วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อัตสึฮิเมะ ตอนพิเศษ 125

atsuhime 125


อ่านเจ้าหญิงอัตสึที่รัก 124


วันนี้ขอปูพื้นเรื่องความเชื่อของซามุไร เพื่อให้การอ่านเจ้าหญิงอัตสึที่รักในตอนต่อๆไปได้เข้าใจยิ่งขึ้น (ต้องอ่านนะครับ เพราะเรื่องราวต่อๆไปจะเกี่ยวข้องกับจุดนี้มาก)

ขอเริ่มที่ การตายของไทโรอี ที่ทำให้ท่านเท็นโชอินต้องเสียใจ เราอาจจะสงสัยว่า ทำไมท่านเท็นโชอินถึงต้องเสียใจให้กับไทโรอีอย่างมาก?

ก็อยากให้คุณผู้อ่านต้องแยกแยะระหว่างหน้าที่กับบทบาทให้ออกจากกันก่อน ไทโรอีได้อธิบายให้กับท่านเท็นโชอินไปแล้วว่า เขาเชื่อว่าเขาได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณแล้ว เขาเชื่อมั่นเช่นนั้น แม้จะต้องถูกผู้คนทั้งแผ่นดินโกรธเกลียดเขา เพราะเขาใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยก็ตาม

ท่านเท็นโชอินเข้าใจในการทำหน้าที่ไทโรของท่านอี ที่ต้องการปกป้องบะขุฝุและตระกูลโทกุกาวะอย่างสุดชีวิต ท่านเท็นโชอินจึงยกย่องไทโรอีตรงจุดนี้ คือเรื่องการทำตามหน้าที่ของเขา

แม้ไทโรอีทำตามหน้าที่ในการปกป้องบะขุฝุและตระกูลโทกุกาวะตามความเชื่อของเขาก็ตาม แต่เขากลับทำหน้าที่ในบทบาทที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากท่านเท็นโชอิน เพราะไทโรอีแสดงบทบาทที่โหดเหี้ยมต่อประชาชน

ซึ่งท่านเท็นโชอินกับท่านอิเอโมจิคิดว่า การปกครองด้วยวิธีการรุนแรง จะไม่สามารถกุมหัวใจของประชาชนได้

-----------------------------

หากคุณผู้อ่านได้เคยอ่านความรู้เกี่ยวกับศาสนาชินโต ก็จะรู้ใจว่า ปรัชญาสำคัญของศาสนาชินโต ได้ก่อกำเนิดวิถีบูชิโด หรือวิถีซามุไร ขึ้น

ปรัชญาซามุไรเชื่อเรื่องการให้ความเคารพบรรพบุรษ ความจงรักภักดีต่อชาติและต่อองค์จักรพรรดิเป็นสิ่งสูงสุด จงรักภักดีต่อเจ้านายเป็นสิ่งรองลงมา ความเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้ที่ตนจงรักภักดีได้ นับว่าเป็นกระทำบุญที่สำคัญ

แม้ว่าซามุไรจะอยู่คนละฝ่ายกันอาจต้องมาต่อสู้กันเพื่อปกป้องเจ้านายของตนอย่างสุดชีวิต เมื่อซามุไรไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามตายลง ก็จะได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์อย่างมีเกียรติเช่นกัน

เพราะบนสวรรค์เป็นดินแดนแห่งเทพพระอาทิตย์และเทพพระจันทร์ (เทพผู้สร้างประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นขึ้นมา) จะไม่มีการเป็นศัตรูต่อกัน จะเป็นพวกเดียวกัน เป็นลูกหลานพระอาทิตย์เช่นเดียวกัน

ขอเพียงยามมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ เสียสละ และจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน เมื่อตายและได้ขึ้นสู่สวรรค์ ก็จะไ้ด้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติทุกดวงวิญญาณไม่เลือกฝักเลือกฝ่าย
.
เวลาคนญี่ปุ่นหรือจะเป็นซามุไรได้ตายอย่างกล้าหาญ เมื่่อไปถึงสรวงสวรรค์ ก็จะมีเพื่อนๆ ญาติสนิทมิตรสหาย บรรพบุรษ หรือคนที่ตนรัก หรือคนที่ตนเคยนับถือที่ล่วงลับไปก่อน จะมายืนให้การต้อนรับวิญญาณตนอย่างสมเกียรติ นี่คือสิ่งที่ซามุไรหรือคนญีปุ่นส่วนใหญ่อยากจะได้รับเกียรติเช่นนั้น!!

(ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า เทพพระอาทิตย์ได้ประทานองค์จักรพรรดิให้มาปกครองประเทศ องค์จักรพรรดิจึงเป็นเสมือนตัวแทนเทพเจ้าบนโลก และชาวญี่ปุนทุกคนเป็นลูกหลานของเทพพระอาทิตย์)

----------------------------------

ขอยกตัวอย่า่ง เช่น

หากกลุ่มซามุไร2กลุ่มต่อสู้กัน เช่นซามุไรกลุ่มเอสู้กับซามุไรกลุ่มบี สมมุติว่าซามุไรกลุ่มเอ บุกเข้าโจมตีบ้านของซามุไรกลุ่มบี หากซามุไรกลุ่มบีถูกฆ่าไปทีละคนจนพ่ายแพ้ จนเหลือหัวหน้าซามุไรกลุ่มบีเป็นคนสุดท้าย

เมื่อซามุไรกลุ่มเอ บุกเข้าไปถึงห้องของหัวหน้าซามุไรกลุ่มบีได้ เพื่อต้องการสังหารหัวหน้าซามุไรกลุ่มบี

แต่เมื่อไปถึงห้องหัวหน้าซามุไรกลุ่มบี กลับเห็นหัวหน้าซามุไรกลุ่มบีนั่งเตรียมพร้อมเพื่อจะทำพิธีเซปปุคุ(ฮาราคีรี) ถ้าซามุไรกลุ่มเอเห็นดังนั้น ก็ต้องถอยออกมา เพื่อปล่อยให้หัวหน้าซามุไรกลุ่มบีทำพิธีอันศักดิ์สิทธินี้ ถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่ศัตรู

และเมื่อหัวหน้าซามุไรกลุ่มบีได้กระทำฮาราคีรึเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซามุไรกลุ่มเอจึงจะเข้ามาในห้องได้ และก็ต้องทำความเคารพให้แก่ผู้ตายด้วย เพราะการตายด้วยการทำฮาราคีรีนั้น ถือว่าเป็นการตายอย่างสมเกียรติและกล้าหาญตามวิถีบูชิโด ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์

ซามุึไรถือว่า การตายอย่างสมเกียรติที่สุดคือการตายด้วยน้ำมือตนเอง คือการทำพิธีเซปปุกุ หรือฮาราคีรี

การตายอย่างกล้่าหาญสมศักดิ์ศรี เป็นการตายที่มีเกียรติ ดีกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างอัปยศ นี่คือความเชื่อของซามุไร
.
(ลองไปหาเรื่องวิธีกระทำฮาราคีรีอ่านดูนะครับ การฮาราคีรีนั้นไม่ใช่แค่แทงท้องเฉยๆเพียงเท่านั้น แต่มีการแทงตามแบบแผนที่น่ากลัวมากๆ และการกระทำพิธีฮาราคีรีกระทำได้เฉพาะในหมู่ซามุไรหรือนักรบเท่านั้น )

-----------------------------------------

ทีนี้เมื่อศาสนาพุทธเข้ามาในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงนำทั้งสองศาสนามาผสมผสานกัน คือ จะเชื่อทั้งศาสนาพุทธและศาสนาชินโตไปพร้อมๆกัน แต่ศาสนาชินโตก็ยังมีอิทธิพลมากกว่าทุกๆศาสนาเช่นขงจื้อ เต๋า เซน

ศาสนาชินโตเชื่อว่า คนเราเกิดมาแค่รั้งเดียว หากได้ตายอย่างกล้าหาญ ก็จะได้ไปอยู่กับเทพพระอาทิตย์ชั่วนิรันดร์ แต่เมื่อศาสนาพุทธมีการสอนว่าจะมีการเวียนว่ายตายเกิดอีก

คนญี่ปุึ่นจึงเชื่อทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน คือถ้าการเกิดมีเพียงครั้งเดียว ก็จะต้องตายอย่างกล้าหาญตามวิถีชินโต แต่ถ้าหากโลกหน้ายังมีอีกตามความเชื่อศาสนาพุทธ คนญี่ปุ่นก็จะปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธไปด้วย คือทำเผื่อไว้ก่อนกันพลาด!!

--------------------------

แต่หากใครมีชีวิตอยู่ไม่ทำหน้าที่ของตนให้ดีพร้อม ไม่ซื่อสัตยฺต่อหน้าที่ ไม่เคารพบรรพบุรษ ไม่จงรักภักดีต่อชาติ และองค์จักรพรรดิ ไม่จงรักภักดีต่อเจ้านาย

ตายไปก็จะตกนรกครับ คุณผู้อ่านได้เคยอ่านศาสนาชินโตแบบย่อๆตามลิงค์ในบล็อคทางด้านบนที่ผมทำไว้ให้ เคยไปอ่านมั้ยครับ ถ้าได้อ่านจะเข้าใจมากขึ้น ถ้าไม่เคย
คลิกที่นี่

แต่ก็มีอีกเว็บนึงที่อธิบายเรื่องศาสนาชินโตอย่างละเอียดกว่าเว็บตามลิงค์ข้างบน ถ้าอยากอ่านให้
คลิกที่นี่ มีทั้งหมด11หน้า จะเข้าใจมากขึ้นยิ่งกว่า!!

--------------------------------
.
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม