วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

8 ราชนิกุลกับประเด็นขอแก้ไขมาตรา 112


ผมเพิ่งได้อ่านข่าว 8ราชนิกุลได้ส่งจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรีหญิง เพื่อขอให้มีการแก้ไขมาตรา112นั้น

(คลิกอ่านข่าวบางกอกโพสต์รายงานข่าว "8 ราชนิกุล" ส่งจม.ถึงนายกฯ แนะรบ.ปรับปรุงแก้ไข ม.112)

รายชื่อ 8 คน ในราชนิกุล (ราชนิกุล น. ตระกูลฝ่ายพระมหากษัตริย์.)

หม่อมราชวงศ์สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ (ธิดาในหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ หรือ ท่านชิ้น)
หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร (ธิดาในหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์)
หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ (ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์)
นายวรพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อดีตเอกอัครราชทูต)
พลเอก หม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร
หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ (รัชนี) (ธิดาในหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง)
หม่อมราชวงศ์โอภาส กาญจนะวิชัย และนายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยาถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริง

ผมอยากจะเรียนท่านราชนิกุลทั้ง8 ท่านว่า

มาตรา 112 ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใด แต่คนที่ผิดคือคนที่ละเมิดมาตรา 112ต่างหาก

การที่พวกท่านทั้งหลายบอกว่า "การบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 ในทางที่ผิดซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายเช่นนั้นที่มีต่อประเทศไทย ทั้งภายในไทยเองและภายนอกประเทศ"

การพูดลอย ๆแบบนี้ ทำให้เกิดความเสียหายนะครับ พวกท่านช่วยกรุณายกตัวอย่างสักคดีสิครับว่า

มีคดีไหนที่ถูกนำมาตรา112ไปใช้ในทางที่ผิด? ซึ่งผมไม่เคยเห็นสักคดี!!

หรือถ้ามีการนำมาตรา112 ไปบังคับใช้ในทางที่ผิดตามที่พวกท่านอ้างจริง

ผมขอเรียนถามว่า กฏหมายมาตรา 112 เป็นฝ่ายผิด หรือคนบังคับใช้กฏหมายเป็นฝ่ายผิด กันแน่ครับ?

และจากที่ท่านทั้งหลายอ้างถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่งทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าการลงโทษจับกุมคุมขังบุคคลผู้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันนั้น มีแต่จะก่อปัญหาให้แก่พระองค์เอง

"แต่อย่างไรก็ตาม เข้าคุกแล้ว ถ้าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อน เดือดร้อนหลายทาง ทางหนึ่งต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็เข้าคุก มีที่เข้าคุก เดือดร้อนพระมหากษัตริย์" - พระราชดำรัส 4 ธันวาคม 2548

ผมอยากจะบอกว่า การวิพากษ์วิจารณ์ ต่างกับการ หมิ่นอาฆาตมาดร้ายที่ระบุไว้ในมาตรา112นะครับ

ถ้าท่านราชนิกุลทั้งหลายยังแยกแยะคำว่า วิพากษ์วิจารณ์ กับคำว่า หมิ่นอาฆาตมาดร้าย แค่ 2 คำนี้พวกท่านยังแยกแยะไม่เป็น ผมว่าพวกท่านราชนิกุลทั้ง 8 ท่าน ควรจะอยู่เฉย ๆ จะทำให้พวกท่านดูมีวุฒิปัญญามากกว่านะครับ

ความสำคัญของมาตรา112 สำคัญและมีข้อดีอย่างไร?

เชิญท่านราชนืกุลช่วยกรุณาไปอ่านบทความเรื่อง มาตรา112ที่รัก ของผมสักครั้งเถิดครับ

อาจทำให้พวกท่านฉลาดและเข้าใจมาตรา112 ที่พวกท่านอยากจะแก้ไขมากขึ้น

ผมอยากจะบอกว่า กฏหมายอยู่ในกระดาษ กฏหมายอยู่เฉยๆ ถ้าไม่มีใครไปละเมิด ไม่มีใครไปฝ่าฝืน ก็ไม่มีใครต้องรับโทษ

ส่วนคนบังคับใช้กฏหมาย ถ้านำมาตรา112ไปใช้ในทางที่ผิด ก็ต้องลงโทษคนที่บังคับใช้กฏหมายไปในทางที่ผิด

พวกท่านราชนิกุลทั้งหลาย อาจจะไม่รู้ว่า การเรียกร้องมาตรา112 เป็นแผนขั้นแรกที่ต้องการสั่นคลอนสถาบันกษัตริย์จากผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง

ถ้าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจ ผมอยากเรียนเชิญพวกท่านไปอ่านบทความเรื่อง ทำไมวันชาติไทยต้องเป็นวันเฉลิมพระชนม์?

บางทีอาจจะทำให้ท่านราชนิกุลทั้งหลาย เข้าใจอะไรๆมากขึ้นครับ

-------------------------

ท่านราชนิกุลทั้ง 8 ครับ

ที่ผ่านมา ไม่เคยมีใครที่ได้รับโทษจากมาตรา112 จนครบกำหนดเลยสักคน นักโทษจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษก่อนครบกำหนดโทษทุกคน (ถ้าได้ยื่นขอ)

ประเทศไทยเรากำลังเดินหลงไปในทางที่ผิดแล้วนะครับ

คือเมื่อคนทำผิดกฏหมาย แทนที่จะโทษคนกระทำผิด กลับไปโทษกฏหมายว่าเป็นฝ่ายผิดแทน

เช่น ตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ถ้าให้พวกนายทุนค้าไม้สามารถแก้กฏหมายเองได้ นายทุนค้าไม้ ก็คงจะแก้ไขกฏหมายให้ตัดไม้ทำลายป่าไม่ผิดกฏหมายไปแล้วครับ

ในจดหมายที่พวกท่านส่งถึงท่านนายก อ้างว่า จำนวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้เพิ่มขึ้นอย่างสำคัญในช่วงเวลา 7 ปี จากจำนวน 0 คดี ในปี พ.ศ.2545 มาเป็น 165 คดี ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งข่าวคราวเกี่ยวกับคดีความเหล่านั้นได้ถูกรายงานไปทั่วโลก และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คนไทย 65 ล้านคนส่วนใหญ่จงรักภักดีต่อสถาบันฯ และไม่ละเมิดมาตรา112

ส่วนคนทำผิดมาตรา112 มีเพียงไม่กี่ร้อยคนนั้น

พวกท่านคิดจะแก้ไขกฏหมายเพื่อคนทำผิดจำนวนน้อยพวกนั้นหรือครับ?

ฉะนั้น ผมหวังว่า พวกท่าน8ราชนิกุลทั้งหลาย จงอยู่เฉย ๆ จะดูดีดูฉลาดกว่านะครับ

ช่างน่าเสียดายที่พวกท่านเกิดในราชนิกุล แต่กลับมีความคิดที่ตื้นเขินนัก

------------------------

ลองอ่านข่าวนี้ต่อในช่วงท้ายอีกสักนิด

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ราชนิกุลกลุ่มนี้ออกมาเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แต่กลับไม่มีการระบุอย่างเด่นชัดว่าเนื้อหาของกฎหมายในส่วนใดที่ควรได้รับการแก้ไข

"พวกเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เราคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งต้องแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น" นายสุเมธกล่าวและว่า "เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้ที่จะทำการปกป้องสถาบัน และในกรณีนี้ ยังถือเป็นการเอาใจใส่ต่อความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังคมไทยกำลังแตกแยก ประชาชนแบ่งออกเป็นฝักฝ่ายอย่างสุดขั้ว รัฐบาลจึงควรให้ความสนใจกับคำแนะนำของในหลวง ก่อนจะดำเนินมาตรการอื่นใด"

ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันที่ 12 มกราคมว่า ยังไม่ได้รับจดหมายจากราชนิกุลกลุ่มนี้

^

^

จากเนื้อหาข่าวตอนท้าย การที่พวกท่านบอกว่า พวกท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย นั้น คำตอบก็มีอยู่ในตัวแล้วว่า

พวกท่านยังไม่สมควรรีบทำจดหมายถึงนายก เพราะนี่คือเรื่องสำคัญต่อสถาบันหลักของชาติ ถ้าพวกท่านเองยังไม่ชัวร์ไม่เข้าใจมาตรา 112 นี้ดีพอ พวกท่านควรอยู่เฉย ๆ จะดีกว่านะครับ

(แนะนำอ่านข่าว มุมมองของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในเรื่อวมาตรา112)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม