วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คนไทยจะเจริญแบบสิงคโปร์ได้มั้ยตอน2
อ่านคนไทยจะเจริญแบบสิงคโปร์ได้มั้ยตอน1

ในตอนที่แล้ว ผมได้บอกว่า ที่สิงคโปร์เจริญได้นั้น มีองค์ประกอบจาก

1. มีทำเลทองเหมาะแก่การค้าขาย และสิงคโปร์จึงได้ชื่อว่า "เป็นพ่อค้าคนกลางที่เก่งที่สุดในโลก" เพราะประเทศสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรอะไรให้มาใช้ค้าขาย จึงต้องใช้ทำเลทองที่มีของตัวเองมาใช้ประโยชน์เป็นหลัก นั่นก็การซื้อมาขายไป และการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเจรจา

และสิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายน้ำมันแห่งใหญ่ในโลกด้วย สิงคโปร์สามารถกลั่นน้ำมันดิบแปรรูปมากที่สุดเป็นที่สองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา

2.เก่งเรื่องภาษา คนสิงคโปร๋ส่วนใหญ่พูดได้มากกว่า2ภาษา

3. เรื่องเชื้อชาติที่ฉลาดอย่างจีนเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธความจริงในเรื่องนี้ ว่าจีนคือหนึ่งในชนชาติที่ได้รับการยกย่องว่าฉลาดที่สุดชาติหนึ่งของโลก

แต่ยังเหลืออีกหลายๆองค๋ประกอบคือ


************************************

ระเบียบวินัยสร้างชาติ


เนื่องจากความจำกัดในเรื่องพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ต้องดื้นรนเพื่อความอยู่รอดมากกว่าชาติอื่น ๆ เพื่อให้นโยบายของประเทศเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีระเบียบวินัยและการบังคับใช้กฏหมายให้ศักดิ์สิทธิ์


เพราะหากประชาชนไร้ระเบียบวินัย บ้านเมืองไร้ขื่แป ประเทศไร้ความปลอดภัยเสียแล้ว ประเทศที่จะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางทางการเจรจาการค้าที่สำคัญที่สุดของโลกอย่างสิงคโปร์ จะมีใครอยากจะเข้ามาใช้สิงคโปร์มาเป็นประตูทางการค้า จะมีใครกล้ามาเปิดสาขาบริษัทในเอเซียที่สิงคโปร์อีก

สิ่งที่จูงใจให้ชาติต่างๆมาใช้สิงคโปร์เป็นที่ตั้งสาขาประจำภูมิภาค และมาเจรจาการค้าการขายกันที่นี่ นอกจากเรื่องทำเลที่ดีแล้ว ก็ต้องมีเรื่องความปลอดภัยสูงเป็นปัจจัยสำคัญด้วย

ยิ่งประเทศเล็ก แต่จำนวนประชากรต่อพื้นที่สูง หากไร้การควบคุมทิศทางการเติบโตที่ดีก็จะทำให้ประเทศเล็กๆนี้จะไร้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างสูงสุด

การบังคับใช้กฏหมายเพื่อสร้างความเป็นระเบียบของบ้านเมืองจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์อย่างดีที่สุด

ประเทศใดมีระเบียบวินัยหย่อนยาน ก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ เพราะรัฐต้องมัวแต่มาตามจัดระเบียบสังคมแบบไม่รู้จบ จนเสียเวลาที่จะไปพัฒนาทางด้านอื่น

*****************************

มีกฏหมายที่เข้มงวด

ประเทศสิงคโปร์ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีกฏหมายเข้มงวด หยุมหยิม บังคับได้แทบทุกเรื่องตั้งแต่บนเตียงประชาชนไปจนถึงการเข้าห้องน้ำของประชาชน

ความรุนแรงของกฏหมายของสิงคโปร์เป็นที่โจษจันไปทั่วโลก สิงคโปร์ไม่มีคำว่าเมตตาแก่ผู้กระทำผิด กฏหมายต้องเป็นกฏหมาย เรื่องใหญ่ๆอย่างยาเสพติดหรือการพกพาอาวุธ โทษสถานเดียวคือ ตาย

ส่วนกฏหมายที่หยุมหยิมแต่ก็มีบังคับในสิงคโปร์ เช่น ห้ามแต่งตัวเป็นกระเทย ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง(ห้ามนำเข้าหมากฝรั่ง) ห้ามมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติ เป็นต้น

ยังมีกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด เช่นห้ามทื้งขยะ ห้ามออกจากห้องน้ำโดยไม่กดชักโครก!? ฯลฯ การทำผิดในเรื่องความสะอาด จะมีโทษปรับที่สูงมากจนคนขยาดทีเดียว

ยังมีกฏหมายอีกมากมายที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีจริงมีสิงคโปร์ แต่ก็มี!!

แต่ทั้งหมดก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสิงคโปร์ทั้งสิ้น ซึ่งไม่มีใครกล้าปฏิเสธความจริงที่ว่า ประชาชนสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตที่สูงที่สุดในเอเซีย และในโลก จริงมั้ย

แล้วคนไทยเราล่ะ ทุกวันนี้ความปลอดภัยในเรื่องชีวิตและทรัพยฺสินของเราแย่ลงมากขนาดไหน เราปล่อยปละละเลยกันกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแล้วใช่ไหม?

หากเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่ทำง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือ ทำกฏหมายให้เด็ดขาดจริงจัง

ส่วนพวกนักสิทธิมนษยชนก็อย่าเอาแต่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนพวกผู้ร้ายมากเสียจนทำให้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนดี ๆ ต้องถูกริดรอนไป เพียงเพราะคนร้ายไม่เกรงกลัวไม่อับอายต่อความผิดที่ตนกระทำแล้วกัน

อันนี้ขอฝากเอาไว้

*******************************

คอรัปชั่นทำลายชาติ

ประเทศสิงคโปร์ได้ชื่อว่า มีนักการเมืองคอรัปชั่นน้อยที่สุดในเอเซียและเป็นอันดับต้นๆของโลกเสมอมา ส่วนพี่ไทยของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีนักการเมืองโกงกินติดอันดับต้นๆของเอเซีย จะเป็นรองแค่ฟิปปินส์เท่านั้น

การที่สิงคโปร์มีการคอรัปชั่นน้อย ก็ย่อมทำให้ชาวต่างชาติมีความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนทางการค้าและมาร่วมมือทางการค้าในสิงคโปร์มีมากขึ้นไปด้วย เมื่อมีต่างชาติที่จะมาลงทุนมีความความมั่นใจเรื่องการไม่มีสินบนหรือเงินใต้โต๊ะแล้ว

เมื่อปราศจากเรื่องสินบนหรือเงินใต้โต๊ะแล้ว ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนก็จะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย งบประมาณการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า แล้วอย่างนี้ความเจริญสุดๆของประเทศจะหนีไปไหนได้

หากคนไทยอยากจะเจริญกว่านี้ ปัญหาคุณธรรมนักการเมืองต้องได้รับการแก้ไขอย่างด่วนที่สุด!!

**************************

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

การให้ความศึกษาของสิงคโปร์มีผลอย่างมากในการพัฒนาประเทศ บุคคลากรทางการศึกษาเช่นครู อาจารย์มีรายได้สูงมาก ทำให้มีคนเก่งๆเลือกที่จะเป็นครู อาจารย์กันมาก

งบประมาณทางการศึกษาของสิงคโปร์คิดเป็น1ใน4ของงบประมาณประเทศ (งบประมาณทั้งประเทศสิงคโปร์สูงกว่าไทย4เท่า)

สิงคโปร์นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีชาวต่างชาตินิยมเข้าไปศึกษาต่อมาก เพราะมีความพร้อมด้านการศึกษาอย่างสมบูรณ์ พ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้ความไว้ใจในความปลอดภัยในการส่งลูกหลานเข้าไปเรียนที่สิงคโปร์ จึงทำให้สิงคโปร์จึงมีรายได้จาการเข้ามาศึกษาของคนต่างชาติไม่น้อยครับ

กรุณาอ่านผลสำเร็จ เรื่องการปฏิรูปทางการศึกษาของสิงคโปร์ โดยดร.ดินัย รังสินันท์ อธิการบดีมหาวิยาลัยนานาชาติสแตมปฺฟอร์ด

*****************************
.akecity
ความลำบากนำพาไปสู่การพัฒนา


หลังจากนายลีกวนยูนำสิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเพราะปัญหาการกีดกันทางเชิ้อชาติแล้ว นายลีกวนยูผู้นำสิงคโปร์ก็พัฒนาสิงคโปร์ให้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแซงหน้ามาเลเซียไปมาก

จนทำให้มาเลเซียเองก็หมั่นไส้สิงคโปร์ไม่น้อย เลยทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่อง"น้ำ"เป็นกรณีตัวอย่าง เพราะสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำดิบจากมาเลเซียมาบริโภค

มาเลเซียเลยพยายามจะเพิ่มราคาน้ำที่ขายให้แก่สิงคโปร์ และคิดว่าสิงคโปร์ยังไงๆก็ต้องพึ่งมาเลเซียอยู่ดี

แต่ตอนนี้สิงคโปร์ก็สามารถผลิตน้ำจืดจากทะเลได้แล้ว และยังนำน้ำทิ้งมากรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ตอนนี้หากมาเลเซียจะไม่ขายน้ำให้สิงคโปร์อีก ก็ไม่เป็นปัญหาหนักใจของสิงคโปร์แล้ว และทำให้สิงคโปร์มีอำนาจการต่อรองเพิ่มขึ้นด้วย

(เนื่องจากเขาลำบากเขาจึงต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด )

อ่านเรื่องลีกวนยูในมุมมองวิกรม


*****************************

เรื่องความเจริญของสิงคโปร์นั้น คิดว่าหลายๆท่านคงจะรู้เรื่องกันดีอยู่แล้ว แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า มีคนพยายามอ้างเรื่องสิงคโปร์โดยหลอกคนไทยที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องความเป็นมาเป็นไปของสิงคโปร์ดีพอเพื่อหวังผลทางการเมือง


ที่จริงประเทศไทยมีแทบทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าสิงคโปร์ หากคนไทยตั้งใจจริงเพื่อจะทำให้ชาติไทยเจริญกว่าสิงคโปร์ย่อมทำได้แน่นอน

หากเราเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีกฏระเบียบมากขึ้น เคร่งครัดในกฏหมายบ้านเมืองมากขึ้น เอาผิดคนผิดอย่างจริงจัง ลดความเห็นแก่ตัวลง ลดการเอาเปรียบสังคมลง หัดทำตามระเบียบปฏิบัติของบ้านเมืองให้จริงจัง

เช่น เรายังข้ามถนนตรงใต้สะพานลอยหรือเปล่า? หากเรายังทำอยู่ เรื่องง่ายๆแค่นี้เรายังละเลย แล้วเรื่องยากๆล่ะ เราจะทำได้หรือ?

หากเราสามารถทำได้ รับรองไทยเราก็จะเจริญกว่าสิงคโปร์ได้อย่างแน่นอน แต่ไทยเราจะทำได้หรือเปล่าล่ะ?


******************************

ฝากไว้ให้คิด

การที่สิงคโปร์มีผู้บริหารมาจากพรรคการเมืองพรรคเดียวมาตลอดอย่างพรรคpap มาตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศ และเพิ่มมีนายกฯมาแค่ 3 คนตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา

พรรคpap ยึดเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอย่างเบ็ดเสร็จ แทบจะไม่มีเสียงของฝ่ายค้านในสภาเลย ทำให้นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อีกทั้งสามารถใช้กฏหมายในการปกครองประเทศแบบเด็ดขาดในมือด้วยนั้น

การมีเสียงข้างมากในสภาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จะว่าไปแล้วก็เป็นดาบสองคมอยู่ไม่น้อย เพราะหากรัฐบาลสิงคโปร์เป็นรัฐบาลที่ไร้คุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของชาติแล้วไซร์ ประเทศสิงคโปร์ก็คงไม่เจริญเหมือนเช่นทุกวันนี้

แต่นับเป็นโชคดีของสิงคโปร์ ที่อำนาจอยู่ในมือคนดี ประเทศจึงไปรอดและเจริญกว่าใครในภูมิภาคนี้

อ่านคนไทยไม่มีวันเจริญแบบญี่ปุ่นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม