วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธรูปประจำชาติไทยคือองค์ไหน ?
เดือนนี้ เป็นเดือนแห่งวิสาขบูชา ผมอยากจะเขียนเรื่องนี้มานานแล้ว เกี่ยวกับความเข้าใจผิดของคนไทยหลายๆคน ที่ยังไม่รู้ว่า พระพุทธรูปประจำชาติไทยนั้น คือพระพุทธรูปองค์ไหนกันแน่??

ผมเคยลองถามหลายๆคน ว่ารู้มั้ย พระพุทธรูปองค์ไหนคือ พระพุทธรูปประจำชาติไทย??

ส่วนใหญ่มักจะตอบว่า ก็พระแก้วมรกตน่ะสิ 

พระแก้วมรกต หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ซึ่งผมขอเฉลยว่า ไม่ใช่พระแก้วมรกตครับ

เพราะพระแก้วมรกต คือพระพุทธรูปประจำกรุงรัตนโกสินทร์ หรือพระพุทธรูปประจำราชวงศ์จักรี เท่านั้น ไม่ใช่!! พระพุทธรูปประจำชาติไทยครับ

อีกทั้งพระแก้วมรกตยังถูกมองจากชาวลาวว่า ไทยเราไปแย่งชิงพระพุทธรูปประจำชาติลาวไป เมื่อมีขอครหาคาใจแม้เพียงเล็กน้อย จึงทำให้พระแก้วมรกตยังไม่ถูกอัญเชิญให้เป็นพระพุทธรูปประจำชาติไทย เพราะอาจทำให้เกิดความบาดหมางกับประเทศลาวขึ้นอีก

ซึ่งในประเด็นพระแก้วมรกตเป็นของชาติใด ผมแนะนำอ่านเรื่อง พระแก้วมรกตของไทย หรือของลาว 

----------------------

แล้วพระพุทธรูปประจำชาติไทยคือ พระพุทธรูปองค์ใด??

คำตอบก็คือ พระพุทธชินราช ที่จังหวัดพิษณุโลก ครับ


คำตอบนี้ รัชกาลที่5 ทรงเคยตรัสไว้ และรัชกาลที่5 ท่านเคยเสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราชที่พิษณุโลก พระองค์ทรงชื่นชมในความสวยงามอย่างมหัศจรรย์ของพระพุทธชินราช

จนพระองค์ทรงคิดสร้าง พระพุทธชินราชองค์จำลองขึ้นมา เพื่อมาประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิธ ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่5
เมื่อ พ.ศ. 2409 รัชกาลที่ 5 ทรงบรรพชาเป็นสามเณรได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปนมัสการพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่งดงามไม่มีที่เปรียบ แต่การจะอัญเชิญลงมา ย่อมไม่สมควร ด้วยเป็นสิริของชาวพิษณุโลก จึงมีดำริให้หล่อขึ้นใหม่ - วิกิพีเดีย


พระพุทธชินราช (จำลอง) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร


เหตุผลที่รองรับว่า พระพุทธชินราชเป็นพระประจำชาติ นั่นเพราะ พระพุทธชินราชได้ประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ และได้รับการยกย่องจากช่างหล่อพระและผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระพุทธรูปในโลกหลายคนยกย่องว่า

พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะวิจิตรงดงามสมบูรณ์ที่สุดในโลก และเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินของชนชาติไทยอย่างแน่นอนในสมัยสุโขทัย โดยรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไท และมีความงดงามประหนึ่งเทพยดาลงสรรสร้างเอง

โดยเฉพาะในสมัยอยุธยา ช่วงองค์สมเด็จพระนเรศวรทรงกอบกู้บ้านเมือง ก็จะทรงมากราบนมัสการองค์พระพุทธชินราชก่อนออกศึกสงครามเสมอ

ไม่ว่าชนชาติไทยจะผ่านเรื่องราวใด ๆ ทั้งสุขและทุกข์ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา ก็จะมีพระพุทธชินราชอยู่คู่กับชนชาติไทยบนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดไป..


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จฯ เมืองพิษณุโลก ได้มีพระราชหัตถเลขา บันทึกถึงองค์พระพุทธชินราชไว้ว่า

"...พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา 3 พระองค์นี้ เป็นพระพุทธปฏิมากรดีล้ำเลิศ ประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐ มีศิริอันเทพยดาหากอภิบาลรักษาย่อมเป็นที่สักการบูชานับถือมาแต่โบราณ แม้พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาที่ได้มีพระเดชานุภาพมโหฬาร ปรากฏมาในแผ่นดินก็ทรงนับถือทำสักการบูชามาหลายพระองค์...จะหาพระพุทธรูปองค์ใดงามเสมอพระพุทธชินราชนั้นไม่มีแล้ว..."


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก็ทรงพระราชนิพนธ์ชื่นชมพระพุทธชินราชไว้ในหนังสือ "เที่ยวเมืองพระร่วง" ว่า

"ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธมานักแล้ว ไม่เคยรู้สึกว่าดูปลื้มใจจำเริญตาเท่าพระพุทธชินราชเลย ที่ตั้งอยู่นั้นก็เหมาะนักหนา ว่าวิหารเหมาะ พอเหมาะกับพระ มีที่ดูได้ถนัด และองค์พระก็ตั้งต่ำพอดูได้ตลอดองค์ ไม่ต้องเข้าไปดูจนจ่อเกินไป และไม่ต้องแหงนคอตั้งบ่าแลดูแต่พระนาสิกพระ ยิ่งพิศไปยิ่งรู้สึกยินดีว่า ไม่เชิญลงมาเสียจากที่นั่น ถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่พิษณุโลกตราบใด เมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้น ถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่ามีของควรคู่ควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือหรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้..."

----------------------

สำหรับผม ใหม่เมืองเอก จะใช้รูปของพระพุทธชินราช ถือเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าในใจผมเสมอ

ผมเคยมีโอกาสไปไหว้พระพุทธชินราชด้วยตัวเองที่พิษณุโลก 2 ครั้ง ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปอีกเมื่อไหร่

แต่ไม่ว่าจะได้ไปไหว้พระพุทธชินราชองค์จริงอีกหรือไม่ ก็ไม่สำคัญเท่าพระพุทธชินราชอยู่ในใจผมเสมอตลอดไปครับ

คลิกอ่าน เจ้าชายสิทธัตถะทรงทิ้งลูกเมียไปบวช ผิดไหม

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นข้อทดสอบที่หลายคนตอบผิดแน่ ...ถ้าไม่รู้จริง...ดีครับ

    ตอบลบ

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม