วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจดีจริงหรือ? (กรณีปตท.)
ก่อนอื่นลองฟังอาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล เล่าถึงความเห็นของศาสตราจารย์โจเซฟ สติกลิสต์ นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี 2544 พูดถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจล้มเหลวและเลวร้ายอย่างไร

ฟังดูครับ มีคุณค่าและมองปัญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เหมือนที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในวันนี้เมื่อปี2540 ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ไทยได้กู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ เพื่อฟื้นฟูเศษฐกิจไทยเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของประเทศ เพราะทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงมาก เพราะได้นำเงินทุนสำรองไปค้ำจุนค่าเงินบาท จนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนัก จนธุรกิจต่างๆในไทยต้องล้มละลายมากมาย เนื่องจากจำเป็นต้องมีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท
.
ต่อมาเมื่อรัฐบาลชวนเข้ามาแทนรัฐบาลชวลิต รัฐบาลชวนได้ทำตามคำแนะนำของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะคำแนะนำให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำเงินจากการขายมาชดเชยทุนสำรองที่มีปัญหา แต่ที่สุดแล้ว รัฐบาลชวนก็ไม่ได้แปรรูป ปตท.

ต่อมาภายหลังจากมีการแปรรูปปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแปรรูป ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ว่าเห็นด้วยหรือไม่ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่สำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

ทั้งๆ ที่ก่อนทักษิณจะมาเป็นนายกฯ ก็ได้หาเสียงโจมตีการแปรรูปของรัฐบาลชวนอย่างหนักมาก่อนแท้ ๆ (รัฐบาลชวนออกพ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542) แต่พอถึงคราวตัวเองมาเป็นรัฐบาลเอง กลับรีบแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรมากทึ่สุดแก่รัฐทันที

.
(แต่ปัญหาก็คือ มีความรู้สึกอยากขายรัฐวิสาหกิจสำคัญ แล้วเอาพรรคพวกมาซื้อไว้ แล้วขายหุ้นต่อเอากำไร ทั้งที่ควรใช้วิธีแก้ไขปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้ดีก็ได้ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นแก่สาธารณูปโภค ไม่ควรขายหุ้นมากนัก ถ้าจะระดมทุนก็ขายหุ้นเพียงส่วนน้อยๆ โดยมีกฎหมายรับรองว่าไม่เกินกี่ส่วนของหุ้น ก็จะดี ขณะนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดสัดส่วนการขายหุ้น )


แต่เนื่องจากคนไทยตอนนั้น ต่างเชื่อวิสัยทัศน์กว้างไกลของอดีตนายกฯทักษิณ เชื่อในความสามารถของนายกฯ เชื่อว่ารวยแล้วไม่โกง เชื่อว่าการแปรรูปน่าจะมีผลดีมากว่าผลเสีย 

เพราะพนักงานในรัฐวิสาหกิจทั้งหลายก็ดูจะมีอภิสิทธิมากกว่าประชาชนธรรมดา หรือมากกว่าข้าราชการ ทั้งๆที่ก็เป็นอาชีพที่รับใช้ประชาชนเหมือนกัน เพราะมีเงินเดือนที่มากและมีโบนัสทุกปี แถมมีค่าโอทีได้ด้วย วันหยุดก็มีมากกว่าอาชีพอื่นๆ

ตัวอย่างความได้เปรียบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็เช่น พนักงานของไฟฟ้าก็มีสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นต้น

ในขณะนั้นกระแสการคัดค้านการแปรรูปจึงไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าที่ควร ก็เพราะประเด็นความมีอภิสิทธิชนชองพนักงานรัฐวิสาหกิจนั่นเอง


แต่รัฐบาลก็ควรน่าจะทำประชามติเพื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะกฏหมายประชามติได้มีใช้แล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แล้ว


แต่หลังจากแปรรูปปตท.ได้ ไม่กี่ปี ปตท.ก็ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุด ทำกำไรมากที่สุดของไทย ทำกำไรแบบก้าวกระโดด จนติดอันดับ300กว่าๆ ของบริษัทชั้นนำของโลก500บริษัท ในปี2006 ส่วนในปี2008 ปตท.ได้ขึ้นมากำไรมากขึ้นอยู่ในระดับ100กว่าๆของโลกแล้ว


ปตท.ทำกำไร ทะลุแสนล้าน และยอดกำไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนใกล้2แสนล้านแล้วในปี2551 จึงก่อเกิดคำถามต่างๆตามมามากมายว่า ปตท.ขูดรีดกำไรจากคนไทยมากเกินไปหรือเปล่า ?
.
เพราะ ปตท. ก็ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของบริษัทน้ำมันข้ามชาติ แต่ในปัจจุบัน โรงกลั่นต่างๆในประเทศ ก็ถูกถือหุ้นใหญ่โดยปตท. ทั้งหมด (ถ้าเป็นในอเมริกาการผูกขาดเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย!!) และกลายเป็นว่าบริษัทน้ำมันทั้งหลายกลับโดนผูกขาดโดยปตท. เพราะต้องซื้อน้ำมันจากปตท. ซึ่งดูๆแล้วน่าจะเป็นผลดี 


แต่กลับกลายเป็นว่า ปตท.สามารถทำกำไรได้มากขึ้นโดยไม่มีคู่แข่งทัดเทียม กลายเป็นปตท.ควบคุมตลาดน้ำมันในประเทศได้ แต่เมื่อดูจากผลกำไรแล้ว ดูเหมือน ปตท.จะทำกำไรเพื่อผู้ถือหุ้นมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของคนไทย หากปตท. ไม่ขูดกำไรมากเกินไป การแปรรูปคงจะชอบธรรมมากกว่านี้

ตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น ได้มีการแปรรูปไปรษณีย์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทั้งไปรษณีย์และธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นด้วย ก็มีคนออกมาคัดค้านมากมาย จนถึงขนาดอดีตนายกฯคนนึงต้องลาออก

เพราะเหตุนี้ แต่การแปรรูปก็ยังดำเนินการต่อไป เพราะรัฐบาลเห็นประโยชน์ของการแปรรูป แต่เนื่องด้วยญี่ปุ่นมีผู้นำที่ดี มีระบบตรวจสอบการคอรัปชั่นที่ดี การแปรรูปเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ทำให้ต่อมาการแปรรูปไปรษณีย์และธนาคารญี่ปุ่นจึงได้รับการยอมรับจากประชาชนต่อมา

กิจการสาธารณูปโภคถือกำเนิดจากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่5 เพื่อพระราชทานให้คนไทย หากเราได้มีโอกาสได้อ่านพระราชประสงค์ของพระองค์ในการจัดหาสาธารณูปโภคให้ประชาชน เราจะเข้าใจวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
.
ในยุคประชาธิปไตย รัฐวิสาหกิจคือกิจการที่รัฐใช้เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชน ซึ่งถือกำเนิดขึ้นได้ก็จากเงินภาษีของประชาชน ทำเพื่อประชาชนเป็นหลัก การแสวงหากำไรจึงไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุด


ส่วนประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น การแปรรูปจึงยากที่ประโยชน์จะถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เหมือนในประเทศสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นที่ดูว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จาการแปรรูปอย่างโปร่งใสมากกว่า


รัฐบาลแปรรูป ยังไม่มีข้อชี้ชัดว่าผิดหรือถูก เพราะผลดีการแปรรูปก็มีมาก หากได้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปรรูปมีมโนธรรมและจิตสำนึกที่เป็นธรรม และรู้ว่าการแปรรูปเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนข้อดีของการแปรรูปนั้นมีมากมาย แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด ถูกต้องที่สุด จึงจะได้ชื่อว่าชอบธรรม

V


V

ดูคลิปรายการเปิดเลนส์ส่องโลกของนิติภูมิ นวรัตน์ ตอนอาเจนติน่าล่มสลาย!! (เพราะแปรรูปรัฐวิสหากิจ) คลิกดูได้เลยครับ


ขอบคุณสะกิดดอทคอมเอื้อเฟื้อคลิป.
อ่านความจริงเรื่อง แปรรูปปตท. ประชาชนได้อะไร คลิกที่นี่เลย ถ้าอ่านโดยละเอียดคุณจะรู้อะไรดีๆขึ้นเยอะเลย
.
อ่านเรื่อง อเมริกาล่ม เพราะทุนนิยม เปรียบเทียบกับปตท.


และพลาดไม่ได้!! คลิกอ่าน แฉนโยบายน้ำมันไทย ห่วยจริงๆ

ใหม่เมืองเอก

1 ความคิดเห็น:

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม