วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

2553 ประหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงชนะพญามาร
พระพุทธเจ้าคือผู้ประเสริฐสุดในสากลโลก ไม่มีผู้ใดมาเสมอเหมือนได้ บทความตอนนี้ไม่ได้ต้องการนำใครมาเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์ แต่อยากจะนำเหตุการณ์สมัยพุทธกาลมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อเตือนสติผู้คน

ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการคุณพระศรีรัตนตรัย และจะขอยึดพระศรีรัตนตรัยเป็นสรณะทุกภพทุกชาติตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่นิพพาน

----------------------

ย้อนกลับไปเมื่อ2598ปีที่แล้ว ในคืน15ค่ำเดือน6 นักบวชสิทธิธัตถะขณะมีพระชนมายุครบ35พรรษาพอดี พระองค์ทรงประทับ ณ.ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ พระองค์ทรงกำลังผจญพญามารที่มาขัดขวางในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์

พญามารยกกองทัพมารมาขัดขวาง มาด้วยสีแดงแห่งเพลิงตัณหา สัญลักษณ์แห่งกองทัพมาร!!

พญามาร ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนแห่งกิเลส ตัณหา ราคะ เป็นตัวแทนความโลภ โกรธ หลง ความอยากมีอยากได้ ความลุ่มหลงและความฟุ้งเฟ้อ

สันดานพญามาร!! นั้นจะชอบนำความร่ำรวย ความฟุ้งเฟ้อมาหลอกล่อผู้คนให้ลุ่มหลง! เอาอบายมุขมาล่อหลอกให้คนหลงติด!

หากเป็นยุคนี้สมัยนี้ พญามารก็อาจจะพูดว่า "พี่น้องครับ ถ้าเชื่อผม ผมจะทำให้พี่น้องร่ำรวยทุกคน ผมจะให้เด็กๆมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คถือไปโรงเรียนทุกคน!!"

ส่วนเรื่องอบายมุข ถ้าเป็นยุคสมัยนี้ พญามารก็อาจจะพูดว่า "ผมจะจัดให้มีหวยบนดินให้พี่น้องเล่นกันจนถึงหน้าบ้าน และผมจะเอากำไรจากหวยส่งลูกหลานของพี่น้องไปเรียนเมืองนอก!"

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงยึดทางสายกลางในการเผชิญหน้ากับกองทัพแห่งพญามาร

ทางสายกลางที่พระองค์ยึดถือ ก็คือ ความไม่มากไปไม่น้อยไป ไม่ตึงไปไม่หย่อนไป เป็นความพอดี ความพอประมาณ ความพอเพียง!! เป็นแนวทางดำเนินวิปัสสนาจนเกิดปัญญาวิมุตติ ดับกิเลสอาสวะจนสิ้น หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

แม้พญามารจะเอาลาภยศสรรเสริญมาถวายให้พระพุทธองค์ แต่พระพุทธองค์ก็ทรงไม่หวั่นไหวในกิเลสและตัณหา(ความอยาก)ที่พญามารนำล่อหลอก ไม่หลงไปตามกระแสแห่งมาร เพียงแค่รับรู้่แต่ไม่ลุ่มหลง ไม่ยึดติด!

ในที่สุดนักบวชสิทธิธัตถะก็ทรงดับกิเลสแห่งใจตนได้ สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระนามว่า พระปัจฉิมศรีศากยะโคดมพุทธเจ้า

กองทัพพญามารที่ตั้งอยู่ภายนอกที่มีรูปขันธ์ พระพุทธเจ้าทรงไม่จำเป็นต้องจัดการเหล่ามารด้วยพระองค์เอง แต่มีพระแม่ธรณีได้ออกมาช่วยปราบกองทัพมารแทน

เมื่อพระแม่ธรณีได้บีบมวยผมแล้วพลันก็มีน้ำมากมายประหนึ่งมหาสมุทรออกมาจากมวยผม ไหลท่วมดับกองทัพแห่งพญามาร----------------------------

หากเปรียบเทียบกับปัจจุบัน ใครคือผู้ที่ยึดแนวทางสายกลาง ความพอดี ความพอประมาณ ความพอเพียงตามรอยพระพุทธองค์??

หากเปรียบเทียบในปัจจุบัน ใครคือผู้ที่ยึดแนวทางความฟุ้งเฟ้อ นำความร่ำรวยและอบายมุขมาหลอกล่อผู้คน??

หากเปรียบเทียบในปัจจุบัน ใครคือสัญลักษณ์แห่งแม่พระธรณีบีบมวยผม ที่มาช่วยปราบกองทัพแห่งพญามารในยุคปัจจุบัน

หากเปรียบเทียบในปัจจุบัน กองทัพแห่งพญามารน่าจะเป็นคนกลุ่มใด??

ผมไม่เฉลย เพราะมันง่ายจริงๆครับ

-----------------------

ก่อนจบ อยากจะขอฝากว่า ในสมัยพุทธกาล คนจำนวนมากหรือผู้คนส่วนใหญ่ในยุคนั้น ก็ยังลุ่มหลงในกิเลสตัณหาอยู่มาก

และไม่ว่าจะยุคไหนๆ ผู้คนส่วนใหญ่ก็ลุ่มหลงในกิเลสตัณหาทั้งนั้น

หากเชื่อและยึดถือตามความคิดของผู้คนส่วนใหญ่ในวันนี้ (ตามหลักเสียงข้างมาก) ก็เท่ากับว่ายอมให้กิเลสตัณหาเข้ามาเป็นใหญ่ในใจตน
2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่สบอารมณ์เมื่อเห็นข่าว
    ^'^

    ตอบลบ
  2. ใจเย็นๆครับ ผมว่าช่วงนี้ยังมีข่าวน่าชื่นชมอยู่เหมือนกันนะครับ

    ก็ข่าวรวมพลังเสื้อหลากสีไงครับ

    ตอบลบ

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม