วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อคิด เรื่องกินหมา!?
ผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับการกินเนื้อหมา

แต่ผมจะไม่ไปบอกใครหรือห้ามใครให้เลิกกินเนื้อหมา

เพราะต่างวิถี ต่างวัฒนธรรม ต่างจิตต่างใจ

เพราะหากเราไปห้ามเขากินหมา

แล้วเขาอาจถามกลับว่า แล้วพวกคุณกินหมู กินวัว กินควาย

ทำไมพวกคุณยังกินได้ วัว ควายมีพระคุณต่อชาวนาไม่ใช่หรือ??

เถียงไปก็ไม่จบ เพราะวัฒนธรรมการกินแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน

ผมไม่ขอดูถูกวัฒนธรรมการกินของชาติใด ๆ

เช่นคนไทยกินหนู กินแย้ ฝรั่งบางคนมันก็ยี้เหมือนกัน

ฉะนั้นจงอย่าเอาความรู้สึกทางวัฒนธรรมการกินของเราไปตัดสินว่าเขาผิดที่กินแบบนั้นครับ  ผมว่านะ..

แล้วประเด็นกินหมานี้ สำหรับคนไทยควรยึดหลักอะไร จึงจะเหมาะสมที่สุด

คำตอบก็คือ ถ้าคุณเป็นชาวพุทธ นิกายเถรวาท ก็ควรเชื่อคำสอนของพระพทธเจ้าจะดีที่สุด เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อ 10 ชนิด คือ

ห้ามฉันเนื้อมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นเนื้อที่ไม่ทานกัน ใครทาน แม้แต่คฤหัสถ์ก็ถูก ติเตียน จะกล่าวไปใยถึงเพศบรรพชิตที่เป็นเพศขัดเกลา จึงทรงห้ามการฉันเนื้อมนุษย์และประชุมชนก็จะไม่เลื่อมใส

ห้ามฉันเนื้อ ช้าง ม้า เพราะสัตว์ทั้งสองเป็นพาหนะของพระราชา พระราชาทราบ ก็ไม่เลื่อมใสและชาวบ้านก็ติเตียนเรื่องนี้

ห้ามฉันเนื้อ งู และ สุนัข เพราะสัตว์ทั้งสอง เป็นสัตว์น่ารังเกียจ ชาวบ้านติเตียนในเรื่องนี้ในการฉันเนื้อ ทั้งสองที่เป็นสัตว์น่ารังเกียจ

ห้ามฉันเนื้อราชสีห์ เนื้องู เนื้อหมี เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือดาว เนื้อเสือเหลือง ด้วยเหตุผล คือ สัตว์ตัวอื่นได้กลิ่น เนื้อที่พระภิกษุฉันแล้ว กลิ่นยังติดตัวพระภิกษุ สัตว์ตัวอื่นนั้นย่อมมาทำร้ายพระภิกษุได้

แม้จะเป็นเพียงข้อห้ามสำหรับภิกษุเท่านั้น แต่ถ้าเราฆราวาสจะปฏิบัติตามด้วยก็ดี เพราะเนื้อทั้ง 10 ชนิดนั้น ก็เป็นเนื้อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนำมาบริโภคอยู่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม