วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

คดีที่ดินรัชดาทักษิณ-อ้อ และสมัคร-คดีชิมไปบ่นไป.
.พอดี ผมไปเซิร์ชเจอบทความในหนังสือพิมพ์ไทยในอเมริกา ซึ่งยังไม่มีความเข้าใจเรื่องความผิดของทักษิณเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่อง ไม่เสียภาษีจากการซื้อขายหุ้นชิน และกรณีที่ดินรัชดาที่พึ่งผ่านไป ซึ่งที่จริงเรื่องความไม่ชอบธรรมของทักษิณในเรื่องต่างๆนั้น ผมก็ได้เขียนลงในบล้อคอยู่หลายครั้ง เช่น เรื่อง คนรักทักษิณมาทางนี้ เป็นต้น และอีกหลายๆบทความ
.
แต่ทีนี้ผมจะขอกลับมา เขียนโดยสรุปคร่าวๆ อีกที นะครับว่า
.
การซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น โดยปกติต้องซื้อขายผ่านนายหน้าหรือโบรกเกอร์ เรากำหนดราคาที่เราต้องการซื้อหรือขาย ที่เราต้องการไป ส่วนจะซื้อหรือขายได้มั้ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่า มีคนเสนอซื้อหรือขายตรงกับราคาเราหรือไม่ ถ้าหากตรงกัน โบรกเกอร์เขาก็จะทำการซื้อขายให้เราไป
.
ส่วนเราก็จะไม่รู้ว่า มีใครมาซื้อหรือขายหุ้นกับเรา เพราะมันเป็นการขายผ่านโบรกเกอร์ในตลาด ซึ่งกฏหมายบอกไว้ว่า ไม่ต้องเสียภาษี
.
แต่กรณีทักษิณขายหุ้น
ทักษิณบินไปสิงคโปร์กับลูกสาวคนโต เพื่อตกลงราคากับกลุ่มเทมาเสกที่นั่น แต่พอถึงเวลามีการซื้อขายจริง ทักษิณก็กลับเข้ามาทำการซื้อขายกันในตลาดหุ้นเพื่อหวังเลี่ยงภาษี ซึ่งไม่มีใครเขาทำกัน? .
เพราะหากมีการตกลงกันนอกตลาดก็ต้องไปซื้อขายกันนอกตลาด และต้องเสียภาษีด้วย เพราะขนาดมือขวาทักษิณ
นายบุญคลี ปลั่งสิริ CEOกลุ่มชินฯตอนนั้น ก็ยังไปซื้อขายกับกลุ่มเทมาเสกนอกตลาดเลย และก็มีการเสียภาษีถูกต้อง
.
.

ส่วน
กรณีคดีที่ดินรัชดา ผมไม่ขอลงรายละเอียด ขอสรุปคร่าวๆว่า คุณหญิงอ้อไม่ผิดก็จริง แต่ทักษิณผิดตรงประเด็นเดียวคือ บกพร่องต่อหน้าที่ ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะอ้างว่าไม่รู้กฏหมายไม่ได้ เพราะกฏหมายรัฐธรรมนูญปี40 ก็มีการห้ามคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสทำสัญญาซื้อขายตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
.
ซึ่งกฏหมายนี้ไม่ได้พึ่งมี แต่มีมานานแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40 (เพิ่มเติมโดยกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญปี42)
.
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100(1) บัญญัติว่า "ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ..เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี"
.
ขณะที่ มาตรา 100 วรรคท้ายบัญญัติว่า "ให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐโดยให้ถือว่า การดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
.
หมายความว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือคู่สมรสกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ถือเป็นการกระทำต้องห้ามตามกฎหมายอย่างชัดแจ้งและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
.
ทักษิณอ้างว่า ตนไม่มีอำนาจจัดการในกองทุนฟื้นฟูฯ แต่ศาลเห็นว่า ทักษิณเป็นนายกฯที่สามารถปลดรมต.คลังได้ และรมต.คลังสามารถปลดผู้ว่าการธนาคารและรองปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นประธานและรองประธานจัดการกองทุนฟื้นฟูฯได้ ทักษิณเลยมีอำนาจทางอ้อมในกองทุนฟื้นฟูฯ (อันนี้แล้วแต่จะคิดนะครับว่า ศาลอ้างขึ้นหรือไม่ คนรักทักษิณก็บอกว่าศาลอ้างฟังไม่ขึ้น)
.
และทักษิณอ้างว่า กองทุนฟื้นฟูไม่ใช่องค์กรของรัฐ แต่ศาลเห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจกำกับดูแล และกองทุนก็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ กองทุนจึงถือเป็นหน่วยงานชนิดหนึ่งของรัฐ
.
แม้ศาลจะตัดสินให้ทักษิณผิดด้วยเสียงกำกึ่ง5ต่อ4 ซึ่งโดยทั่วไปจะยกประโยชน์ให้จำเลยพ้นผิด แต่ศาลเห็นว่าทักษิณเป็นถึงนายกฯ มีอำนาจบารมีเหนือรัฐมนตรีและมีอำนาจทางการเมืองสูงอีกทั้งฐานะการเงินมั่งคั่ง
.
ตามหลักธรรมาภิบาลของคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรี ภริยา หรือบุตรก็ไม่สมควรเข้าไปประมูลซื้อเพราะการซื้อได้ราคาต่ำก็เป็นผลทำให้กองทุนฯมีรายได้น้อยลง และควรเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
.
ขณะที่จำเลยที่ 2 (คุณหญิงพจมาน)มีผู้รู้จักจำนวนมาก ประกอบกับข้าราชการมีค่านิยมจำนนต่อผู้มีบารมีสูง นอกจากนั้น ยังอาจให้คุณให้โทษทางราชการได้
.
อธิบายง่ายๆก็คือ ทั้งครอบครัวทักษิณไม่ควรไปซื้อตั้งแต่แรกเลยครับ เพราะน่าจะรู้กฏหมายดีว่า ไม่ควรทำ!! เพราะมีตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง... เป็นถึงนายกฯกับเมียนายกฯจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เข้าใจกฏหมายคงไม่ได้ !!
.
คดีนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองล้วนๆ ว่าเป็นนายกฯต้องกำกับดูแลคนในครอบครัวไม่ให้ไปยุ่งกับการซื้อทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐ เมื่อตัวเองปล่อยปละละเลยจึงถือเป็นความผิด
.
และที่คุณหญิงอ้อไม่ผิด ก็เพราะคุณหญิงอ้อไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะซื้อที่ดินก็ได้ แต่คนที่ผิดจะต้องรับไปเต็มๆคือนายกฯที่ปล่อยให้เมียไปซื้อ แม้จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะประเด็นสำคัญอยู่ที่ กฏหมายไม่ให้ไปซื้อเลยตั้งแต่แรก ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยว แต่ก็ยังดันทุรังไปยุ่งไปซื้อ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ย่อมผิดทางจริยธรรมของนักการเมือง
.
แต่พอมีการปฎวัติโดย
ล้มล้างรัฐธรรมนูญปี40 คมช.กลัวทักษิณจะรอดจากคดีนี้ คมช.เลยออกกฏหมายกำหนดว่า คดีอาญาใดที่เริ่มดำเนินอยู่แล้วก็ให้ดำเนินต่อไป การล้มรธน.ไม่ครอบคลุมคดีใดที่เกิดก่อนการรัฐประหาร  ฉะนั้นจึงยังเอาผิดย้อนหลังทักษิณโดยใช้อำนาจผ่านคณะกรรมการตรวจการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.)หรือชื่อเล่นที่เรียกๆกันคือ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
.
ซึ่งที่จริงแล้ว หากไม่มีการปฏิวัติปี49 ทักษิณก็กำลังจะถูกฝ่ายค้านตรวจสอบอยู่แล้วในการอภิปรายในสภา แต่ทักษิณชิงยุบสภาหนีการตรวจสอบไปก่อน และก็มีคนไปฟ้องร้องปปช.ให้ตรวจสอบคดีนี้อยู่แล้ว
.
จากคำบอกเล่าของทีมทนายความทักษิณ

พวกทนายบอกว่า เคยได้เตือนทักษิณไปแล้วกับการซื้อขายที่ดินรัชดา ว่าอาจเข้าข่ายผิดได้ เพื่อความไม่ประมาทไม่ควรเข้าไปร่วมประมูลแต่ทักษิณกลับไปฟังพวกข้าราชการสอพลอ ที่บอกว่า "ซื้อได้ครับนาย"

ตรงจุดนี่เองที่ทนายทักษิณบอกว่าเคยเตือนแล้ว ก็เป็นจุดสังเกตว่า ทักษิณรู้เห็นและไม่เชื่อนักกฏหมายของตัวเอง แต่ไปเชื่อข้าราชการสอพลอ

.
(กรณีนี้คล้ายๆเรื่องหวยบนดิน ซึ่งพวกนักกฏหมายของทักษิณบอกว่า ทำได้ แต่สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญกลับบอกว่า ผิด และก็คล้ายๆกรณีนพดลไปเซ็นสัญญากับเขมรเช่นเดียวกัน ที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า ผิด)


ส่วนกรณี
คดีชิมไปบ่นไป และยกโขยงหกโมงเช้าของนายสมัคร สุนทรเวช นั้น พวกบรรดาสาวกทักษิณและตัวทักษฺณเอง มักชอบพูดว่า ประเทศไทยนายกฯทำกับข้าวออกทีวีผิดกฏหมาย ซึ่งฟังดูน่าขัน แต่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ปราศจากเหตุผลรองรับข้อเท็จจริงอยู่มาก ซึ่งหากใครได้ฟังคงนึกว่า ประเทศไทยนี้ช่างด้อยพัฒนาเสียเหลือเกิน?
.
อ่าน คดีเขายายเที่ยง บ้านไร้กังวล

-----------------------------------
.
คดีชิมไปบ่นไปของสมัคร
.
ผมคือแฟนประจำรายการ ชิมไปบ่นไป และ รายการ ยกโขยงหกโมงเช้าของนายสมัครมาตลอด โดยเฉพาะรายการ ชิมไปบ่นไป นั้น ผมติดตามชมมาตั้งแต่ยังอยู่ที่ช่อง itv ที่ถูกยุบช่องไปแล้ว ติดตามมาหลายปี และรายการยกโขยงหกโมงเช้า ทางไทยทีวีสีช่อง3 ทุกเช้าวันอาทิตย์
.
ซึ่งทั้งสองรายการของสมัครนั้น ในช่วงหลังๆ รายการ
ชิมไปบ่นไป สมัครจะไม่ได้ทำอาหารในรายการแล้ว แต่จะเน้นไปในทางแนะนำ ร้านอาหาร แนะนำอาหารโดยให้มีเชฟหรือกุ๊กจากที่ต่างๆ แวะเวียนเข้ามาสอนการทำอาหาร ซึ่งสมัครก็เน้นไปเป็นแค่พิธีกรมากกว่า และทุกช่วงก็จะมีการพูดจาโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสปอนเซอร์ในรายการจากปากนายสมัครอยู่เสมอ เช่นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งตรา สุรพลฟู้ด
.
ส่วนรายการ
ยกโขยงหกโมงเช้านั้น สมัครจะออกไปจ่ายตลาดเอง เพื่อนำมาทำแจกให้คนในตลาดๆนั้นๆได้ชิม และที่สำคัญ สมัครก็จะมีการโฆษณาสินค้าของสปอนเซอร์ในขณะเดินจับจ่ายในตลาดทุกครั้ง
.
เช่น ซื้อข้าวสาร
สมัครก็จะต้องซื้อแต่ข้าวตราฉัตรเท่านั้น หรือ ผงปรุงรส ก็เจาะจงยี่ห้อ ช้อยส์ เท่านั้น และยังพูดสำทับทุกครั้งด้วยว่า ผงช้อยส์ไม่มีผงชูรสเป็นส่วนประกอบ และที่ขาดไม่ได้ คือสปอนเซอร์ใหญ่ของรายการคือ น้ำมันหอยตราราชา สูตรฮ่องกง
.
เห็นมั้ยครับว่า ผมเป็นแฟนรายการตัวจริง
ที่ศาลตัดสินให้สมัครผิด ก็เพราะสมัครไปรับจ้างเอกชนทำรายการทีวีเพื่อการโฆษณาสินค้า
.
ไม่ใช่เป็นรายการสาระความรู้ที่เป็นการกุศล ตามที่เหล่าสาวกของทักษิณเช่นเหล่า3เกลอ คือนายณัฐวุฒิ นายจตุพร และนายวีระ แห่งรายการความจริงวันนี้ชอบอ้าง
.
สมัครได้รับค่าจ้างเดือนละ80,000บาท ซึ่งต่อมาสมัครอ้างว่าเป็นแค่น้ำมันรถ ซึ่งไม่สมเหตุสมผล เพราะค่าน้ำมันรถจากการเดินทางจากบ้านสมัครมาอัดรายการเดือนละไม่กี่ครั้ง ไม่น่าจะถึง80,000บาทตามที่นายสมัครอ้าง แม้ภายหลังสมัครจะอ้างว่า เงิน80,000บาทนี้นั้น ตนไม่ได้รับเองแล้ว เพราะเป็นแค่ค่าน้ำมันจึงให้คนขับรถไปรับเอง ส่วนตัวเองไม่ได้รับเงินอีกแล้ว ทำให้ฟรี?
.
แต่ในรายการภาษีเงินได้ของสมัคร กลับมีว่าได้เคยเสียภาษีในส่วนนี้ และภายหลังก็ได้ไปมีการทำรายการแก้ไขย้อนหลัง ซึ่งเท่ากับสมัครผิดอีกคดีในเรื่องการแจ้งความเท็จ หากมีใครไปฟ้องต่อในเรื่องนี้สมัครก็จะซวยอีกคดีนึงด้วย
.
ที่สำคัญ
สมัครเคยให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองลงในหนังสือสกุลไทยเมื่อปีที่แล้วก่อนเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ว่าตัวรับค่าจ้างจากเอกชนจริง
.
ฉะนั้น
ใครก็ตามที่ไม่รู้ข้อเท็จจริง ก็มักหลงเชื่อไปตามเหล่าสาวกทักษิณและทักษิณพูดโดยง่าย ก็เพราะอย่างนี้ไงล่ะ บ้านเมืองถึงได้แตกแยกอย่างทุกวันนี้ เพราะคนไทยจำนวนมากต่างพากันหลงเชือทักษิณกัน
.
บ้านเมืองที่มีคนส่วนใหญ่มีมิจฉาทิฐฐิ(ความเห็นผิด) มีอวิชชา(ความไม่รู้) เป็นจำนวนมาก จึงได้เลือกพวกไร้คุณธรรม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาบริหารประเทศ (การเห็นกงจักรเป็นดอกบัว)
.
ประเทศไทยจึงได้เป็นประชาธิปไตยแบบโจรๆ เหมือนทุกวันนี้ไงครับ
.
.
อ่านวิเคราะห์แถลงการณ์ทักษิณ
.
.
------------------------

คลิปย้อนรอยคดีที่ดินรัชดา5 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมาก ๆ นะครับสำหรับข้อมูล

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม, 2554 22:19

  แล้วคดีที่ดินอีกคดีล่ะครับ

  เขายายเที่ยงครับ

  ช่วยเรียบเรียง มาเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับ
  ว่าทำไม คนอย่างคุณไม่พูดอะไรเลย หรือไม่รู้สึกอะไรเลย

  ผู้มีคุณธรรมสูงส่ง เขาทำอย่างนี้ได้ยังไง มือถือสากปากถือศีลชัดๆ
  คุณไม่ติดใจอะไรเลยหรือครับ

  เป็นประธานอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่ แต่อ้างไม่รู้ว่า ที่ดินอยู่ในเขตสงวน

  แล้วไม่เตี๊ยมให้ดีกับลูกน้อง ไปอ่านดูเถอะครับ ลูกน้องดันมาให้สัมภาษณ์ว่า สมควรยกที่ดินนี้ให้นายเขา เพราะประเทศนี้ เป็นหนี้บุญคุณนายเขาเสียเหลือเกิน

  นี่หรือครับ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

  พอจนแต้มเข้า ก็เล่นกันง่ายๆ ว่า จะคืนให้แล้วก็จบ

  กฏหมายไทย รับซื้อของโจรยังผิด
  แล้วนี่โจรมาขโมยของไป เอามาคืนกันง่ายๆอย่างนี้หรือครับ
  มันเลวกันทั้งขบวนการด้วยซ้ำ คุณคิดไม่ออกหรือครับ

  แล้วทำไม
  ชาวบ้านที่มาทำกินในเขตสงวนด้วยกันที่ตีนเขา โดนเข้าไป ๖ ปีล่ะครับ

  ทำไมไม่มีใครบอกว่า ก็คืนซะ แล้วก็ออกไปซะ จะได้ไม่ต้องติดคุกบ้าง

  แปลกใจบ้างไหมครับ เฉยๆ มันเรื่องธรรมดา??

  คนจ่ายเงินซื้อที่ดินแต่เอาบัตรประจำตัวมาใช้ กลายเป็นคนเลว
  แต่คนที่ ยึดเอาเสียเฉยๆ โดนจับได้ ก็ให้คืน แล้วก็จบ
  คือ ผู้ดี จริยธรรมสูงส่ง หรือครับ

  แล้วตอนนั้น ปี ๒๕๔๖ กล่าวหาว่า ถ้าขายอย่างมีคุณธรรมต้องได้ ๒๓๐๐ ล้านไม่ใช่หรือครับ

  เดือนนี้ ๒๕๕๔ เพิ่งขายไป แถมเพิ่มเนื้อที่เข้าไปอีก ๑๑ ไร่ เห็นขายได้แค่ ๑๘๐๐ กว่าล้านเอง

  นี่ แปดปีเข้าไปแล้วนะครับ ที่ได้ราคานี้
  พวกคุณอย่างหนากันแน่ ที่ทำเป็นไม่รู้สึกอะไรกันเลย

  แล้วเอะอะ เอะอะ คุณก็อ้างว่า ศาลรัฐธรรมนูญบอก ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน
  คุณยอมรับ พวกนี้ได้อย่างไร

  พรรค ปชป.ไม่โดนยุบทั้งๆที่ผิดเต็มประตู เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่หรือครับ

  คนอย่างคุณไม่รู้อะไรพวกนี้เลยหรือครับ

  อย่ามาทำเนียนเลยครับ

  ชาวบ้านเขารู้กันหมดแล้ว เพื่อไทย ถึงได้ตั้งรัฐบาลไงครับ
  ต่อให้จะยุบอีกกี่ครั้ง ก็ยังได้อยู่ดี เพราะมันเป้นอย่างนี้ไงครับ

  อย่าพยายามคิดว่าจะหลอกใครได้อีกเลย

  สงสารตัวเองเถอะครับ ที่ต้องโดนตัวเองหลอกอยู่อย่างนี้

  ตอบลบ
 3. ผมเขียรไว้แล้วครับ ไปอ่านได้ที่2บทความ คุณนี่อ่อนกฏหมายและข้อมูลมากๆนะครับ

  ไปอ่านได้ที่ บทความชื่อ

  ตรงวาทะกรรมเท็จเสื้อแดง (อธิบายอย่างง่าย)
  http://akelovekae.blogspot.com/2010/04/blog-post_16.html

  และ

  ที่ดินเขายายเที่ยง2มาตรฐานจริงหรือ??
  http://kaeake.blogspot.com/2010/01/2.html


  .

  ตอบลบ
 4. และขอความกรุณาอย่าถามเรื่องโง่ๆกับผมอีก เพราะผมขี้เกียจตอบ

  แทบทุกประเด็นของเสื้อแดง ผมเขียนไว้เกือบทั้งหมด ถ้าอยากจะรู้ตามหาอ่านเอาเอง

  คุณกล่าวหาผมแบบโง่ๆ2ครั้ง หาว่าผมไม่เคยพูดถึง ซึ่งความจริงผมเขียนไว้เยอะแยะ กลับหาไปอ่านเยอะๆครับ

  ที่นี่ไม่ใช่เว็บบอร์ดที่จะมาโต้เถียง อยากจะเถียงไปตั้งกระทู้ในบอร์ดเสรีไทยเถอะครับ ที่นั่นมีผู้รู้รอตอบคำถามเด็กๆอย่างคุณอยู่เยอะ เพื่อนๆผมที่เคยเล่นบอร์ดสนุกการเมือง ไปอยู่ที่นั่นกันเยอะ

  ผมเล่นบอร์ดสนุก ชนกับเสื้อแดงพันทิพ และแดงราชดำเนินบอร์ด ที่เข้ามาที่บอร์ดการเมืองสนุกมาหลายปีแล้ว

  ตอนนี้บอร์ดการเมืองสนุก ปิดไปแล้ว และผมก็เบื่ออธิบายกับพวกที่อ่อนข้อมูลแบบคุณมากๆครับ

  ทุกประเด็นเรื่องแดงถ่อย ผมถกจนเบื่อแล้ว พวกเว็บแดงรู้จักakecityแห่งสนุกดี ไปถามได้

  ถ้าบอร์ดการเมืองสนุกไม่ถูกปิด ผมมีกระทู้ให้คุณไปอ่านศึกษาอยู่เยอะ แต่ตอนนี้ผมเบื่อเถียงครับ

  คุณอยากจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปเถอะครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน, 2556 15:31

  มุมแต่ละคน มัมต่างกันแต่กฎหมายต้องเหมือนกัน การทีมาเถื้ยงกันหาความจริงคงไม่ได้หรอกครับ เพราะฃอมูลทีรับมาต่างฝาย ถ้าเกดอยากจะใด้ความจรีง เราต้องแลกความ จรีงฃอมูลคนในชาติให้ใด้มากทีสุด บางทีความจรีงเราเผยแพรจะทำให้คนในสังคมรักสัจธรรม ประเทศมังคง คนในชาติเจริญ

  ตอบลบ

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม