วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ความหมายประชาธิปไตย

.
คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าประชาธิปไตยหมายถึงอะไรกันแน่ หลายคนอาจจะเข้าใจว่า ประชาธิปไตยก็คือให้ประชาชนเลือกตั้งตัวแทนมาปกครอง หลายคนอาจเข้าใจว่า ประชาธิปไตยคือ เสียงส่วนใหญ่ว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น


ประชาธิปไตยที่เคยเรียนมา คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน แต่เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำพูดประโยคนี้แค่ไหน

การปกครองของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นผู้ปกครองได้ทุกคน มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งได้ทุกคน


โดยประชาชน หมายถึง ผู้ที่จะมาปกครองต้องมาจากการเลือกของประชาชน


เพื่อประชาชน หมายถึง ผู้ปกครองต้องทำเพื่อประชาชน


การตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้ปกครองนั้น จึงต้องใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสิน แต่เสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หมายถึงประชาธิปไตยทั้งหมด


ผู้ปกครองเมื่อมาจากเสียงส่วนใหญ่แล้ว ก็ใช่ว่าจะจบ แล้วรอให้ครบวาระแล้วค่อยมีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น
ไม่ใช่ว่ามีอำนาจในมือแล้วจะทำทุกอย่างได้ตามอำเภอใจหากผู้ปกครองจากเสียงส่วนใหญ่กระทำผิด เสียงส่วนน้อยก็จะเป็นฝ่ายตรวจสอบ และประชาชนที่อยู่ฝ่ายเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องคอยตรวจสอบผู้ปกครองที่ตัวเองเลือกมาด้วยเช่นกันและหากผู้ปกครองกระทำสิ่งใดไม่ได้เป็นไปเพื่อประชาชนส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองนั้นก็ต้องมีสิทธิที่จะถูกตรวจสอบและลงโทษได้ หากพบว่าผิดจริง ก็มีสิทธิถูกถอดถอนได้ประชาธิปไตย มาจากเสียงส่วนใหญ่ แต่เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่แปลว่าประชาธิปไตย


เสียงส่วนน้อยไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยคือการยอมรับเสียงส่วนน้อยด้วย

เพราะประชาธิปไตยคือการมีเสรีภาพทางความคิดเพราะเสียงไม่ว่าจะมาจากส่วนใหญ่ หรือส่วนน้อยก็ตาม ทุกเสียงก็เป็นเสียงของปวงชนเฉกเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลา ทุกเสียงก็มีสิทธิคนละเสียงเท่าเทียมกันเหมือนเดิม


เสียงส่วนใหญ่หากอยู่ในหมู่โจร ประชาธิปไตยนั้น ก็เป็นประชาธิปไตยแบบโจร

และเหนือสิ่งอื่นใด ประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องไม่แตกแยก

.

คลิกอ่าน ประชาธิปไตยคือความไม่เท่าเทียมกัน

newakecity
newakecity
1 ความคิดเห็น:

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม