนกลางเจรจา แต่จริง ๆ ลึก ๆ แล้ว ทุกประเทศต่างรู้ดีว่า ไอ้คนกลางนี่แหละที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกลุ่มกบฎแบ่งแยกดินแดนทุกกลุ่มในหลายประเทศ

เพราะแนวคิดของผู้นำมาเลเซียตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ได้สืบทอดกันต่อ ๆ กันมาทุกคนว่า มาเลเซียจะต้องผนวกดินแดนที่มีชาวมลายูในประเทศต่าง ๆ รวมกับมาเป็นมาเลเซียให่ได้ (เช่นประเทศบรูไน เป็นชาวมลายู ก็กลัวเสียดินแดน จึงขออยู่ใต้อาณัติของอังกฤษต่อมาเป็นเวลานาน)

(หรือเมื่อไม่กี่ปีก่อน มาเลเซียก็ฟ้องศาลโลกได้เกาะเล็กๆ จากอินโดนีเซียมาแล้วเช่นกัน แล้วปรากฎว่าบริเวณเกาะที่ มาเลเซียได้มา มีน้ำมันเยอะ !!)

อีกทั้งมาเลเซียมีการแบ่งชนชั้นทางสังคม โดยกำหนดในรัฐธรรมนูญไว้ด้วย ที่เรียกว่า "ภูมิปุตรา" ซึ่งชาวมาเลเซียแท้ นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายู ประพฤติปฏิบัติตามประเพณีมลายู จะได้รับสิทธิพิเศษในฐานะชนชาติเจ้าของประเทศดั้งเดิม มีสิทธิเหนือกว่าชาวจีน และชาวอินเดีย หรือชาวไทย ที่อยู่ในมาเลเซีย

แนวคิดแบ่งชนชั้นแบบนี้ ทำให้นายลีกวนยู ไม่พอใจ อีกทั้งนายลีกวนยู กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในมาเลเซีย จนมีข่าวลือว่า นายลีกวนยู จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ด้วยเหตุนี้ทำให้ ตนกูอับดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย ผู้นำเรียกร้องเอกราชของมาเลเซีย จึงเสนอให้ลีกวนยู แยกสิงคโปร์ออกจากมาเลเซีย ไปดีไหม เพราะคนในสิงคโปร์เองก็เป็นคนจีนมากกว่าคนมลายู

ซึ่งนายลีกวนยู ก็เริ่มไม่พอใจสิทธิพิเศษของคนมลายูแท้ที่มีมากกว่าชนชาติจีนอยู่แล้ว  จึงยอมตกลงแยกสิงคโปร์ออกจากประเทศมาเลเซีย

การแบ่งชนชั้นแบบนี้ ทำให้คนใน 3 จังหวัดใต้ของไทยจำนวนมากถูกสอนสั่งจนเชื่อว่า การเป็นคนไทยเชื้อสายมลายูอยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ของไทย เปรียบเสมือนพลเมืองชั้นสอง มีสิทธิไม่เท่ากับคนไทยพุทธ แต่ถ้าหากดินแดน 3 จังหวัดใต้กลับมาผนวกเป็นดินแดนมาเลเซีย สิทธิพิเศษในฐานะชาวมลายูแท้จะกลับคืนมา

ซึ่งจริง ๆ แล้ว แนวคิดนี้เป็นการหลงผิดโดยแท้ เพราะความจริงแล้ว คนไทยไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นกับคนไทยเชื้อสายมลายู แต่เพราะการได้รับปลูกฝังจากพวกไม่หวังดีต่อไทย จนเกิดความเชื่อว่าตนเองไม่ใช่คนไทย แต่เป็นคนมลายูต่างหาก ที่ทำให้เกิดอคติต่อรัฐบาลไทย ต่อข้าราชการไทย ต่อระบบการศึกษาของไทย

ทั้ง ๆ ที่ ความจริงแล้ว ในอดีต การที่ข้าราชการไทยรังแกชาวบ้าน ทำตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตมันเกิดขึ้นในทุกจังหวัด แต่เพราะชาว 3 จังหวัดใต้โดนยุยงจากพวกแบ่งแยกดินแดมาตลอด จึงทำให้เกิดความเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐแบบผิดปกติมากกว่าคนไทยทั่วไปจะเป็น

---------------

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีนคนปัจจุบัน สนับสนุนใช้นโยบาย ภูมิปุตรา


ข่าวไทยรัฐ

------------

มาเลเซียตี  2 หน้า

ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มาเลซียกำลังได้หน้าในการเป็นคนกลางเจรจรโจรใต้กับรัฐบาลไทย ได้เกิดกลุ่มติดอาวุธของสุลต่านซูลู จากฟิลิปปินส์เรียกร้องดินแดนรัฐซาบาร์คืนจากมาเลเซีย จนทำให้ทางการมาเลเซียส่งกองกำลังไปปราบพวกแบ่งแยกดินแดนอย่างรุนแรง จนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน

เห็นรึยีงว่า ? เวลามาเลเซียเกิดปัญหาแบ่งแยกดินแดนกับตัวเอง มาเลเซียก็ได้ใช้วิธีการรุนแรงเฉียบขาดในการปราบพวกแบ่งแยกดินแดนทันที !!

แม้ทายาทสุลต่านซูลู จะอ้างข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ว่า รัฐซาบาห์ควรเป็นของพวกเขา ไม่ควรเป็นดินแดนของมาเลเซียก็ตาม

แต่ผู้นำมาเลเซียได้ตอบโต้กลับไปว่า "ถ้าอ้างเรื่องประวัติศาสตร์ แบบนี้ก็วุ่นวาย เพราะเรื่องอาณาจักรโบราณในอดีตมันจบไปแล้ว"  (ผมเคยอ่านคำตอบโต้ของนายกมาเลย์ในประเด็นนี้ เมื่อไม่นานนี่เอง แต่ผมพยายามหาอยู่หลายชั่วโมงยังหาไม่เจอครับ ไว้ถ้าหาเจอจะนำมาลงอีกที)

---------------------

วิเคราะห์ข้อเสนอของนายฮาซัน ตอยิบ

นายฮาซัน ตอยิบ มันอ้างประวัติศาตร์อาณาจักรปัตตานีโบราณ เพียงแค่นี้ก็ฟังไม่ขึ้นแล้ว เพราะนี่โลกยุคใหม่ที่แบ่งเป็นประเทศไปแล้ว ไม่มีอาณาจักรโบราณอีกแล้ว

และเมื่อวานนี้ ผมได้อ่านเรื่อง พยานปากสำคัญคดีกรือเซะ เขาได้เล่าว่า เขาและเพื่อน ๆ วัยหนุ่ม โดนครูสอนศาสนาปลุกฝังให้เกลียดประเทศไทย อ้างเรื่องรัฐปัตตานี คนปัตตานีโดนทารุณจากรัฐไทย แล้วสุดท้ายพวกเพื่อน ๆ ของเขาหลายคนก็ไปตายในกรือเซะ หลายคนก็บุกจู่โจมหน่วยทหารจนถูกยิงตาย แต่ไอ้ครูสอนศาสนาคนนั้นหายหัวไปไหนไม่รู้ ไม่ได้อยู่ร่วมสู้ด้วย 

เท่ากับพวกเขาและเพื่อนโดนหลอก แต่โชคดีเขาเกิดปัญหาทางบ้านก่อนวันเกิดเหตุ เลยแยกตัวออกมาก่อน ไม่งั้นคงตายในกรือเซะเหมือนเพื่อน ๆ เช่นกัน

คลิกอ่าน พยานปากเอกกรือเซะ ขบวนการหลอกชาวบ้าน


ในข้อเสนอข้อที่ 1 มันต้องการให้มาเลเซียเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย นี่ก็ชัดเจนว่า มันเปิดโอกาสให้มาเลเซียเข้ามามีบทบาทจัดการในดินแดนของราชอาณาจักรไทย เท่ากับให้มาเลเซียแทรกแซงกิจการภายในของไทยได้

ในข้อเสนอที่ 2 มันเรียกประเทศไทยว่า นักล่าอาณานิคมสยาม ซึ่งจริง ๆ แล้ว หากศึกษาประวัติศาสตร์จริง ๆ ปัตตานีต่างหากที่รุกรานสยามก่อน จนสยามต้องยกไปปราบ และไม่ใช่เฉพาะชาวสยามเท่าน้น แม้แต่อาณาจักรมะละกาก็เคยรุกรานปัตตานี เพียงแต่พวกโจรมันอยากจะอ้าง และมันอยากจะไปเป็นมาเลเซีย จึงไม่โทษมะละกา หรือมาเลเซียในปัจจุบัน

คลิกอ่าน แท้จริงอาณาจักรปัตตานีรุกรานชาวสยามก่อน 


ในข้อเสนอที่ 3 มันต้องการให้ประเทศในอาเซียน ซึ่งก็คือมาเลเซีย และ OIC หรือองค์กรความร่วมมืออิสลาม เข้ามาแทรกแซง เพื่อหวังให้เกิดการยกระดับปัญหาให้สู่ระดับนานาชาติ จนอาจถึงให้นานาชาติร่วมกดดันไทย เพื่อให้ไทยต้องจัดทำประชามติกับคนใน 3 จังหวัดใต้ว่า ต้องการแยกตัวไปตั้งรัฐอิสระจากราชอาณาจักรไทยหรือไม่

ในข้อเสนอที่ 4 ให้ปล่อยตัวนักโทษก่อการร้ายทั้งหมด นี่เท่ากับมันต้องการทำลายอำนาจกฎหมายของรัฐไทยลง เพราะพวกมันฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้บริสุทธิ์มากมาย แต่มันต้องการให้ปล่อยพวกมันให้พ้นผิดง่าย ๆ ประหนึ่งรัฐไทยต้องตกเป็นเบี้ยล่างพวกมันไปแล้ว

ในข้อเสนอที่ 5 มันอ้างว่า พวกมันไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นผู้ปลดแอกชาวปัตตานี นั่นแสดงว่า มันกำลังบอกว่า ดินแดน 3 จังหวัดใต้ไม่เคยเป็นของราชอาณาจักรไทย ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยมาแต่แรกอยู่แล้ว แต่เป็นดินแดนที่ถูกนักล่าอาณานิคมสยามยึดครองไปต่างหาก
ป้ายผ้าที่เขียนด้วยภาษามาเลเซีย ติดไปทั่วใน 3 จังหวัดใต้ และบางอำเภอในสงขลา เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา

ซึ่งแปลความได้ว่า "สันติภาพจะไม่เกิดขึ้น ตราบใดที่สิทธิการเป็นเจ้าของยังไม่ได้รับการยอมรับ"

ความหมายน่าจะหมายถึง ความรุนแรงจะไม่จบ ตราบใดที่รัฐไทย( สิทธิการเป็นเจ้าของ) ยังปกครองรัฐปัตตานี

นี่คือการปฏิเสธความเป็นรัฐไทยโดยแท้

-------------------------

จากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ มันทำกันเป็นกระบวนการ และต้องมีตัวการใหญ่ที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง ไม่งั้นพวกมันไม่กล้าหาญทำได้ถึงขนาดนี้หรอกครับ

และตัวการนั้น ผมยังยืนยันว่าเป็น มาเลเซีย เท่านั้น ที่จะคอยรับผลประโยชน์จากการแยกตัวของรัฐปัตตานีออกจากราชอาณาจักรไทย

หากรัฐบาลไทยไม่มุ่งเป้าไปที่ตัวการใหญ่อย่างมาเลเซีย ก็ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จหรอกครับ เพราะมาเลเซียมันทำตัวลอยเหนือปัญหา ทั้ง ๆ ที่ตัวมันเองคือตัวการใหญ่แห่งปัญหาแท้ ๆ


คลิกอ่าน สันดานมาเลเซียกับแผนแบ่งแยกดืนแดน


วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

ทำไมปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ยิ่งรุนแรงมากขึ้น
ตัวการใหญ่ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ ตอน 3 ทำไมปัญหา 3 จังหวัดใต้ยิ่งรุนแรงมากขึ้น

เกริ่น

ในพ.ศ.2554 มาเลเซียมีรายได้จากการส่งออกอาหารฮาลาลสู่โลกมุสลิม มูลค่ากว่า 340,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นผู้ค้าอาหารฮาลาลรายใหญ่ที่สุดของโลก นั่นเพราะมาเลเซีย กำหนดนโยบายทำให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลก

แล้วอยู่ๆ ถ้าประเทศไทยไปกำหนดให้ 3 จังหวัดใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลของโลกบ้างล่ะ ?

นั่นคือที่มาของข้อสันนิษฐานของผมที่ว่า ทำไมความรุนแรง 3 จังหวัดใต้ ได้เริ่มรุนแรงขึ้นแบบผิดปกติในพ.ศ.2547 ตามที่ผมเขียนไว้ในบทความแรก เรื่อง ตัวการใหญ่ปัญหาความรุนแรงภาคใต้


คลิกที่รูปเพื่อชมเว็บหน่วยงานพัฒนาอาหารฮาลาลของมาเลเซีย


--------------------------------


และหลังจากที่ผมได้เขียนทความเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงภาคใต้มาแล้ว 2 บทความ ได้มีเพื่อนในเฟสบุ๊คที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีน ได้แสดงความเห็นมาตามรูปนี้จากความเห็นของเพื่อนในเฟสบุ๊ค ได้ชี้ให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า มาเลเซียไม่มีความจริงใจในการช่วยแก้ปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดใต้ของไทยเลย

เพราะแม้แต่สื่อในมาเลเซียก็มักนำเสนอภาพความรุนแรงเพียงด้านเดียว นั่นคือภาพความรุนแรงในสถานการณ์กรือเซะ และตากใบ มานำเสนอซ้ำๆ โดยที่ไม่นำเสนอความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเลย

-----------------

จาก 2 บทความที่ผ่านมา ผมเสนอทฤษฎีที่ว่า มาเลเซียมีส่วนสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างลับ ๆ มา ตลอด

แต่ก็ใช่ว่า มาเลเซียจะสามารถควบคุมเหล่าผู้ก่อการร้ายพวกนี้ได้ เพราะพวกนี้ปฎิบัติการอย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับใคร จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเท่านั้น อีกทั้งกลุ่มก่อการร้ายได้ใช้การปลูกฝังความเชื่อผิด ๆ ปลูกฝังให้เยาวชนมุสลิมที่เกิดในแผ่นดิน 3 จังหวัดใต้ ว่าพวกเขาไม่ใช่คนไทย แต่เป็นคนมลายู ที่ต้องการแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับประเทศไทยอีกต่อไป

ดังนั้นขบวนการก่อการร้ายหลาย ๆ กลุ่มนั้น จึงมีจุดประสงค์ร่วมกันคือ ต้องการแยกดินแดนออกจากราชอาณาจักรไทย โดยใช้รัฐปัตตานีเป็นโมเดลในการเรียกร้อง

ซึ่งผู้ที่จะได้ปกครองดินแดนรัฐปัตตานีต่อไป ก็ต้องเป็นมาเลเซียเท่านั้นที่รอเก็บตกผลประโยชน์ในตอนสุดท้าย นั่นคือรัฐปัตตานีในส่วนที่อยู่ในดินแดนไทยจะกลับไปรวมกับรัฐปัตตานีในส่วนที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็คือรัฐกลันตัน ตรังกานูในปัจจุบัน

นั่นเพราะผู้นำกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ ก็ล้วนแต่พำนักพักพิงอาศัยในมาเลเซียทั้งสิ้น ก็ในเมื่อไปอาศัยมาเลเซียเขาอยู่ แล้วจะไม่ยกดินแดนให้มาเลเซียได้ไง จริงไหม ?

ที่สำคัญ ถ้าต้องการพัฒนารัฐปัตตานีแบบก้าวกระโดด ได้งบประมาณมาพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว ก็ต้องอาศัยงบจากมาเลเซียเท่านั้น เพราะมาเลเซียเขาได้วางระบบราชการ และการจัดการสาธารณูปโภคได้อย่างดี และสามารถจัดการได้รวดเร็ว (มาเลเซียเขาพร้อมเข้ามาจัดการได้ทันทีนานแล้ว)

ตัวอย่างเช่น เกาะลังกาวี แค่เวลาไม่กี่ปีมาเลเซียสามารถพัฒนาเกาะลังกาวีเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังได้อย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้ามกระโดด

และยุทธวิธีก่อการร้ายในวันนี้ทุกวันนี้เขาเรียกว่า แยกกันตีแบบกองโจร แต่ไม่ปรากฏผู้นำโจรตัวจริงออกหน้า

-------------------

ตัวอย่างบุคคล 2 สัญชาติ ฮาซัน ตอยิบนายฮาซัน ตอยิบ ผู้นำขบวนการ BRN ที่กำลังเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไทย เป็นคนที่เกิดในแผ่นดินไทย จังหวัดนราธิวาส แล้วก็หนีคดีเข้าไปอยู่ในมาเลเซียมากว่า 30 ปี เป็นบุคคล 2 สัญชาติ

ถามว่า ทำไมมาเลเซียถึงยอมให้ผู้นำขบวนการก่อการร้ายอย่าง นายฮาซัน ตอยิบ พำนักอาศัยในมาเลเซียได้อย่างสุขสบายมากว่า 30 ปี ?

ทั้ง ๆ ที่ ทางฝ่ายไทยขอร้องทางการมาเลเซียให้ช่วยแก้ปัญหาบุคคล 2 สัญชาติมาตลอด ว่า กลุ่มคนเหล่านี้จำนวนมากคือพวกผู้ก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดง แต่มาเลเซียก็ไม่เคยช่วยไทยแก้ปัญหาบุคคล 2 สัญชาติอย่างจริงจังและจริงใจ แถมกลับให้ที่หลบซ่อนพวกผู่ก่อการร้ายทุกกล่มได้พำนักอาศัยทั้งสิ้นแม่ของนายฮาซัน ตอยิบ ก็ยังอาศัยในจังหวัดนราธิวาสมาจนวันนี้ แม่ของนายฮาซัน ตอยิบ บอกว่า ไม่ได้เจอลูกชายคนนี้มากว่า 30 ปี ? คุณเชื่อหรือ ?

----------------

ทำไมปัญหา 3 จังหวัดใต้ยิ่งรุนแรงมากขึ้น หลังรัฐบาลเจรจา BRN

ตอบง่ายๆ เลยก็คือ การเจรจากับ BRN เป็นการจัดฉากที่ทักษิณจ่ายเงินให้แกนนำ BRN ที่เกษียณอายุแล้ว มานั่งเจรจากำมะลอสร้างภาพเท่านั้น เพราะความเป็นจริงแกนนำที่ปฏิบัติการณ์จริงในพื้นที่ กระทำการแบบยุทธวิธีกองโจรแบบไร้ผู้นำตัวจริงมานานแล้ว เพื่อจะได้สาวถึงตัวการใหญ่อย่างมาเลเซียได้ยากขึ้น

หรืออย่างเวลาผู้ก่อการร้ายคนไหน ที่คดีเริ่มติดตัวมากขึ้น ก็จะเสแสร้งเข้ามอบตัวต่อทางการไทย เพื่อขอเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เพื่อหวังให้ตัวเองรอดความผิดเก่าๆ ส่วนทางการไทยก็ใจดีรับมาไว้พัฒนาชาติไทย อภัยโทษความผิดให้พวกมีคดีติดตัวที่เข้ามามอบตัวทั้งหมด

ซึ่งลึกๆ ในใจพวกนี้ทุกคนไม่เคยมีเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดง แถมยังแอบสนับสนุนลับ ๆ แก่ผู้ก่อการร้ายรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาทดแทนพวกตน (ที่พวกตนฝึกขึ้นมาทดแทน)


ตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ก็มีการเผาธงชาติไทย แล้วติดธงมาเลเซียแทนหลายจุด ตามคลิปข่าวนี้


หรือแม้แต่เมื่อวันที่ 16 เมษายา ที่ผ่านมา ก็มีป้ายต่อต้านการเจรจาสันติภาพของรัฐบาลไทยกับ BRN พร้อมติดธงชาติมาเลเซียไว้ด้วยตามนี้


ภาพข่าวจากสปริงนิวส์

ทั้งหลายทั้งปวงก็คือ พวกผู้ก่อการร้ายมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ต้องการให้แผ่นดิน 3 จังหวัดใต้เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย

และที่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นก็อาจเพื่อบีบให้ทางฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเอ่ยปากเรื่อง เขตปกครองพิเศษรัฐปัตตานีขึ้นก่อน หรืออาจให้รัฐไทยยอมรับข้อเสนอของพวกมันเรื่องรัฐปัตตานีได้ง่ายขึ้น หรือถ้าให้ดีที่สุดก็คือ ต้องการให้ไทยยกแผ่นดินให้มาเลเซียไปเลย

พวกเขาไม่ต้องการสันติภาพ ไม่ต้องการเป็นคนไทย ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทย เป้าหมายมุ่งตรงไปเพียงจุดเดียวเท่านั้น คือ ต้องการให้ 3 จังหวัดใต้ไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย

พวกผู้ก่อการร้ายจึงพยายามติดธงมาเลเซียไปทั่ว 3 จังหวัดใต้หลายครั้ง เพื่อบอกในเชิงสัญลักษณ์ว่า พวกเขาต้องการให้แผ่นดินนี้ควรเป็นของประเทศมาเลเซียเท่านั้น

ตราบใดที่พวกเขายังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ตราบนั้นก็จะฆ่าต่อไปไม่จบสิ้น!!


------------------

หมายเหตุ กรณียิง M79 ใส่บ้านนายนัจมุดดิน ผมมั่นใจว่านี่คือการจัดฉาก 100% เพราะกลุ่มผู้ก่อการร้ายใต้ไม่เคยมีคำว่าขู่ คือถ้าจะฆ่าก็คือฆ่าจริงเล่นงานจริง

นายนัจมุดดีน เป็นผู้เห็นด้วยกับ การตั้งเขตปกรองพิเศษรัฐปัตตานี กลับโดยยิงด้วย M79 ทุกปี แต่กลับไม่เคยมีใครในครอบครัวของเขาตายหรือบาดเจ็บสักคน !!


คลิกอ่าน มาเลเซียคนกลาง หรือตัวการ ? (พร้อมวิเคราะห์ข้อเสนอของBRN)ผู้ติดตาม