วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สังคมญี่ปุ่นถือมารยาทสำคัญกว่ากฎหมาย
เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกมาช้านานแล้วว่า คนญี่ปุ่นมีมารยาทมาก และให้ความสำคัญกับมารยาททางสังคมสำคัญที่สุด จนถือว่า เป็นหน้าที่ของตนเองเลย

เมื่อครั้งประเทศญี่ปุ่นประสบภัยคลื่นสึนามิเมื่อหลายปีก่อน เราได้เห็นน้ำใจของคนญี่ปุ่นที่ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมในหลาย ๆ เรื่อง

เช่น ไม่มีการแย่งคิวขึ้นรถไฟหรือขึ้นรถเมล์ เพื่อรีบกลับบ้านในช่วงเวลาเกิดหายนะ ทุกคนต่างเข้าคิวรอคอยอย่างอดทนเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเช่น คนญี่ปุ่นไม่มีการแย่งซื้อกักตุนอาหารและน้ำดื่มในช่วงเกิดวิกฤติสึนามิเลย เช่น ห้างสรรพสินค้าติดป้ายให้คนญี่ปุ่นซื้อน้ำดื่มได้คนละไม่เกิน 2 ขวด แต่คนญี่ปุ่นกลับซื้อแค่คนละขวดเท่านั้น เพื่อหวังให้คนที่มาที่หลังจะได้ซื้อน้ำดื่มได้

ซึ่งต่างจากตอนอุทกภัยใหญ่ของไทยเมื่อปี 2554 ที่น้ำดื่มบรรจุขวดไม่ได้ขาดแคลน แต่คนไทยกลับตื่นตระหนกรีบซื้อกักตุนน้ำดื่มจนขาดแคลนเข้าจริง ๆ

------------------

กลับมาที่ประเด็นของบทตวาม ที่ว่า สังคมญี่ปุ่นถือมารยาทสำคัญกว่ากฎหมาย นั้น ขอให้คุณผู้อ่านลองอ่านข่าวนี้ครับ

ศาลญี่ปุ่นตัดสินสนับสนุนให้ยืนตรงเคารพเพลงชาติ
ศาลญี่ปุ่นมีคำพิพากษาว่า ระเบียบของนครโอซากาที่ให้ครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงชาติสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ หลังจากมีครูฟ้องว่าระเบียบดังกล่าวละเมิดเสรีภาพทางความคิด

ศาลนครโอซากามีคำพิพากษากรณีที่นายยาสุทากา โอคุโน ครูวัย 58 ปีประจำโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งฟ้องร้องว่าคำสั่งของรัฐบาลนครโอซากา ที่ให้ครูทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงชาตินั้นละเมิดเสรีภาพทางความคิด โดยครูรายนี้ไม่ได้ยืนเคารพเพลงชาติในพิธีจบการศึกษาของนักเรียน โดยอ้างว่าขัดต่อความเชื่อคริสเตียนของเขาที่จะเคารพเฉพาะพระเจ้าเท่านั้น

ศาลญี่ปุ่นระบุว่า คำสั่งให้ยืนเคารพเพลงชาติและธงชาติชอบด้วยกฎหมาย เพราะถึงแม้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นจะไม่ได้ระบุถึงการเคารพต่อสัญลักษณ์ของชาติ หากแต่การยืนตรงโดยพร้อมเพรียงจะทำให้พิธีการต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม 

ครูรายนี้ยังยื่นฟ้องร้องด้วยกรณีที่ทางโรงเรียนสั่งลงโทษเขาโดยตัดเงินเดือน 1 เดือน โดยขอให้ยกเลิกโทษดังกล่าวพร้อมให้รัฐบาลนครโอซากาชดเชยค่าทำขวัญ 2 ล้านเยน

ซึ่งศาลพิพากษาว่า คำสั่งลงโทษของโรงเรียนชอบธรรม เนื่องจากครูรายนี้ประพฤติตนทำให้เสียระเบียบและบรรยากาศในพิธีการสำคัญ

อ่านรายะเอียดข่าวที่นี่ http://astv.mobi/AR1WCmD

---------------------

ข้อคิด

จากข่าวศาลโอซาก้าตัดสินให้ครูทุกคนต้องยืนเคารพธงชาติและเพลงชาตินั้น

ได้ข้อคิดก็คือ คนญี่ป่นเขาให้ความสำคัญเรื่องมารยาทสำคัญกว่ากฎหมาย ครับ

คือ บางเรื่องแม้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้ามันเสียมารยาทต่อสังคมส่วนรวมก็ถือว่า ผิด

หรือที่เขาเรียกว่า ผู้เจริญแล้วต้องรู้จักมารยาทกาลเทศะ ไม่ใช่มาบอก กูไม่เคารพ กูไม่ยืน กูไม่ผิด เพราะสิทธิของกู

พวกที่ชอบอ้างแบบนี้ คือพวกอวดฉลาดทั้งนั้น ประเทศไม่เจริญเพราะคนแบบนี้แหละ คือ ขวางโลกแบบไม่รู้จักกาลเทศะ

คลิกอ่าน ทำไมต้องยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ถ้าแสดงความเห็นตรงช่องนี้ผมจะได้อ่านทุกความเห็นครับ แต่ถ้าความเห็นไม่ขึ้นอาจเพราะระบบรอตรวจสแปม ต้องรอ1-2วัน / ใหม่ เมืองเอก kaeake@ymail.com

ผู้ติดตาม