วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ความเหมือนและแตกต่างระหว่างทักษิณv.s.อูโก ชาเวซแห่งเวเนซุเอลา. akecity

วันก่อนข่าวต่างประเทศมีการนำเสนอข่าวผลประชามติของประชาชนเวเนซุเอลาส่วนใหญ่เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2542 เพื่อยกเลิกการจำกัดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งหมดแค่สองสมัยลง (คลิกดูภาพ)


ทำให้ประธานาธิบดีอูโก ชาเวซประธานาธิบดีคนปัจจุบันสามารถจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกกี่สมัยก็ได้ หากยังเขายังได้รับชนะการเลือกตั้งอยู่


ผลประชามติครั้งนี้นับเป็นชัยชนะที่สำคัญของประธานาธิบดีชาเวซ วัย 54 ปีที่จะพ้นวาระในปี 2556 และไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้อีก (ส่วนการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเดียวกันเมื่อปี 2550 ไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนมาแล้วครั้งหนึ่ง)


อูโก ชาเวซ อดีตนายพันทหารบกผู้มีแนวคิดรักชาติและสังคมนิยมประชาธิปไตยได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีประเทศเวเนซุเอล่าในปลายปี พ.ศ. 2541 เขามาจากครอบครัวคนจนเชื้อสายผสม (ยุโรป อเมริกันอินเดียน และแอฟริกัน) เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ อายุเพียง 44 ปี ได้รับการเลือกตั้ง เพราะเขามีนโยบายที่ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของคนจน ต่อต้านผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติ และนายทุนใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต่างจากพรรคการเมืองพรรคใหญ่ 2 พรรคที่ผลัดกันครองอำนาจมา 40 ปี


ประธานาธิบดีอูโก ชาเวซเคยให้ประชาชนลงมติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วครั้งนึง เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ใช้กันมากว่า40ปี เพราะรัฐธรรมนูญฉบับเก่านั้นได้เอื้อประโยชน์คนชั้นสูงและคนชั้นกลางมากกว่าประชาชนส่วนใหญ่ ชาเวซจึงใช้สิทธิประธานาธิบดีในการออกกฤษฎีกาให้มีการลงประชามติว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งสภารัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ซึ่งเขาก็ได้รับชัยชนะในประชามติครั้งนั้น


ซึ่งประธานาธิบดีชาเวซ ได้มีนโยบายช่วยเหลือคนจน และออกกฏหมายเพื่อยึดคืนสัมปทานน้ำมันหรือทรัพยกรสำคัญๆที่ไปอยู่ในมือต่างชาติ กลับมาเป็นสมบัติสาธารณะอีกครั้งหนึ่งสำเร็จ ทำให้ต่างชาติที่เสียผลประโยชน์อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ชอบขี้หน้าประธานาธิบดีเวเนซุเอลาคนนี้


ประธานาธิบดีชาเวซ เขาได้รับคะแนนนิยมจากคนยากจนด้วยสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลและการศึกษา และเขาหวังที่จะอยู่ในอำนาจได้ต่อไปโดยไม่จำกัด เพื่อหวังปฏิรูปเวเนซุเอลาให้เป็นรัฐสังคมนิยมให้สำเร็จ แต่ฝ่ายต่อต้านเตือนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นการบิดเบือนประชาธิปไตย


ชัยชนะในประชามติครั้งนี้ของชาเวซก็ได้รับความชื่นชมจากฟิเดล คาสโตร อดีตผุ้นำคิวบาด้วยเช่นกัน เพราะชาเวซนิยมชมชอบคาสโตร จนนับถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขา


************************

ความเหมือนและแตกต่างระหว่างทักษิณv.sชาเวซ

เท่าที่ผมดู ผมว่าชาเวซเหมือนทักษิณเพียง2จุดคือ ชาเวซมีนโยบายสวัสดิการให้กับคนจน จนได้รับความนิยมและชัยชนะจากคนจนอย่างท่วมท้น เหมือนทักษิณ

แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากของชาเวซกับทักษิณนั้นมีอยู่หลายจุด เช่น

1. ชาเวซต่อต้านการเข้าถือครองทรัพยากรธรรมชาติของเวเนซุเอลาทุกชนิดจากต่างชาติ ชาเวซเลยยึดทรัพยกรทุกชนิดเหล่านั้นคืนมาให้แก่สาธารณะ ซึ่งแต่เดิมเป็นผลประโยชน์ของคนรวยทั้งนั้น ทำให้ประชาชนยากจนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ขณะที่ทักษิณอยากจะให้ต่างชาติสามารถถือครองที่ดินคนไทยได้ 100 % หรืออย่างน้อยให้ต่างชาติก็เช่าที่ดินไทยได้นาน 99 ปี 

2. ชาเวซไม่ชอบระบบทุนนิยม แต่ชอบสังคมนิยม เพราะชาเวซเกลียดอเมริกา เพราะเขาคิดว่าอเมริกาคือชาติที่ทำทุกอย่างเพื่อเอาเปรียบคนอื่น เพื่อผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้น แต่ทักษิณบ้ากระแสทุนนิยม ชอบตักตวงผลประโยชน์จากทุนนิยม

3. ชาเวซปกป้องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ แต่ทักษิณกลับขายกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างธุรกิจสื่อสารเป็นต้น

4. ชาเวซปกป้องที่ดินทำกินชองชาติ โดยใช้มาตรการภาษีเพื่อจำกัดและขัดขวางการถือครองที่ดินขนาดใหญ่ เพื่อปกป้องไว้ให้เกษตรกรมีที่สิทธิได้เป็นเจ้าของที่ดิน แต่ทักษิณกลับอยากมีนโยบายขายที่ดินให้ต่างชาติ

5. ชาวเวซปกป้องรัฐวิสาหกิจของประเทศ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปใดๆที่กระทบต่อสังคม จะต้องจัดให้มีการผ่านการลงประชามติจากประชาชนเสียก่อน แต่ทักษิณอยากขายรัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรแก่ประเทศชาติไปให้พวกนายทุน 

**********************************

นี่คือความแตกต่างโดยคร่าวๆที่ผมพอจะนึกได้ครับ สำหรับผมนั้นไม่ได้ชื่นชมประธานาธิบดีชาเวซเท่าใดนัก แต่ผมต้องการชี้ให้เห็นว่า
.
ทั้งๆที่ประชาชนเวเนซุเอลาเองก็รู้ว่า ประธานาธิบดีชาเวซฝักใฝ่ระบอบสังคมนิยม แต่พวกเขาก็ยังให้การสนับสนุน ทำไมหรือครับ ก็เพราะพวกเขาเริ่มเห็นแล้วว่า กระแสทุนนิยมบริโภคของอเมริกาที่กลืนกินประเทศเขามาหลายสิบปี ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมากขึ้น แต่มาวันนี้ชาเวซได้นำระบอบสังคมนิยมมาปรับใช้เพื่อลดช่องว่างของความรวยความจนลงได้มากขึ้น
.
ทำไมชาติที่มีระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว ประชาชนถึงได้เริ่มฝักใฝ่ระบอบสังคมนิยมเพื่มขึ้น ?

คุณผู้อ่าน พอจะรู้ไหมครับว่าผมต้องการสื่อให้เห็นเรื่องอะไร ?

ส่วนประเด็นทักษิณอยากเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองหรือไม่นั้น ก็ยังไม่แน่ชัด แต่ในกลุ่มคนที่สนับสนุนทักษิณมีแน่ๆ
.
แต่ประเด็นตรงนี้ ประธานาธิบดีอูโก ชาเวซอยากจะเปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตย(สาธารณรัฐ) ไปเป็นสังคมนิยมแทน 

แล้วทักษิณล่ะ รู้หรือยัง? หรือแค่ปากว่าจงรักภักดีแต่ตาแอบขยิบให้ลิ่วล้อ?
.
************************************
.
คำเตือนเรืองตื่นราคาทองคำ
.
ขณะนี้ ราคาทองขึ้นอย่างผิดปกติ คาดว่าจะเกิดจากกระแสการเก็งกำไร ที่เปลี่ยนจากเรื่องน้ำมันและหุ้นมาลงที่ทองคำแทน ระวังจะเหมือนหุ้นและน้ำมันที่ผ่านมา จากสูงมากๆ ก็ตกลงได้มากๆเช่นกัน
.
คนไทยได้กำไรนิดหน่อย แต่ประเทศจะบอบช้ำ เพราะกำไรแค่ไม่กี่ร้อย ระวังด้วย หากอยากรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น
.
คลิกอ่าน ข้อเสียจากการเก็งกำไรราคาทอง
.
.

1 ความคิดเห็น:

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม