วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

ทำไมวันชาติไทยต้องเป็นวันเฉลิมพระชนม์

วันที่5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติไทย ซึ่งแต่เดิมภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา ให้ประกาศว่า วันที่24มิถุนายน เป็นวันชาติไทย

แต่ต่อมาสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาเปลี่ยนแปลงวันชาติไทยเสียใหม่ โดยให้ใช้วันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นวันชาติไทยแทน

โดยให้เหตุผลว่า ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ โดยทั่วไปจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ แม้แต่ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ก็เป็นเช่นเดียวกัน และเพิ่งจะกำหนดวันที่ 24 มิถุนายน เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง ในระยะหลังนี้เอง จึงเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีดั้งเดิม และต่อไปเพื่อเป็นหลักสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย โดยยกเลิกวันที่ 24 มิถุนายนเสีย
(คลิกอ่านรายละเอียดความเป็นมาของวันชาติไทย ได้ที่เว็บคลังปัญญาไทย)


5ธันวาคม2554 Google ปรับเพิ่มข้อความที่ Doodle
จากเดิม "เรารักประเทศไทย" เป็น "เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย"


-----------------------

พวกล้มเจ้า ต้องการให้เปลี่ยนวันชาติเสียใหม่

คุณผู้อ่านครับ นอกจากพวกล้มอยากจะล้มมาตรา112 แล้ว พวกล้มเจ้ายังต้องการให้ประเทศไทยกลับไปใช้วันชาติเป็นวันที่ 24 มิถุนายน หรือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรเหมือนเดิม หรือไม่ก็ให้ไปใช้วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันชาติไทยแทน

เหตุผลของพวกนี้ไม่มีอะไรมาก ก็แค่อ้างประชาธิปไตยบังหน้า แต่เจตนาแล้วต้องการลดบทบาทสถาบันกษัตริย์ลง

การอ้างประชาธิปไตยบังหน้านั้น ความจริงแล้วพวกล้มเจ้าแต่ละคน กลับเป็นพวกนิยมคอมมิวนิสต์หลงยุคบ้าง เป็นพวกบ้าระบอบสังคมนิยมแบบนายใจ อึ้งภากรณ์บ้าง หรือพวกนิยมสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขบ้าง

แต่พวกนี้จะมาอ้างระบอบที่ตัวเองชื่นชมนั้น ย่อมไม่มีใครเอาด้วยแน่ จึงต้องใช้วิธี แอบอ้างประชาธิปไตยบังหน้า

ส่วนคนไทยรากหญ้า ที่ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาศึกษาประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไร ก็จะตกเป็นเครื่องมือให้พวกชั่วนี้ได้โดยง่าย

ผมเคยเขียนไว้ในหลายบทความแล้วว่า ความเท่าทียมกันในระบอบประชาธิปไตย มีเพียง 1คน1สิทธิในการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน ระหว่างคนรวย คนจน คนมีอำนาจ คนไร้อำนาจ ในความเป็นจริงเกิดได้ยากมาก แต่ต้องพยายามให้เกิดให้ได้มากที่สุด

เพราะกฎหมายอยู่ในกระดาษ แต่คนบังคับใช้กฎหมายต่างหากที่มีจิตใจไม่เท่าเทียมกัน เพราะขึ้นชื่อว่าคน ย่อมมีโลภ โกรธ หลง ลำเอียง

เช่น ถ้าดาราดังๆโดนปล้น ตำรวจจะสนใจทำงานเร็ว , ไฮโซ โดนแทง ย่อมจับคนร้ายได้รวดเร็ว , เด็กแว้น ถ้าถูกจับ จะกล้อนผมส่งสถานพินิจทันที ในขณะที่ลูกไฮโซ ขับรถประมาทไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ยังลอยนวลนอนตีพุงในคฤหาสถ์อย่างสบายเป็นต้น

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันจึงอยู่ที่คนบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่กฎหมาย

ดั่งเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำหรับคนไทยแล้ว จะต้องแก้ไม่รู้จักจบสิ้น เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ แต่ปัญหาอยู่ที่คนไทยนั่นแหล่ะ ที่เป็นตัวปัญหา

แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกกี่ครั้งก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่แก้ที่สันดานคนไทย คือรำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง

(ประเทศไทยมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว18ฉบับ และกำลังจะมีครั้งที่19)

--------------------------

แผนของพวกล้มเจ้าอกตัญญูแผ่นดิน

พวกล้มเจ้าเป็นพวกได้คืบจะเอาศอก วันนี้ต้องการสั่นคลอนสถาบันฯ ด้วยการอ้างเรื่องแก้ไขมาตรา112 บังหน้า ซึ่งถ้าแก้ไขได้สำเร็จ

แผนการณ์ขั้นต่อไป ก็มุ่งไปที่หาทางเปลี่ยนแปลงวันชาติเสียใหม่ และถ้าสำเร็จอีก ต่อไปก็อาจหันกลับมายกเลิกมาตรา 112 เสียเลยเป็นต้น

และถ้ายกเลิกมาตรา 112 ได้เมื่อไหร่ ก็อาจถึงขั้นเลียนแบบประเทศเนปาล เพื่อขอทำประชามติในเรื่อง ประเทศไทยจะต้องมีสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปหรือไม่?

นี่คือแผนการเป็นขั้นๆ ของพวกล้มเจ้าครับ

-------------------------

เหตุผล ทำไมวันชาติไทยต้องเป็นวันเฉลิมพระชนม์ประมุขของชาติ?

สำหรับเหตุผลของผม มีดังนี้ครับ

จากชนเผ่า จนมาเป็นอาณาจักร จนมาเป็นประเทศชาติได้นั้น ลำพังแค่กำลังประชาชนเพียงอย่างเดียวย่อมไม่อาจทำให้เกิดการรวมกันเป็นชาติได้ จะต้องมีผู้นำชนชาติเป็นผู้นำที่ดี เป็นหลักนำ

กว่าแต่ละชนเผ่า จะมารวมกันเป็นก๊ก กว่าแต่ละก๊กจะมารวมกันเป็นอาณาจักรได้นั้น ต้องสูญเสียเลือดเนื้อในการทำศึกสงครามนับครั้งไม่ถ้วนมาแต่โบราณกาล

และกว่าแต่ละอาณาจักรจะรวมเป็นชาติที่ปึกแผ่นได้ ก็ต้องเกิดจากการมีผู้นำหรือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น ถึงจะรวบรวมทุกชนเผ่า ทุกอาณาจักรมารวมกันเป็นชาติเดียวกันได้

และเมื่อเป็นชาติเดียวกันแล้ว ถ้าไม่มีผู้นำไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมใจเพื่อเกิดความสามัคคีของคนในชาติ ก็ย่อมไม่มีทางรักษาชาติพันธุ์ และอาณาเขตดินแดนของตนเองเอาไว้ได้ง่ายๆ ก็อาจแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าได้อีก

เมื่อแตกเป็นก๊ก เป็นเหล่าไป ก็ย่อมไม่มีความเข้มแข็งเท่าเดิมได้อีก เมื่อไม่เข้มแข็ง ก็ย่อมตกเป็นเมืองขึ้นของอริราชศัตรูได้ง่ายๆ

ผมอยากยกตัวอย่าง ชนชาติมอญ ทุกวันนี้มีประเทศมอญหรือไม่? คำตอบคือไม่มี

อย่างลาว เขมร ญวณ พม่า ที่ต้องไปเป็นเมืองขึ้นฝรั่งตะวันตกนั้น เพราะอะไร?

ถ้าการเป็นเมืองขึ้นแล้วดี ลาว พม่า เขมร ญวณ ก็คงไม่ออกมาเรียกร้องอิสรภาพจากการตกเป็นเมืองขึ้นจริงหรือไม่?

ประเทศไทย คนไทยเราควรภูมิใจ ไม่อายใคร เชิดหน้าได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งถ้าย้อนไปก่อน 10 ปีที่แล้ว คนชาติอื่นๆในเอเซียต่างอิจฉาคนไทยทั้งนั้น ก็ตรงที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของพวกล่าอาณานิคม และยังรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้อย่างดี

(ในอเมริกาเมื่อช่วง20-30ปีก่อน คนลาวในอเมริกา หรือแม้แต่คนเขมร คนญวณที่พอพูดไทยได้ ก็มักชอบบอกคนอื่นๆว่า เป็นคนไทย!!)

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!


-------------------------


เชื่อผมเถอะครับ ลึกๆ แล้วชาติในอาเซียนทุกชาติ เขาน่ะอิจฉาเรามาก ที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นพวกฝรั่งมังค่า และยังมีสถาบันกษัตริย์ที่มีศักดิ์ศรีเป็นความภูมิใจของคนไทย

แต่ทุกวันนี้ คนไทยเรานั้นเริ่มไม่ค่อยมีอะไรไปภูมิใจอวดใครได้แล้ว เพราะคนไทยเริ่มมีพวกกบเลือกนาย!! มากขึ้นคนไทยเราชอบเป็นพวกที่ ถ้าไม่สูญเสียของดีไปเสียก่อน มักจะไม่เห็นคุณค่า

ฉะนั้น เราจงภูมิใจเถิดที่เราเป็นคนไทยและยังมีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เสียแล้ว ประเทศไทยอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเอาข้อเสียของพม่า และข้อเสียของฟิลิปปินส์รวมกันเสียอีก

นั่นเพราะนิสัยคนไทย ถ้าไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ด้วยกันให้สามัคคีกันไว้แล้ว คนไทยมักจะทะเลาะกันเอง จนถึงฆ่ากันเองครับ เป็นนิสัยประจำชาติ ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก

"ยามศึกเรารบ ยามสงบเรากัดกันเอง"

จะมีนักการเมืองหลอกคนมาตายเพื่ออำนาจ จนถึงทหารยึดอำนาจจากนักการเมือง กลายเป็นเผด็จการแบบพม่าไปแล้ว ที่ไทยเรายังมีความสุขบนแผ่นดินทองแห่งนี้ เพราะสถาบัน ฯ มีส่วนอย่างมากช่วยพวกเราคนไทยเอาไว้

หรือถ้าใครเคยอ่านประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่5 ที่พระองค์ทรงต้องหาหนทางรักษาปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ได้ หาหนทางให้ไทยไม่ต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งให้ได้นั้น เราจะรู้ว่า รัชกาลที่5 พระองค์ทรงทุกข์หนักหนาสาหัสเพียงใด  กว่าจะช่วยไทยเราให้มีเอกราชจนถึงทุกวันนี้ได้

จนเมื่อวันนึงประเทศชาติเราเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ เพราะบรรพบุรุษผู้จงรักภักดีและพระมหากษัตริย์ได้เสียสละเลือดเนื้อ เสียสละสติปัญญา รักษาชาติไทยไว้ให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข มีความภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นไทยจนทุกวันนี้ได้นั้น

จู่ ๆ ก็เกิดมีพวกลืมพระคุณแผ่นดินที่บรรพบุรุษผู้จงรักภักดีได้เสียสละปกป้องแผ่นดินและสถาบันไว้เสียแล้ว ช่างน่าเศร้ายิ่งลักษณ์ เอ้ย ยิ่งนัก

ฉะนั้นการที่วันชาติไทยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานั้น ผมเห็นควรว่าเหมาะสมดีแล้ว

ส่วนรายละเอียดเรื่องไทยจะแย่กว่าพม่าและฟิลิปปินส์ ผมเคยเขียนไว้ในบทความ พวกไม่จงรักภักดีสถาบัน ทั้ง8ตอนแล้วครับ
ไปตามอ่านได้ที่บทความยอดนิยม จะปกป้องสถาบันกษัตริย์ ต้องรู้ทันพวกล้มเจ้า ครับ

------------------------------

สุดท้ายผมจะขอยกกระทู้ของผมในสนุกซุบซิบมานำเสนออีกครั้ง

จากกระทู้ชื่อ อึ้ง!! เพลงลูกทุ่งเพลงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

สยามเมืองยิ้ม โดยพุ่มพวง ดวงจันทร์

ลองพิจารณาดูเนื้อเพลงสิครับ ว่า ประเทศไทย คนไทยเรานี้โชคดีเพียงใดที่มีพระมหากษัตริย์

เวอร์ชั่นนี้พุ่มพวงร้องได้ไพเราะสุดๆจริงๆเนื้อเพลงสยามเมืองยิ้ม


จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทย
มิเป็นทาสใคร แหละมีน้ำใจล้นปริ่ม
ทั่วโลกกล่าวขาน ขนานนาม ให้ว่าสยามเมืองยิ้ม
เราควรกระหยิ่มถึงความดีงาม

คนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทย
ร้อนมาจากไหน ชาติไทยไม่เคยหวงห้าม
ข้ามเขตข้ามโขงถิ่นน้ำขุ่น มาพึ่งใบบุญเมืองสยาม
เรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ
เลื่องชื่อลือนาม สยามมีแต่น้ำใจ
ขอเตือนท่านผู้อาศัย อย่าทำอะไรให้ไทยร้าวราน

คนไทยใจซื่อ เขาถือแต่โบราณกาล
แค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน ใครลืมของท่านนั้น เนรคุณ!!

คนไทยรักชาติแหละศาสนา
เทิดองค์เจ้าฟ้า ผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทย ท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบุญ ยังยิ้มเสมอ

v

v

ปล. หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ตรงไหน?
akecity ขอแนะนำให้ท่านซื้อซีดีเพลงนี้ ลองไปเปิดฟังที่ Dubai and Montenegro ดูสิ แล้วคุณอาจจะเข้าใจมากขึ้น

ยุคนี้ ไทยเราแตกแยก ไม่มีความสุขเหมือนเก่าก่อน เพราะอะไร?

คลิกอ่าน ทำไมต้องยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี?!!


7 ความคิดเห็น:

 1. เป็นข้อมูลที่คนไทยทุกคนควรทำความเข้าใจ และต้องรู้ไว้ครับ....อยากให้เสนอ บทความเกี่ยวกับวันสำคัญ ที่ถูกต้องอีกมากๆครับ...

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ08 มกราคม, 2555 09:24

  ถ้ามีรัชกาลที่สิบจะต้องเปลี่ยนวันชาติไปเป็นวันเกิดรัชกาลที่สิบอีกหรือเปล่าครับ แล้วทีทหารเวลาปฏิวัตทำไมไม่แก้รัฐธรรมนูญเพราะกฏหมายแค่อยู่ในกระดาษสำคัญที่คนบังคับใช้ฉีกรัฐธรรมนูญทำไมครับ ภาคใต้จะไม่เกิดความคิดแบ่งแยกดินแดนถ้ามีพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับ ผมไม่สนับสนุนให้แก้มาตรา112เพราะจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเป็นการดีที่จะถอยให้กันคนละก้าวครับผมเห็นแก่ประเทศชาติเป็นหลักไม่เห็นแก่ตัวครับ

  ตอบลบ
 3. ขอตอบคุณที่ถามมาข้างบน

  เมื่อมีรัชกาลที่10 วันชาติก็ต้องเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10ครับ ไม่เห็นแปลกอะไรครับ

  อย่างวันสำคัญทางศาสนา เมื่อมาเทียบเป็นวันตามปกตินิยม ก็ยังไม่เคยตรงกันสักปีจริงมั้ยครับ? เรายังไม่เห็นรู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไร?

  ประเทศไทยเราไม่จำเป็นต้องทำตามชาติอื่นนี่ครับ

  ส่วนประเด็นที่คณถามว่า ทำไมทหารต้องฉีกรัฐธรรมนูญ?

  คำตอบคือ ถ้าไม่ฉีก ทหารจะโดนโทษประหารชีวิตครับ เพราะรัฐธรรมนูญทุกๆฉบับ จะระบุว่า ใครทำลายรัฐธรรมนูญมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตครับ

  ส่วนเรื่องภาคใต้ ประเด็นไม่เกี่ยวกับสถาบันฯเลยครับ พวกผู้ก่อการร้ายอ้างแบ่งแยกดินแดนบังหน้าเท่านั้น แต่ความจริงต้องการสร้างอิทธิพลในพื้นที่ครับ เพื่อหาประโยชน์จากธุรกิจผิดกฏหมายครับ

  ตอบลบ
 4. เรื่องวันชาติไทย เป็นมติครม.สมัยจอมพลสฤษดิ์ครับ ลองไปเสริ์ชหาข้อมูลเอาเองนะครับ เพราะที่นี่คือบล็อคความเห็นผู้เขียนไม่ใช่สื่อครับ

  คือจริงๆที่นี่ไม่ใช่เว็บบอร์ดที่จะมาโต้เถียง ผมไม่ค่อยอยากเถียงที่นี่ ถ้าไงคุณไปตั้งกระทู้ที่สนุกได้นะครับ ผมชนทุกคนที่ถามมาหลายปีแล้วครับ เว้นแต่เว็บเขาจะไม่ให้เถียงเพราะบอร์ดการเมืองถูกปิดไป

  และที่คุณถามว่า เรื่องนิยมสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ กับผมนั้น แสดงว่าคุณศึกษาข้อมูลมาน้อยนะครับ ถึงได้ถามคำถามนี้กับผม งั้นผมแนะนำให้คุณไปอ่าน

  แนะนำไปอ่าน เรื่อง คนเสื้อแดงมาจากคนกี่พวกกันแน่?

  http://akelovekae.blogspot.com/2009/04/blog-post_11.html

  มีลิงค์อ้างอิงในบทความนี้เยอะครับ

  ส่วนเรื่องภาคใต้ กองทัพเขารู้ข้อมูลที่ผมบอกดีอยู่แล้วครับ คิดง่ายๆนะครับ กลุ่มก่อการร้ายใต้ไม่เคยบอกว่า ใครเป็นคนทำ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

  ทหารบอกให้ออกมาเจรจา ก็ไม่ออกมา นั่นเพราะไม่มีได้มีเจตนาแบ่งแยกดินแดนจริงๆ ผิดกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในประเทศอื่นๆครับ

  ถ้าไทยอยากจะยกดินแดนให้ ยังไม่รู้เลยครับจะยกให้ใคร ใครเป็นผู้นำแบ่งแยกดินแดนตัวจริง เพราะไม่มีตัวตน กล้าทำแต่ไม่กล้ารับ

  คุณลองไปศึกษาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในประเทศอื่นๆเปรียบเทียบดู คุณจะเข้าใจมากขึ้นว่า มันแตกต่างจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกำมะลอในภาคใต้อย่างไร

  ผมจะไม่มาตอบแล้วนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน, 2555 11:03

   ผมว่าคุณเอกต้องหาข้อมูลมากกว่านี้หน่อยนะครับ ข้อมลูที่คุณอ่านมาก็เป็นข้อมูลตัดแปะทั้งสิ้นลองเปิดใจอ่านทั้ง2ฝ่ายดูครับ

   ลบ
  2. มีข้อมูลเฉพาะตรงส่วนของเว็บคลังปัญญาเท่านั้น ที่ผมลอกมาแปะ

   ส่วนที่เหลือผมเขียนเองทั้งสิ้น ในที่ผมลอกมา ผมก็ระบุไว้แล้วว่านำมาจากที่ใด

   การที่คุณบอกผมตัดแปะ แสดงว่า คุณยังอ่านบทความของผมน้อยไปครับ อ่านเยอะๆนะครับ ^^

   ลบ
 5. ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีค่านี้ คนส่วนใหญ่ไม่ทราบและเข้าใจไขว้เขวรวมทั้งผมซึ่งอยู่ในวัย สว แล้วก็ตาม สื่อและองค์กรต่างๆน่าจะนำไปเผยแพร่กันให้มากๆครับ

  ตอบลบ

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม