วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ทุกระบอบต่างมีดีมีเลวทั้งนั้น

.
.
ยกตัวอย่างเช่นระบอบประชาธิปไตย

หากคนในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ขาดการศึกษา ขาดคุณธรรม ประชาธิปไตยก็จะขาดคุณภาพและมีมิจฉาทิฐิ ก็จะเป็นประชาธิปไตยแห่งทุกข์!

เราคงเห็นได้ว่า ไม่มีระบอบใดในโลกที่สร้างความสุขของมนุษย์ได้จริง เพราะทุกประเทศต่างก็มีทุกข์ต่างๆกันไปทั้งนั้น

ฉะนั้น เราจงกลับมามองที่ตัวเราให้มากขึ้น แก้ที่ตัวเรา ดีกว่าไปโทษปัจจัยภายนอกมากเกินไป

ทำไมคนจีนที่มีแค่เสื่อผืนหมอนใบมาอยู่ที่ไทย จึงสามารถร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ล่ะครับ?

ทำไมคนไทยที่จบแค่ป.4มากมาย จึงสามารถเป็นเศรษฐีได้ล่ะครับ ?

ทำไมคนไทยจึงต้องกู้เงินกับแขก ทั้งๆที่เจ้าหนี้แขกเหล่านั้น ก็มากันแต่ตัวแทบทั้งนั้น?

ฉะนั้นเราจงคิดให้หนัก!
.
คลิกอ่าน ครบ20ปีเทียนอันเหมิน อุทธาหรณ์ที่ให้คนไทยได้สำนึก
.
คลิกอ่าน ทักษิณv.s.ฮูโก ชาเวซ ปธน.เวเนซูเอลา
.
คลิกอ่าน มุมมองใหม่การปกครอง


***********************************

สู้แล้วรวย?

คุณผู้อ่านจำรายการ"สู้แล้วรวย" ของคุณดำรง พุฒตาล กันได้มั้ยครับ ที่เคยออกอากาศทางไอทีวี ซึ่งต่อมาลูกชายคนโตของคุณดำรง ก็กลายเป็นพิธีกรหลักของรายการในภายหลัง

รายการสู้แล้วรวย ได้นำเสนอการต่อสู้ความยากจนและความยากลำบากของเศรษฐีหลากหลายอาชีพจนประสบความสำเร็จ ซึ่งทุกท่านที่เป็นแขกรับเชิญได้เล่าถึงความลำบากความกดดันความท้อถอยในชีวิตระหว่างการต่อสู้ต่างๆ จนกว่าจะประสบความสำเร็จในที่สุด

แขกในรายการทุกคนไม่มัวแต่โทษระบอบ ไม่มัวแต่โทษชะตา ไม่มัวแต่โทษที่เกิดมาจน ว่าลำบากกว่าคนอื่น แต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความด้อยกว่าที่มีในพวกเขาอย่างไม่ย่อท้อ และในที่สุดพวกเขาก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ในที่สุด

ไม่มีใครมามัวแต่ท้อแท้ในโชคชะตา ไม่มีใครมัวแต่โทษสังคมที่เอาเปรียบพวกเขา เพราะที่ไหนๆในโลกก็ล้วนมีการเอาเปรียบด้วยกันทั้งนั้น
.
แม้แต่ในประเทศแห่งเสรีภาพอย่างอเมริกาก็ไม่พ้นการเอารัดเอาเปรียบในสังคม พวกเราสามารถหาดูตัวอย่างง่ายๆจากในหนังจากฮอลิวู้ดที่มาฉายก็ได้ มีให้เห็นอยู่เสมอ

เศรษฐีในสู้แล้วรวยเกือบทั้งหมด ก็ไม่ได้มีการศึกษาที่สูง ไม่ได้มีทุนรอนอะไรมาก่อน แต่พวกเขาก็สามารถร่ำรวยกันได้?

เพราะอะไรล่ะครับ อันนี้เราทุกคนควรหยุดคิด?

(ทุกวันนี้แม้รายการสู้แล้วรวยจะไม่มีแล้ว แต่ก็มีรายการอีกหลายๆรายการที่มีแนวทางนำเสนอใกล้เคียงกัน เช่นสยามทูเดย์ หรือตลาดสดสนามเป้าเป็นต้น)
.

คลิกอ่าน อเมริกาจ๋อยตอน1 จากทุนนิยมล่ม
.
***********************************

กลุ่มเกษตรกรยุคเก่ายุคทาสทุนนิยม

ตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ ผมไม่เคยเห็นปีไหนที่ไม่มีการรวมตัวของกล่มเกษตรกรออกมาประท้วงเรียกร้องปัญหาราคาพืชผลตกต่ำเลย

แน่นอน! เมื่อเกษตรกรเดือดร้อน ก็เท่ากับว่า คนส่วนใหญ่ในประเทศก็เดือดร้อนเช่นกัน ฉะนั้นจึงจำเป็นที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาก็จำเป็นต้องออกมาช่วยเหลือแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกรอยู่รอด

แต่ทำไมเกษตรกรทั้งหลายต้องออกมารวมกลุ่มกันเช่นนี้ทุกปี และการออกมาประท้วงนับวันๆก็ยิ่งมากขึ้นๆ รุนแรงขึ้นๆ ทำไมปัญหาแบบนีถึงซ้ำซาก ไม่เคยแก้ไขได้

คำตอบก็คือ เกษตรกรเหล่านี้ตามทุนนิยมสมัยใหม่ไม่ทัน ซึ่งผมเคยเขียนอธิบายไว้ในบทความเก่าๆหลายตอนแล้ว

ผมเห็นว่า เกษตรกรไทยจะมีความสามัคคีกันก็เฉพาะตอนออกมาประท้วงเรียกร้องรัฐบาลเท่านั้นเองหรือ?

ทำไมเกษตรกรไม่รวมตัวกันคิดหาทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนตัวเอง เพราะรัฐบาลนั้นก็ไม่รู้จริงในปัญหาของเกษตรกรเท่ากับเกษตรกรเอง รัฐบาลที่ผ่านๆมาก็แก้ได้แค่ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งบางครั้งแก้ปัญหาแบบนี้ไปแล้ว ก็ดันไปสร้างปัญหาอื่นๆมาทดแทน

ฉะนั้นเกษตรกรที่รวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาล จึงกลายเป็นเกษตรกรยุคทาสทุนนิยม เป็นเกษตรกรยุคเก่า แต่เกษตรกรยุคใหม่เขาไม่มาทำซ้ำซากแบบเดิมอีกแล้ว

คลิกอ่าน ทุนนิยมหลอกใช้ชาวนาไทย
.
คลิกอ่าน ความล้มเหลวของชาวนาไทยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ


*******************************

เกษตรกรยุคใหม่ คือ?

เกษตรกรยุคใหม่ ก็คือ เกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาด้วยภูมิปัญญาของพวกเขาเอง มีการปรึกษาวิเคราะห์ วิจัย ถกเถียง เพื่อหาทางออกในปัญหาที่เกิดกับพวกเขาโดยเฉพาะ

เกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรที่มีการพึ่งพากันในชุมชน มีการเสียสละเพื่อชุมชน มีการร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไข
.
เช่น รวมตัวกันลงแขกเกี่ยวข้าว รวมตัวกันเพื่อตั้งสหกรณ์ชุมชน รวมตัวกันเพื่อต่อรองราคาพืชผล รวมตัวกันเพื่อใช้เครืองไม้เครื่องมือการเกษตรร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างซื้อมาใช้ ต่างคนต่างผ่อน และก็ต่างคนต่างก็เป็นหนี้เถ้าแก่กันถ้วนหน้า

เกษตรกรยุคใหม่ คือเกษตรกรเชิงอนุรักษ์ ลดละเลิกปุ๋ยเคมี ลดละเลิกยาฆ่าแมลง ลดละเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นเกษตรชีวภาพ เป็นเกษตรยั่งยืน เป็นต้น (เช่น จังหวัดสมุมรสงครามคือจังหวัดเดียวในประเทศที่ไม่มีร้านค้าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตร)

เกษตรกรยุคใหม่คือ เกษตรกรที่มีความสามัคคี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันฉันญาติพี่น้อง ลดความเห็นแก่ตัว ลดความฟุ้งเฟ้อ

เกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรกที่รวมตัวกันไม่ใช่รวมเพื่อประท้วง แต่รวมตัวเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอื่นๆ และเสนอทางแก้ปัญหาแบบยั่งยืนแก่รัฐบาลเพื่อให้เป็นตัวอย่างต้นแบบแก่เกษตรกรชุมชนอื่นๆได้ศึกษาและพัฒนาได้เอง

ขอแนะนำให้ทุกท่านดูรายการหมู่บ้านฐานไท ทางช่อง11 วันพฤหัสฯเวลา3ทุ่ม รายการดีๆที่ต้องชนกับละครน้ำเน่า รายการที่สวนกระแสที่ผู้คนส่วนใหญ่ชอบดูละครมากกว่าสาระ

ผมไม่รู้เหมือนกันว่า รายการดีๆแบบนี้จะอยู่สวนกระแสได้นานแค่ไหน แต่ผมก็ขอเอาใจช่วยรายการเขาครับ

คนรวยเขาไม่มัวแต่รอให้ใครมาป้อน คนรวยเขาไม่มัวแต่โทษคนอื่น คนรวยเขารวยได้แม้อยู่ในระบอบที่เขาไม่ชอบ
.
วิถีแห่งผู้ชนะ ย่อมไม่หวาดกลัวทุกสถานการณ์ แม้ตัวเองจะด้อยกว่าก็ตาม
กองทัพที่ยิ่งใหญ่ของโจโฉ ก็สามารถพ่ายแก่ปัญญาของของเบ้งได้ ฉันใดฉันนั้น
กองทัพที่ล้ำสมัยอย่างอเมริกายังสามารถพ่ายแพ้แก่กองทัพแบบกองโจรของเวียตกง ได้เช่นกัน

คลิกอ่าน น้าน้อย วีรสตรีแห่งหมู่บ้านลิ่มทอง
.
อ่านข่าว 6ชาติอาหรับเดินหน้าปลูกข้าวในไทย สมาคมชาวนาไทยค้านสุดตัว
.
.

1 ความคิดเห็น:

  1. กลิ่นธูป-**22 มิถุนายน, 2552 20:12

    อืมม์..แวะมาอ่านแร้วน้า....


    กลิ่นธูป-**

    ตอบลบ

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม