วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พันธบัตรรัฐบาลที่กำลังจะออก

"
"
อ่านข้อดีของเศรษฐกิจโลกตก
.
ก่อนอื่นผมไม่ได้คิดจะสนับสนุนการกู้เงินหลายแสนล้านของรัฐบาล แต่ผมไม่ถึงกับต้องออกมาคัดค้านแบบหัวชนฝา เพราะตอนนี้ที่ไหนๆในโลกก็ล้วนแต่คิดในแนวเดียวกันคือ ต้องกระตุ้นเศรษฐิกจเท่านั้น

แม้โดยส่วนตัวผมจะไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินจำนวนมากมายมหาศาลถึงขนาดนี้ แต่ในฐานะประชาชนคนนึงก็คงต้องให้โอกาสรัฐบาลได้ลองแก้ปัญหาดูก่อน
.akecity
อ่านแม้ไม่ชอบที่รัฐบาลทำ แต่ก็ต้องเชียร์

****************************

รายได้ปกติของรัฐก็คือรายได้จากภาษีรูปแบบต่างๆทั้งทางตรงทางอ้อม และค่าธรรมเนียมต่างๆในการติดต่อราชการ หรือรายได้ในรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้น เป็นต้น

ในเมื่อเศรษฐกิจของโลกและไทยตก เอกชนที่ทำธุริกจต่างๆก็มีรายได้ลดลง เพราะการส่งออกและการนำเข้าลดลงไปด้วย ทำให้รัฐก็ต้องขาดรายได้จากภาษีจำนวนมากจากกิจการเหล่านี้

ส่วนประชาชนก็มีตกงานเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชนโดยรวมก็ลดลง การหมุนเวียนของเงินในระบบก็มีอันลดตามไปด้วย

แนวคิดที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เพื่อจะให้เอกชนอยู่ได้ ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้น รัฐจึงคิดจะนำเงินมาสร้างงานในช่วงที่การสร้างงานทั่วๆไปของเอกชนถึงคราวตกต่ำ

พูดง่ายๆคือ รัฐต้องการเข้ามาเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของประเทศแทนภาคเอกชน เช่นผลกระทบจากการลงทุนและการท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ซบเซาให้อยู่รอดผ่านพ้นวิกฤติไปได้ โดยการนำเงินมาสร้างงานให้ประชาชนแทน เพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานที่จำเป็นต่อประชาชนในช่วงซบเซาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องระบบน้ำ ระบบชลประทาน

แต่รัฐขาดแคลนเงินที่จะนำมากระตุ้นเพื่อเยียวยา จึงต้องหาทางกู้เงินมาเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน กระตุ้นการบริโภคที่ซบเซาให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจและประชาชนต้องเดือดร้อนจนล้มหายตายจากไป

รัฐจึงออกพันธบัตรรัฐบาลโดยการขอยืมจากประชาชนที่มีเงินเย็นๆนอนอยู่ โดยรัฐจะให้ดอกเบี้ยแก่ประชาชนที่มาซื้อพันธบัตรให้มากกว่าการที่ประชาชนจะฝากเงินกับธนาคารอย่างทั่วๆไป

เท่ากับเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันของภาครัฐกับภาคประชาชน เพราะรัฐก็จะได้เงินมาพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ฟื้นฟูความตกทุกข์ได้ยากแก่ประชาชนที่ต้องเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ

ส่วนประชาชนที่ได้ซื้อพันธบัตรก็จะมีรายได้จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เพราะนับวันๆธนาคารก็คอยแต่จะลดดอกเบี้ยเงินฝากลงทุกวัน โดยเฉพาะที่น่าสงสารก็คือผู้สูงอายุหลายๆคนที่ต้องอาศัยดอกเบี้ยมาใช้จ่ายในชีวิตตอนปลาย ที่นับวันๆ เงินต้นก็ร่อยหรอลงทุกวัน เพราะอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย

ประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ต่างก็ตกอกตกใจกับการกลัวว่าตนเองจะเป็นหนี้ ทั้งๆที่ความจริงแล้ว รัฐต่างหากที่เป็นหนี้ และรัฐก็ไม่ได้มาให้ประชาชนมาออกเงินใช้หนี้โดยตรงแก่รัฐเลย

หากการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลตามที่รัฐตั้งใจ เอกชนและภาคธุรกิจรอดภาวะวิกฤติแล้ว ประชาชนก็จะมีงานทำเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้น เมื่อนั้นรายได้จากรัฐก็จะมากตามไปด้วย

เมื่อทุกอย่างเข้าที่ดีแล้ว รายได้รัฐเพิ่มขึ้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนขนาดใหญ่แล้ว ในตอนนั้นรัฐก็จะประหยัดการลงทุนต่างๆลง เพื่อจะนำเงินไปใช้หนี้ให้แก่พันธบัตรที่กู้มาจากประชาชนในที่สุด

อย่างน้อยหนี้ภาครัฐคราวนี้ก็เป็นหนี้ในประเทศ รัฐเป็นหนี้ประชาชนจำนวนมากที่จะมาซื้อพันธบัตรเฉลี่ยๆกันไป มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของแต่ละคน

ในอดีตถึงปัจจุบัน ไม่เคยเลยที่รัฐจะเบี้ยวหนี้พันธบัตรประชาชน ฉะนั้นปัญหาเรื่องหนี้ของรัฐ ประชาชนทั่วไปคงไม่ต้องทุกข์มากเกินไป อย่าตกอกตกใจกับกระแสปลุกปั่นจากคนบางกลุ่มว่า ไทยเราจะเป็นหนี้จนสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินนะครับ มันเกินไป

คนที่เข้าใจระบบเศรษฐกิจทั่วๆไปอย่างมีความรู้ ไม่มีใครเขาแตกตื่นเรื่องนี้กันจนขี้ขึ้นสมองหรอกครับ

แต่ถ้าจะทุกข์ เราก็ควรมาทุกข์ ในการช่วยกันตรวจสอบการใช้เงินของรัฐให้ตรงตามเป้าหมายดีกว่า ไม่ใช่เงินที่กู้มาจะละลายหายไป เพราะการทุจริตในระบบราชการ
.
อ่านเรื่องรัฐบาลกู้ , สนธิผิดสัจจะ?
.
***************************

พันธบัตรรัฐบาลกำลังจะออก เท่าที่ผมเพิ่งทราบก็จะมีอายุประมาณ5ปี และดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่3%ก่อน และจะทยอยเพิ่มขึ้นในปีที่3จนถึงปีที่5 และจะสิ้นสุดตรงที่ดอกเบี้ย5% เมื่อหมดอายุโครงการ

แตตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า จะมีพันธบัตรอายุ7ปีด้วยหรือไม่ครับ
.
*************************
"akecity
อ่าน ค่านิยมที่ผิดของคนไทย
"
"

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มองประชาธิปไตยจากหลายมุมโลก
เนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีประชาธิปไตยไทย ก็ขอเขียนบทความสั้นๆเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยสัก2-3เรื่องรวมๆกันไปนะครับ

***************************************

ดูที่ฟิลิปปินส์ ในอดีต

เมื่อก่อนอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานท์ มากอส ก็เคยมาเป็นขวัญใจคนจนขวัญใจคนรากหญ้า grass roots(เหมือนอดีตนายกฯบางประเทศ) และเพราะคนจนรักมากอส ทำให้มากอสอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง31ปี ตั้งแต่ปีค.ศ.1965-1986

มากอสครองอำนาจยาวนาน และสร้างความมั่นคงในอำนาจจนยากที่จะมีใครล้มเขา ขนาดอดีตผู้นำฝ่ายค้านชื่อนายเบนิโย อาควิโน หลังลี้ภัยไปต่างประเทศยาวนาน แค่พอนายอาควิโนก้าวลงจากเครื่องบินก็โดนยิงตายทันที เมื่อปี2526

หากย้อนกลับไปสัก30กว่าปีก่อน ฟิลิปปินส์เจริญกว่าไทยพอสมควร จนมีคนไทยจำนวนมากก็เดินทางไปศึกษาต่อที่ฟิลิปปินส์ เช่นแอ๊ด คาราบาว เป็นต้น

ฟิลิปปินส์อดีตเมืองขึ้นอเมริกาและมีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่ วัฒนธรรมและความเจริญมากมายจากอเมริกาก็หลั่งไหลมาฟิลิปปินส์ก่อนใครๆในภูมิภาคแถบนี้

แต่เมื่อปธน.มากอส ขวัญใจคนจนผู้เป็นฮีโร่ของคนรากหญ้าจากนโยบายประชานิยม (คล้ายๆใครคนหนึ่ง) จึงครองอำนาจยาวนาน แถมมีอำนาจล้นเหลือ ก็น่าจะสร้างความเจริญให้แก่คนจนได้ไม่ยากถ้าตั้งใจจริง แต่ที่สุดแล้ว

ความโชคดีของคนรากหญ้าที่มีผู้นำอย่างมากอสที่ควรจะมีชีวิตดีขึ้น เพราะมากอสมีอำนาจมากมายสามารถกำหนดนโยบายเพื่อช่วยคนจนแบบยั่งยืนได้ แต่มากอสไม่ทำเท่าที่ควรจะทำ เพราะมากอสมัวแต่ใช้วิธีซื้อใจคนจนเป็นพักๆ ซื้อใจคนจนด้วยนโยบายแบบป้อนให้ ไม่ได้ช่วยให้คนจนรอดพ้นความยากจนได้อย่างยั่งยืน

คนจนฟิลิปปินส์ก็ยังไมรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมที่มากอสคอยป้อนผลประโยชน์ให้ ทำให้มากอสก็ยังมีคนจนรักเขาอยู่อีกมากมายเหมือนเดิม

จึงทำให้จากประเทศที่เคยปลูกข้าวพอกินในประเทศ ฟิลิปปินส์กลับกลายเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมากที่สุดประเทศหนึ่งในปัจจุบัน

ในที่สุดผ่านมาร่วม30กว่าปี ฟิลิปปินส์ก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าประเทศประชาธิปไตยอื่นๆในภูมิภาคนี้ แถมความแตกต่างทางฐานะและชนชั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ คนจนก็จนลง คนรวยก็รวยเอารวยเอา

แถมมากอสก็โกงเอาโกงเอา รวยเอาๆ แต่ก็ยังยากทื่จะล้มมากอสได้ง่าย ในที่สุดกลุ่มชนชั้นกลางที่มีการศึกษาในเมืองเป็นส่วนใหญ่ก็ลุกขึ้นมาล้มมากอสได้ โดยการช่วยเหลือจากกองทัพที่เพิกเฉยต่อคำสั่งการปราบประชาชนของมากอส

ในที่สุดพลังประชาชนก็บุกเข้าไปถึงทำเนียบมากอส แต่มากอสหนีไปทัน และนั่นก็คือการล่มสลายของระบอบมากอส ทรราชย์ชื่อดังระดับโลกครับ

และหลังจากมากอสถูกล้มไปแล้ว ภรรยาอดีตผู้นำฝ่ายค้านนายเบนิโย อาควิโนที่ถูกลอบสังหาร ชื่อนางโคราซอน อาควิโนก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีต่อจากมากอสในที่สุดครับ
.
หากคนรากหญ้าฟิลิปปินส์ไม่งมงายรักมากอส จนเนิ่นนานเกินไป ในตอนนี้ฟิลิปปินส์อาจไม่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นได้นะ
.
******************************************

สาธารณรัฐจีน

หลังจากเจียงไคเชค ล้มระบอบจักรพรรดิของราชวงศ์ชิงไปแล้ว ประเทศจีนในตอนนั้น ก็จะไม่มีชนชั้น หญิงชายเท่าเทียมกัน แต่นั่นก็เป็นแค่ทฤษฎีสวยหรูของประชาธิปไตยเท่านั้น

ประเทศจีนก็แค่เปลี่ยนจากชนชั้นขุนนางมาเป็นชนชั้นนักการเมืองเท่านั้น และนักการเมืองหลายๆคนก็มาจากขุนนางชิงเก่าๆนั่นเอง

ความร่ำรวยความฟุ้งเฟ้อยังมีอยู่ในชนชั้นเศรษฐีเหมือนเดิม ชนชั้นผู้ปกครองหรือนักการเมืองก็มีการเอื้อประโยชน์กับพ่อค้านายทุนเศรษฐีเหมือนเดิม

อำนาจก็แลกมาได้ด้วยเงินและผลประโยชน์เหมือนเดิม คนจีนจนๆก็ยังจนลงเหมือนเดิม คนจนยังเป็นแค่คนรับใช้คนรวยอยู่เหมือนเดิม ที่ดินทำกินคนจนก็ต้องขายให้คนรวยแทบทั้งนั้น

คนจนก็ยังยากที่จะลืมตาอ้าปากได้เหมือนเดิม ความอดอยากก็มีมากขึ้นในจีนประชาธิปไตย จนคนจีนต้องอพยพหนีความอดอยากไปแสวงหาแผ่นดินใหม่

ในที่สุดระบอบประชาธิปไตยก็ไม่สามารถตอบสนองความยากจนให้ชาวจีนที่ยากจนได้อย่างทันใจ สุดท้ายเหมาเจ๋อตุงก็ได้ปฏิวัติจีนล้มระบอบประธิปไตยลง เพื่อการจัดสรรแบ่งปันอย่างเสมอภาคปราศจากคนรวยและคนจน (ปธน.เจียงไคเชกพ่ายแพ้ต้องหนีไปเกาะฟอร์มอซาหรือไต้หวัน)
.
แม้ประธานเหมาฯจะล้มล้างระบบชนชั้นนักการเมืองและชนชั้นสูงร่ำรวยลง เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม แต่สุดท้ายเมื่อปราศจากชนชั้น ก็เลยกลายเป็นไม่มีชนชั้นคนรวยอีก (เลยเหลือแต่จนกันทั่วหน้าฮิๆ) และชนชั้นผู้ปกครองในพรรคอมมิวนิสต์จีน!?


แต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนจีนสมัยเจียงจะล้มเหลวซะทีเดียว เพราะเจียงไคเชคก็ไปสร้างประเทศใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตอนนี้ไต้หวันก็เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปัจจุบัน

แต่สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ในยุคนั้นยังไม่เหมาะกับระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนจีนส่วนใหญ่ยังไร้การศึกษาในเรื่องประชาธิปไตย จึงทำให้ประชาธิปไตยในจีนแผ่นดินใหญ่ยุคนั้นยังเป็นประชาธิปไตยของนายทุนและนักการเมืองกังฉินเหมือนเดิม

เมื่อทรัพยากรมีจำกัด คนอดอยากมีมายมาย วิธีเดียวที่จะช่วยให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่พ้นความแร้นแค้นได้รวดเร็วที่สุด ก็คือระบอบคอมมิวนิสต์

ส่วนไต้หวันเป็นเกาะที่มีภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ ผู้คนก็มีไม่มาก การปกครองระบอบประชาธิปไตยของเจียงไคเชกจึงไม่ยากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ฉะนั้นเราควรมองอย่างวิเคาระห์ให้ดีอย่าเพิ่งด่าระบอบใดๆว่าไม่ดี เสียก่อนที่เราจะศึกษาให้รอบด้านก่อนนะครับ
.
(ช่วงนี้มีละครจีนเรื่องนึงทางช่อง3เรื่องตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นจีนยุคประชาธิปไตย)
.
อ่าน ครบ20ปีเทียนอันเหมิน อุทธาหรณ์ที่คนไทยต้องฉุกคิด


*****************************

มองดูประเทศเปรู

เมื่อ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมเคยดูข่าวอันนึงที่ว่า คนยากจนในชนบทออกมาประท้วงรัฐบาลซึ่งมีคนรวยและชนชั้นกลางในเมืองหนุนหลังจนมีเกิดการปะทะกัน และตำรวจก็ใช้กำลังปราบคนจนที่มีอาวุธแค่จอบเสียม

รัฐบาลเปรูที่นำโดยชนชั้นกลางในเมือง เพราะรัฐบาลมักออกกฏหมายเข้าข้างคนรวยในเมืองให้ออกไปตักตวงทรัพยากรจากชนบทอย่างไม่ยุติธรรมแก่เกษตรกรในชนบท จนเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูง

และเมื่อไม่กี่วันมานี้ ข่าวเปรูก็มีออกมาอีก คือบรรดาเกษตรกรเปรู ขึ้นไปบนเชิงเขาและกลิ้งก้อนหินหลากหลายขนาดลงมาขวางบนท้องถนนเป็นการประท้วงนโยบายรัฐบาล

สาเหตุที่เกษตรกรเปรูออกมาประท้วงก็เพราะ มีนายทุนเข้ามาซื้อสัมปทานแหล่งน้ำในเมืองนั้นไป จนชาวเมืองไม่พอใจที่ทรัพยากรของสาธาณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์อยู่ อยู่ดีๆต้องมากลายเป็นของเอกชนไปซะแล้ว

จากที่ผมยกข่าวมาให้เห็นนั้น คุณผู้อ่านมองเห็นอะไรในประเทศสาธารณรัฐเปรูมั้ยครับ ประเทศเปรูก็เป็นประเทศประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีประเทศหนึ่ง ที่ยังแก้ปัญหาความยากจนและชนชั้นไม่ได้เลยครับ
.
อ่าน เปรียบเทียบทักษิณกับฮูโก ชาเวซ ปธน.เวเนซูเอล่า


******************************

การประท้วงในอิหร่าน

ที่จริงผมมีตัวอย่างอยากจะยกอีกมาก แต่ขอลงท้ายที่อิหร่านแล้วกันครับ เพราะกำลังฮอตอยู่

ผมเคยยกตัวอย่างไปทีแล้วในบทความตอนเก่าๆ ว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่านคือผู้นำทางศาสนา และผู้นำทางศาสนาก็สามารถสั่งปลดประธานาธิบดีที่มาจาการเลือกตั้งได้ทันที หากประธานาธิบดีไม่ได้รับการไว้วางใจจากผู้นำ

อิหร่านนั้น เป็นประเทศที่มีผู้คนฉลาดมากชาติหนึ่ง เพราะพวกเขาคือชาวเปอร์เซียชนชาติที่ฉลาดชาติหนึ่งมานับพันปี และเพราะการที่อิหร่านไม่ถูกกับอเมริกามากๆ(ทั้งๆที่ก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่เข้มแข็งชาติหนึ่ง) จึงมีส่วนทำให้อิหร่านได้ถูกคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตกหลายหน

คนอิหร่านจึงไม่ง้อเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกเหมือนชาติอื่นๆในแถบอาหรับ อิหร่านสามารถผลิตเทคโนโลยีสูงๆได้ด้วยตัวเอง เช่นรถยนตร์ เครื่องบิน อาวุธ โค้ก เบียร์ไร้แอลกอออล์ เป็นต้น

เพราะอิหร่านคิดว่า หากอิหร่านต้องพึ่งพาตะวันตก สุดท้ายอิหร่านก็ต้องกลายเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมแก่อเมริกาและตะวันตกในที่สุด

ชาติไหนที่ไม่ซูฮกแก่อเมริกานักเลงโต ก็มักจะโดนอเมริกากลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายได้ เพราะอเมริกาคือเจ้าโลกทางด้านสื่อ ที่สามารถกลับดำเป็นขาว กลับขาวเป็นดำได้เสมอเพื่อผลประโยชน์ชาติตนเอง

และอาวุธที่อเมริกามักใช้ทำร้ายศัตรูอย่างได้ผลก็คือ เรื่อง สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยสื่ออเมริกา หากไม่เคยเข้าไปเห็นอิหร่านได้ด้วยตัวเอง หรือจากสื่อทางอาหรับแล้วล่ะก็ อาจจะไม่รู้เลยว่า อิหร่านมีเจริญทางเทคโนโลยีมากกว่าอีกหลายๆประเทศที่ซูฮกอเมริกาเสียอีก แถมเป็นเทคโนโลยีของตนเองไม่ใช่จากการใช้เงินซื้อมา (ปัจจุบันนี้อิหร่านสามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้เองแล้วครับ)


ผู้หญิงอิหร่านก็มีสิทธิทางสังคมมากกว่าผู้หญิงในชาติแถวอาหรับอื่นๆมาก แต่อเมริกาไม่เคยเสือกไปยุ่งกับประเทศเหล่านั้น เพราะประเทศอาหรับเหล่านั้นซูฮกอเมริกา แต่อเมริกาเสือกจะยุ่งกับอิหร่านและอิรักแทน

และอิรักก็กลายเป็นเหยื่อที่อเมริกาได้เข้าไปทำลายแล้ว ทั้งๆที่ก่อนที่อเมริกาจะเข้าไป อิรักก็เป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่ง และตอนนี้ก็มีตัวอย่างที่เห็นๆอันหนึ่ง คือนักข่าวอิรักคนหนึ่งเกลียดอเมริกาถึงขั้นปารองเท้าใส้หน้าปธน.บุชไปแล้ว และเขาก็กลายเป็นวีรบุรุษจากคนทั่วโลกที่ต่อต้านการบุกยึดอิรักจากนโยบายปธน.บุช

การประท้วงของคนอิหร่านในตอนนี้ แม้จะเริ่มจากการเชื่อว่ามีการโกงการเลือกตั้งปธน.ที่ผ่านมาก็ตาม แต่คนอิหร่านที่ผ่านมามักจะเชื่อฟังผู้นำสูงสุดทางศาสนามาตลอด ไม่ค่อยออกมาแสดงการต่อต้านแบบนี้ เว้นแต่ออกมาต่อต้านอเมริกา

แต่คราวนี้เริ่มไม่เหมือนเดิม ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนวิเคราะห์ว่า อาจมีสาเหตุจากการที่กระแสเสรีภาพจากตะวันตกเข้ามาสู่คนอิหร่านมากขึ้น ทำให้การประท้วงในอิหร่านคราวนี้รุนแรงเฉกเช่นประเทศที่คลั่งกระแสเสรีภาพในที่อื่นๆเหมือนกัน

*****************************

"การมีเสรีภาพนั้นต้องอยู่คู่กับกฏหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย หากกฎหมายยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ ก็จะยังมีการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันของคนในสังคมอยู่เสมอ

และผู้ละเมิดสิทธิคนอื่นก็มักจะถูกละเลยการลงโทษทางกฎหมาย จึงทำให้ประเทศนั้นก็จะมีเสรีภาพแต่เปลือก


มีแต่เสรีภาพเกินขอบเขต และเป็นเสรีภาพเชิงทำลาย ที่ริดรอนสิทธิซึ่งกันและกันกันเองของคนในสังคม"


ใหม่เมืองเอก
.
.
อ่าน มองอเมริกาแล้วต้องหยุดคิด


วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มองให้รอบด้านแปรรูปรัฐวิสาหกิจการรถไฟคลิกอ่านกรณีแปรรูปปตท.
.
(ขออภัยเวลาน้อยหากผิดพลาด)

หภาพการรถไฟหยุดเดินรถทั่วประเทศประท้วงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย จากที่ติดตามข่าวรวมทั้งสังเกตSMSของประชาชนที่ส่งเข้าในรายการข่าวช่องต่างๆ ก็เห็นได้ว่า มีทั้งคนเห็นด้วยและคัดค้านกันมากมาย

ที่จริงโดยส่วนตัวผมในอดีต ผมเบื่อกับการเป็นอภิสิทธิ์ชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจมาตลอด ตอนเด็กๆผมก็อยากให้แปรรูปรัฐวิสาหกิจซะให้หมด เพราะพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นดูจะมีสิทธิประโยชน์กว่าคนรับเงินเดือนทั่วๆไปในอาชีพต่างๆอยู่มาก

คือได้เงินเดือนสูง สวัสดิการดีเลิศ แถมมีโบนัส! ได้สิทธิเบิกค่าโน่นค่านี่สูงกว่าอาชีพอื่นๆ วันหยุดก็มากกว่าเอกชนและราชการ โดยเฉพาะความต่างกันมากของพนักงานรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการที่ทั้งเงินเดือนน้อยและทำงานหนักไม่ได้ด้อยกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจเลย

ที่จริงมีปัญหาการรถไฟอย่างนึง ที่ตอนเด็กๆผมได้รับรู้รับฟังเรื่องการเวรคืนที่ดินจากประชาชนมาเป็นของการรถไฟ ซึ่งผมรู้สึกว่า เป็นการเอาเปรียบเจ้าของที่ดินเก่าๆมาก เช่นที่ดินตรงห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งตรงนั้นผมเคยได้รับรู้เรื่องราวการเวรคืนของการรถไฟมา จนนึกเสียดายแทนเจ้าของที่ดินเดิมว่า หากเขาไม่โดนเวรคืน ป่านนี้ราคาที่ดินตรงนั้นจะแพงสักแค่ไหนแล้ว เจ้าของที่เขาคงจะรวยน่าดู

(ไว้มีโอกาสผมจะเล่าเรื่องการเวนคืนที่ดินเซ็นทรัลต่อไป)

**************************

ปัญหารถไฟไทยขาดทุน

จากที่ดูความเห็นของคนที่สนับสนุนการแปรรูปรถไฟ ก็เห็นจะมีเหตุผลคือ รถไฟไทยไม่พัฒนา ไปใช้บริการแล้วรู้สึกอนาถา รถไฟไทยขาดทุน ควรแปรรูปเป็นเอกชนจะได้มีการพัฒนาดีขึ้น บริการดีขึ้น และจะได้ไม่ต้องมาขาดทุนทั้งปีทั้งชาติ

ส่วนคนที่คัดค้านการแปรรูปก็กลัวว่าจะทำให้ค่าโดยสารแพงและกำไรจะตกแก่พวกนายทุน?

ที่จริงเราควรต้องรู้ก่อนว่า ทุกวันนี้ค่าโดยสารรถไฟนั้นต่ำกว่าต้นทุนอยู่แล้ว การขาดทุนจึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่บอกว่าขาดทุนนั้น แก้ไขได้โดยแปรรูปเป็นเอกชนจริงหรือ? การเป็นบริษัทใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไปเหรอครับ ลองคิดดูดีๆ

หากการเป็นเอกชนสามารถแก้ปัญหาการขาดทุนได้จริง? การบินไทยก็คงจะต้องไม่ขาดทุนเหมือนตอนนี้สิครับ
.
ก่อนที่การบินไทยจะแปรรูปนั้น การบินไทยกำไรมาตลอด
.
ผมก็เห็นด้วยว่าจะได้แก้ปัญหาสิทธิประโยชน์ของพนักงานการบินไทยจะเป็นธรรมต่อสังคมมากขึ้น แต่ที่ไหนได้ พนักงานการบินไทย รวมถึงผู้บริหาร ทำงานกันบอกองเงินกองทองทั้งสิ้น ขนาดขาดทุนก็ยังมีโบนัสมากมาย?แถมเงินเดือนก็ขึ้นทุกปี? และสิทธิบินทั้งครอบครัวฟรี หรือจะซื้อตั๋วแค่10%ของราคาได้ตลอดปีอีก


หากเป็นบริษัทเอกชนจริงแล้วไม่ขาดทุน ธนาคารระดับโลก บริษัทรถยนตร์ระดับโลก ก็ต้องไม่ขาดทุนสิครับ ใช่มั้ย! แต่ความเป็นจริงไม่มีใครกล้ารับประกันได้ว่า เป็นเอกชนแล้วจะไม่ขาดทุน! เท่าที่เห็นเป็นเพียงการฝันหวานซะมากกว่า

และหากจะรับประกันไม่ให้เกิดการขาดทุนจริงๆ วิธีง่ายๆที่เอกชนประเภทผูกขาดหรือประเภทฮั้วกันก็ตามจะทำก็คือ ขึ้นราคาไปเรื่อยๆ ผลักภาระไปที่ผู้บริโภคแทน อันนี้ง่ายๆจริง

เช่น ปตท.เป็นต้น กำไรมากที่สุดในประเทศ กำไรยิงกว่าบริษัเอกชนเสียอีก ทั้งๆที่ปตท.เกิดขึ้นมาจากเงินภาษีประชาชนทั้งสิ้น แล้วที่ผ่านมาแปรรูปปตท.คนไทยส่วนใหญ่ได้อะไรบ้าง?
.
ฉะนั้นเราอย่ามองแตค่กำไรหรือขาดทุนเป็นหลักเกินไป หากเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลไหนๆก็มีแต่ขาดทุนทั้งสิ้น แต่การพัฒนาทางการแพทย์ของไทยเราไม่เคยหยุดพัฒนา เพราะโรงพยาบาลมีจุดมุ่งหมายหลักคือบริการเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อกำไร และรัฐก็ต้องอุดหนุนเงินเพื่อการพัฒนา
.
ถ้าเราลองคิดว่า ในเมื่อโรงพยาบาลรัฐขาดทุน งั้นเรามาแปรรูปโรงพยาบาลรัฐให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนกันให้หมดเลยดีมั้ย! ลองคิดดูถ้าเป็นเช่นนี้จริง อะไรจะเกิดขึ้น!
.
****************************

ปัญหาคอรัปชั่นในการรถไฟ

ผมเชิ่อว่ามีการคอรัปชั่นแน่ๆ ไม่มีรัฐวิสาหกิจไหนที่ไม่คอรัปชั่น ขนาดการไฟฟ้าที่ว่ารวยหนักหนา ก็ต้องมีแน่ๆ แต่คุณผู้อ่านเชื่อมั้ยครับว่า พวกคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนี่ เวลาไปประชุมทีได้เบี้ยประชุมครั้งละหลายๆหมื่น?

บอร์ดการไฟฟ้าแต่ละคน ปีๆนึงได้เบี้ยประชุมปีละเป็นล้าน หลายคนได้ถึง6ล้าน ผมอ้างจากนักวิชาการท่านนึงเคยยกตัวอย่างเรื่องเบี้ยประชุมตอนที่มาออกทางช่องเนชั่นในรายการคมชัดลึก

แม้รัฐวิสาหกิจแปรรูปเป็นเอกชนแล้ว เบี้ยประชุมพวกนี้ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด เช่นปตท. หรือการบินไทย เบี้ยแพงกว่าตอนเป็นรัฐวิสาหกิจเสียอีกครับ (เพราะตัวเองถือว่ามีกำไร แต่พอขาดทุนก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด) ทั้งๆที่ทั้งหมดล้วนเกิดจากภาษีแผ่นดืนนี้ทั้งสิ้น แต่ก็ร่วมกันกินประโยชน์กันจนพุงกาง แต่ประชาชนเจ้าของภาษีใช้ของแพงไป!

ที่ผมยังคาใจก็คือ รัฐวิสาหกิจแม้จะขาดทุน แต่ก็ไม่ละเลยการขึ้นเงินเดือนและโบนัส สังเกตดูง่ายๆว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจไทยไม่เห็นออกมาเรียกร้องการขึ้นเงินเดือนเหมือนของต่างประเทศเลย ผมเห็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศในยุโรปมีประท้วงหยุดงานเป็นประจำในข่าว (ถ้ามีก็น้อยจนผมจำไม่ได้)
.
(ผมไม่แน่ใจว่าการถไฟยังมีโบนัสหรือไม่?)

**************************************

รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เขาก็ขาดทุนเพื่อประชาชนทั้งนั้น

เพราะรัฐวิสาหกิจคือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ต้องเป็นทางเลือกราคาถูกเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่รายได้น้อย หากเราเป็นชนชั้นกลางที่พอมีรายได้ที่จะซื้อความสะดวกสบาย เราอาจเลือกที่จะซื้อความสบายก็ได้

แต่หากเราลองไปถามคนจนๆที่ต้องหาเช้ากินค่ำที่ต้องอาศัยขึ้นรถไฟทุกวัน ลอกไปถามเขาว่า หากขึ้นราคารถไฟอีกสักอย่างน้อย50%หรือ100% แต่คุณจะได้นั่งรถที่สะอาดและใหม่กว่านี้จะเอามั้ย? ผมเดาไม่ออกเหมือนกันว่าคนจนๆเขาจะเลือกราคาที่แพงขึ้นเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นมั้ย?

หากกรณีเดียวกันนี้เกิดื่อินเดีย ถ้าไปถามคนอินเดีย ผมเชื่อว่า คนอินเดียเขาจะบอกว่า ไม่เอาแน่นอน!

หากเราไม่ได้ขึ้นรถไฟทุกวัน นานๆไปสักที ก็อยากจะได้บรรยากาศที่ดีๆ ราคาแพงสักหน่อยก็ไม่เป็นไร ใช่มั้ยครับ ? แต่จะมีชนชั้นกลางสักกี่คนที่จะมาขึ้นรถไฟบ่อยๆ ฉะนั้นหากเราไม่ขึ้นรถไฟบ่อยๆ

ปัญหาการรถไฟ ผมว่าเราควรไปถามผู้ใช้บริการเป็นประจำน่าดีกว่าครับ ว่าพวกเขาต้องการแบบไหน

การแปรรูปส่วนใหญ่ในต่างประเทศก็มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว ที่สำเร็จก็เพราะเขาแปรรูปไปเพื่อประชาชนจริงๆ ราคาก็เหมาะสมกับการบริการ ไม่ใช่เห็นแก่กำไรเสียจนประชาชนเดือดร้อน

ที่สำคัญรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีการโกงกินแบบบ้านเราครับ และเงินเดือนและสวัสดิการที่พิเศษของเขาก็แฟร์ๆกับสังคม ไม่ใช่ยังไงๆพวกกูก็ต้องเงินเดือนสูงเหมือนเดิม โบนัสต้องเพียบทุกปีเหมือนบ้านเรา

*************************

วิธีแก้ไขที่เหมาะกับบ้านเราคือ

ที่จริงรถไฟหรือรถเมล์ รัฐบาลที่ไหนๆต้องให้เงินอุดหนุนครับ เช่นด้วยการเจาะจงนำการเก็บภาษีรถยนตร์หรือภาษีน้ำมัน เพื่อนำมาอุดหนุนและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

เช่นเมื่อเก็บภาษีรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ภาษีส่วนนี้ก็ต้องนำมาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบรางเพื่อคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯที่ไม่มีรถส่วนตัว เป็นต้น ภาษีน้ำมันทั่วประเทศก็ต้องนำมาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางให้ทั่วประเทศ

เอาภาษีความสบายคนรวยมาช่วยคนจนสิครับ!

ไม่ใช่พอได้ภาษีส่วนนี้มา ไม่รู้รัฐบาลไทยเอาใช้ที่ไหนหมด ไม่ใช่เอาภาษีมาสร้างแต่ถนนๆ ถนนๆ ไปเสียทั้งหมด ถนนขนาดใหญ่ถ้าจะสร้างก็ต้องใช้งบให้น้อยกว่าระบบขนส่งมวลชนระบบราง
..
ขนาดโครงการขึ้นรถไฟฟรีในหลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลยังค้างจ่ายให้การรถไฟเลย แล้วจะไม่ให้รถไฟขาดทุนได้ไง

ส่วนปัญหาขาดทุนก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุว่าเพราะอะไร เพราะระบบที่ล้าสมัยมีช่องโหว่หรือเปล่า หรือถ้าผลประโยชน์พนักงานมีสูงเกินไปไม่แฟร์ต่อสังคมส่วนใหญ่ก็ควรต้องลดลง หากยังขาดทุนอีกรัฐก็ต้องอุดหนุนแทนเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังยากจน
.
แต่ไม่ใช่รัฐนำภาษีมาอุดหนุนเพื่อเงินเดือนและสิทธิพิเศษของพนักงานที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะหากพนักงานมีคุณภาพมีจิตวิญญาณเพื่อประชาชนจริง แม้งบจะน้อยก็พัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้
.
ผมเคยรู้จักช่างการรถไฟคนนึง เขาบอกว่า งานหมดก่อนเลิกงานก็มานั่งกินเหล้ากันแล้ว แถมเงินเดือนยังสูงกว่าข้าราชการส่วนใหญ่ที่ต้องทำงานรับใช้ประชาชนทั้งวันเสียอีก
.

*************************

แปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นระบบราชการดีมั้ย?

ถ้าจะแปรรูปจริงๆ ผมสนับสนุนให้รถไฟกลายเป็นระบบราชการไปเลยครับ เพราะผมมั่นใจว่าระบบราชการก็ไมได้ด้วยกว่าระบบรัฐวิสาหกิจเลย ดูได้จากตอนนี้ไม่ว่าเราไปติดต่อราชการที่ไหนๆ ก็มีระบบที่พัฒนาดีขึ้นแล้ว ไม่ได้ล่าช้าเหมือนแต่กอน เป็นราชการจะได้ลดอภิสิทธิ์เก่าๆของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

และการคัดเลือกข้าราชการยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการคัดเลือกพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะที่ผ่านมาพนักงานของรัฐวิสาหกิจมีแต่เด็กเส้นล้วนๆ มีแต่ญาติพี่น้องของพนักงานเก่าๆแทบทั้งนั้น (เท่าที่ผมรู้จักพนักงานรัฐวิสาหกิจมากมายล้วนมาจากคนเหล่านี้มากจริงๆ)

ที่สำคัญข้าราชการไม่เคยหยุดงานมาประท้วงโดยมีความเดือดร้อนประชาชนเป็นตัวประกัน
.
ยิ่งข่าวล่าสุดตอนนี้ การไฟฟ้ากับการประปากำลังจะออกมาประท้วงเรียกร้องค่าตอบแทนคนละ2พันทุกคน ไม่เว้นผู้บริหารระดับสูงเงินเดือน2แสนก็จะขอเงิน2พันกับเขาด้วย คิดดูเอาเองแล้วกันว่า รัฐวิสาหกิจโคตรอภิสิทธิ์ชนแค่ไหน!?
.
ข้าราชการทำงานหนักไม่แพ้กัน แต่ก็ยอมไม่ขึ้นเงินเดือนในปีนี้เพื่อเห็นแก่ปัญหาเศรษฐกิจ แต่พนักงานรัฐวิสาหกิจเคยยอมเสียสละอะไรบ้าง เห็นทุกอย่างต้องเป็นเงินไปหมด ทั้งที่เงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจก็สูงกว่าข้าราชการอยู่แล้ว

ถึงแม้ผมยังไม่ถึงกับคัดค้านหรือเห็นด้วยกับการแปรรูปการรถไฟเป็นเอกชน แต่ผมเอียงๆไปทางค้านนิดๆ เพราะผมกลัวประชาชนซวยตอนหลัง แทนที่จะได้ของดีกับกลายเป็นถูกมัดมือชกเอาเนี่ยสิครับ น่ากลัว!


เพราะสันดานชั่วนักการเมืองไทยและความเห็นแก่ได้ของนายทุน เมืองไทยนี่มันขึ้นชื่อลือชาจริงๆ

แต่ถ้าแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นระบบราชการ อันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับ
.
.akecity
คลิกอ่านกรณีแปรรูปปตท.

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ทุกระบอบต่างมีดีมีเลวทั้งนั้น

.
.
ยกตัวอย่างเช่นระบอบประชาธิปไตย

หากคนในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ขาดการศึกษา ขาดคุณธรรม ประชาธิปไตยก็จะขาดคุณภาพและมีมิจฉาทิฐิ ก็จะเป็นประชาธิปไตยแห่งทุกข์!

เราคงเห็นได้ว่า ไม่มีระบอบใดในโลกที่สร้างความสุขของมนุษย์ได้จริง เพราะทุกประเทศต่างก็มีทุกข์ต่างๆกันไปทั้งนั้น

ฉะนั้น เราจงกลับมามองที่ตัวเราให้มากขึ้น แก้ที่ตัวเรา ดีกว่าไปโทษปัจจัยภายนอกมากเกินไป

ทำไมคนจีนที่มีแค่เสื่อผืนหมอนใบมาอยู่ที่ไทย จึงสามารถร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ล่ะครับ?

ทำไมคนไทยที่จบแค่ป.4มากมาย จึงสามารถเป็นเศรษฐีได้ล่ะครับ ?

ทำไมคนไทยจึงต้องกู้เงินกับแขก ทั้งๆที่เจ้าหนี้แขกเหล่านั้น ก็มากันแต่ตัวแทบทั้งนั้น?

ฉะนั้นเราจงคิดให้หนัก!
.
คลิกอ่าน ครบ20ปีเทียนอันเหมิน อุทธาหรณ์ที่ให้คนไทยได้สำนึก
.
คลิกอ่าน ทักษิณv.s.ฮูโก ชาเวซ ปธน.เวเนซูเอลา
.
คลิกอ่าน มุมมองใหม่การปกครอง


***********************************

สู้แล้วรวย?

คุณผู้อ่านจำรายการ"สู้แล้วรวย" ของคุณดำรง พุฒตาล กันได้มั้ยครับ ที่เคยออกอากาศทางไอทีวี ซึ่งต่อมาลูกชายคนโตของคุณดำรง ก็กลายเป็นพิธีกรหลักของรายการในภายหลัง

รายการสู้แล้วรวย ได้นำเสนอการต่อสู้ความยากจนและความยากลำบากของเศรษฐีหลากหลายอาชีพจนประสบความสำเร็จ ซึ่งทุกท่านที่เป็นแขกรับเชิญได้เล่าถึงความลำบากความกดดันความท้อถอยในชีวิตระหว่างการต่อสู้ต่างๆ จนกว่าจะประสบความสำเร็จในที่สุด

แขกในรายการทุกคนไม่มัวแต่โทษระบอบ ไม่มัวแต่โทษชะตา ไม่มัวแต่โทษที่เกิดมาจน ว่าลำบากกว่าคนอื่น แต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความด้อยกว่าที่มีในพวกเขาอย่างไม่ย่อท้อ และในที่สุดพวกเขาก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ในที่สุด

ไม่มีใครมามัวแต่ท้อแท้ในโชคชะตา ไม่มีใครมัวแต่โทษสังคมที่เอาเปรียบพวกเขา เพราะที่ไหนๆในโลกก็ล้วนมีการเอาเปรียบด้วยกันทั้งนั้น
.
แม้แต่ในประเทศแห่งเสรีภาพอย่างอเมริกาก็ไม่พ้นการเอารัดเอาเปรียบในสังคม พวกเราสามารถหาดูตัวอย่างง่ายๆจากในหนังจากฮอลิวู้ดที่มาฉายก็ได้ มีให้เห็นอยู่เสมอ

เศรษฐีในสู้แล้วรวยเกือบทั้งหมด ก็ไม่ได้มีการศึกษาที่สูง ไม่ได้มีทุนรอนอะไรมาก่อน แต่พวกเขาก็สามารถร่ำรวยกันได้?

เพราะอะไรล่ะครับ อันนี้เราทุกคนควรหยุดคิด?

(ทุกวันนี้แม้รายการสู้แล้วรวยจะไม่มีแล้ว แต่ก็มีรายการอีกหลายๆรายการที่มีแนวทางนำเสนอใกล้เคียงกัน เช่นสยามทูเดย์ หรือตลาดสดสนามเป้าเป็นต้น)
.

คลิกอ่าน อเมริกาจ๋อยตอน1 จากทุนนิยมล่ม
.
***********************************

กลุ่มเกษตรกรยุคเก่ายุคทาสทุนนิยม

ตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ ผมไม่เคยเห็นปีไหนที่ไม่มีการรวมตัวของกล่มเกษตรกรออกมาประท้วงเรียกร้องปัญหาราคาพืชผลตกต่ำเลย

แน่นอน! เมื่อเกษตรกรเดือดร้อน ก็เท่ากับว่า คนส่วนใหญ่ในประเทศก็เดือดร้อนเช่นกัน ฉะนั้นจึงจำเป็นที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาก็จำเป็นต้องออกมาช่วยเหลือแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกรอยู่รอด

แต่ทำไมเกษตรกรทั้งหลายต้องออกมารวมกลุ่มกันเช่นนี้ทุกปี และการออกมาประท้วงนับวันๆก็ยิ่งมากขึ้นๆ รุนแรงขึ้นๆ ทำไมปัญหาแบบนีถึงซ้ำซาก ไม่เคยแก้ไขได้

คำตอบก็คือ เกษตรกรเหล่านี้ตามทุนนิยมสมัยใหม่ไม่ทัน ซึ่งผมเคยเขียนอธิบายไว้ในบทความเก่าๆหลายตอนแล้ว

ผมเห็นว่า เกษตรกรไทยจะมีความสามัคคีกันก็เฉพาะตอนออกมาประท้วงเรียกร้องรัฐบาลเท่านั้นเองหรือ?

ทำไมเกษตรกรไม่รวมตัวกันคิดหาทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนตัวเอง เพราะรัฐบาลนั้นก็ไม่รู้จริงในปัญหาของเกษตรกรเท่ากับเกษตรกรเอง รัฐบาลที่ผ่านๆมาก็แก้ได้แค่ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งบางครั้งแก้ปัญหาแบบนี้ไปแล้ว ก็ดันไปสร้างปัญหาอื่นๆมาทดแทน

ฉะนั้นเกษตรกรที่รวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาล จึงกลายเป็นเกษตรกรยุคทาสทุนนิยม เป็นเกษตรกรยุคเก่า แต่เกษตรกรยุคใหม่เขาไม่มาทำซ้ำซากแบบเดิมอีกแล้ว

คลิกอ่าน ทุนนิยมหลอกใช้ชาวนาไทย
.
คลิกอ่าน ความล้มเหลวของชาวนาไทยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ


*******************************

เกษตรกรยุคใหม่ คือ?

เกษตรกรยุคใหม่ ก็คือ เกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาด้วยภูมิปัญญาของพวกเขาเอง มีการปรึกษาวิเคราะห์ วิจัย ถกเถียง เพื่อหาทางออกในปัญหาที่เกิดกับพวกเขาโดยเฉพาะ

เกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรที่มีการพึ่งพากันในชุมชน มีการเสียสละเพื่อชุมชน มีการร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไข
.
เช่น รวมตัวกันลงแขกเกี่ยวข้าว รวมตัวกันเพื่อตั้งสหกรณ์ชุมชน รวมตัวกันเพื่อต่อรองราคาพืชผล รวมตัวกันเพื่อใช้เครืองไม้เครื่องมือการเกษตรร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างซื้อมาใช้ ต่างคนต่างผ่อน และก็ต่างคนต่างก็เป็นหนี้เถ้าแก่กันถ้วนหน้า

เกษตรกรยุคใหม่ คือเกษตรกรเชิงอนุรักษ์ ลดละเลิกปุ๋ยเคมี ลดละเลิกยาฆ่าแมลง ลดละเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นเกษตรชีวภาพ เป็นเกษตรยั่งยืน เป็นต้น (เช่น จังหวัดสมุมรสงครามคือจังหวัดเดียวในประเทศที่ไม่มีร้านค้าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตร)

เกษตรกรยุคใหม่คือ เกษตรกรที่มีความสามัคคี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันฉันญาติพี่น้อง ลดความเห็นแก่ตัว ลดความฟุ้งเฟ้อ

เกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรกที่รวมตัวกันไม่ใช่รวมเพื่อประท้วง แต่รวมตัวเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอื่นๆ และเสนอทางแก้ปัญหาแบบยั่งยืนแก่รัฐบาลเพื่อให้เป็นตัวอย่างต้นแบบแก่เกษตรกรชุมชนอื่นๆได้ศึกษาและพัฒนาได้เอง

ขอแนะนำให้ทุกท่านดูรายการหมู่บ้านฐานไท ทางช่อง11 วันพฤหัสฯเวลา3ทุ่ม รายการดีๆที่ต้องชนกับละครน้ำเน่า รายการที่สวนกระแสที่ผู้คนส่วนใหญ่ชอบดูละครมากกว่าสาระ

ผมไม่รู้เหมือนกันว่า รายการดีๆแบบนี้จะอยู่สวนกระแสได้นานแค่ไหน แต่ผมก็ขอเอาใจช่วยรายการเขาครับ

คนรวยเขาไม่มัวแต่รอให้ใครมาป้อน คนรวยเขาไม่มัวแต่โทษคนอื่น คนรวยเขารวยได้แม้อยู่ในระบอบที่เขาไม่ชอบ
.
วิถีแห่งผู้ชนะ ย่อมไม่หวาดกลัวทุกสถานการณ์ แม้ตัวเองจะด้อยกว่าก็ตาม
กองทัพที่ยิ่งใหญ่ของโจโฉ ก็สามารถพ่ายแก่ปัญญาของของเบ้งได้ ฉันใดฉันนั้น
กองทัพที่ล้ำสมัยอย่างอเมริกายังสามารถพ่ายแพ้แก่กองทัพแบบกองโจรของเวียตกง ได้เช่นกัน

คลิกอ่าน น้าน้อย วีรสตรีแห่งหมู่บ้านลิ่มทอง
.
อ่านข่าว 6ชาติอาหรับเดินหน้าปลูกข้าวในไทย สมาคมชาวนาไทยค้านสุดตัว
.
.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ค่านิยมผิดๆคนไทย,แพนด้าน้อย, และพุ่มพวง

.
.
มีหลายครั้งหลายหนที่ผมได้เห็นความคิดของคนรักทักษิณจำนวนหนึ่งที่พวกเขาเองก็รู้และเข้าใจว่า ทักษิณโกง แต่พวกเขาก็ให้เหตุผลที่จะยังชอบทักษิณอยู่ก็ด้วยเหตุผลง่ายๆว่า

"ทักษิณโกง แต่ก็ยังให้ประชาชนมากกว่านักการเมืองคนอื่นๆ เพราะนักการเมืองมันก็โกงกันทั้งนั้นแหล่ะ แต่ทักษิณโกงแต่ก็ยังเผื่อแผ่มาช่วยคนจน"

ทักษิณจะโกงหรือไม่? ไม่ใช่ประเด็นของผมในบทความตอนนี้ แต่ที่ผมต้องติงก็คือ สังคมไทยแย่ลงทุกวัน เพราะมิจฉาทิฐิที่มีมากขึ้นใคนไทยเรานี่เอง

แน่นอนนักการเมืองของไทยได้รับคำครหาเรื่องการโกงมาทุกยุคทุกสมัย แต่ไม่ใช่เราจะต้องมายอมรับเลือกคนโกงที่มาให้ผลประโยชน์แก่เรา เพราะมิฉะนั้น บ้านเมืองนี้คงไม่ต้องมีกฏหมายอะไรแล้ว

เช่น การเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียง หากใช้ค่านิยมผิดๆตามข้างต้นมาใช้ในการเลือกตั้ง เราก็จะต้องคิดว่า

"สส. มันก็เข้าไปโกงกินกันทั้งนั้นแหล่ะ ทีนี้เบอร์ไหนที่มันจ่ายให้เรามากกว่า เราก็เลือกมันซะก็หมดเรื่อง ดีกว่าไอ้พวกที่สะเออะอยากเป็นสส.แต่ไม่ยอมลงทุนจริงมั้ย?"

จากตัวอย่างที่ผมยกให้เห็น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยไทยไม่พัฒนา เพราะต่างก็คิดว่า

"ใครก็ได้ที่มันจ่ายให้เราก็เลือกคนนั้น เพราะใครๆมันก็โกงทั้งนั้นแหล่ะ"

ฉะนั้นหากใครที่คิดจะเรียกร้องประชาธิปไตยที่เต็มใบ ก็ควรนึกทบทวนตัวเองด้วยว่า ที่จริงที่มันไม่เต็มใบน่ะ มันเริ่มจากใครก่อนกันแน่ครับ?
.
คลิกอ่าน เสื้อแดงมาจากคนกี่พวกกันแน่

*************************************

กรณีอย่านำลูกแพนด้ามาเปรียบเทียบกับช้างไทย

ผมเห็นข้อความหรือความเห็นของหลายๆคนที่ชอบคิดแบ่งแยก แบ่งชนชั้น แม้กระทั่งสัตว์ที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ต้องมาซวยไปด้วยเพราะความคิดของคนที่คิดแย่ๆ

มีหลายคนพิมพ์ทั้งข้อความsms หรือตั้งกระทู้ในเชิงประชดเปรียบเทียบว่า สนใจแต่แพนด้าไมสนใจช้างไทย ซึ่งการเปรียบเทียบเช่นนี้ผมว่าเป็นความคิดที่ออกจะคับแคบเห็นแก่ตัว

เพราะหากจะเห็นใจช้างไทยจริงๆ ก็สามารถตั้งประเด็นที่ไม่ต้องมาประชดประชันแดกดันก็ได้เช่น

"มีความสุขกับแพนด้าแล้ว อย่าลืมหันมาช่วยรักษาช้างไทยกันบ้างนะ" อย่างนี้เป็นต้น

แพนด้าน้อยที่ออกมาดูโลกในไทยนี้ นับเป็นประวัติศาสาตร์ที่น่ายินดี เป็นเรื่องที่ยินดีระดับโลก แพนด้าทั้งสองตัวที่มาอยู่ในไทย เขามาในฐานะฑูตสันถวไมตรีของจีน และไทยก็เป็นประเทศ3ในโลกที่สามารถผสมเทียมแพนด้านอกประเทศจีนได้
.akecity ใหม่เมืองเอก
และเราก็ต้องดูแลของๆเขาให้ดีที่สุดเพราะนี่ก็คือภาระความรับผิดชอบของเราที่พลาดไม่ได้ ไม่เช่นนั้นไทยเราก็จะเสียหายเสียชื่อระดับโลก และความสัมพันธ์ไทยจีนก็คงต้องแย่ตามไปด้วยแน่ๆ

จากเดิมสวนสัตว์เชียงใหม่ที่เคยไม่มีใครรู้จัก ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยว ก็ได้ประโยชน์จากการมีแพนด้ามาอยู่ มีส่วนทำให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ดีขึ้นไปด้วย ยิ่งมีลูกแพนด้ามาเกิดอีก ก็ยิ่งทำให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็คึกคักขึ้นอีกครั้ง

จากค่าเช่าแพนด้า หรือค่าการสร้างที่พักให้แพนด้าที่ผานมา จนถึงวันนี้ก็คุ้มทุนที่ลงไปเยอะแล้ว แม้จะมีการสร้างเมืองหิมะขึ้นอีก ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนงบประมาณของรัฐแต่อย่างใด เพราะยังไงรายได้ที่ได้มาก่อนหน้าก็มีมากพอจะลงทุนเพิ่มอีก ซึ่งก็น่าจะคุ้มทุนในเวลาไม่นานอยู่ดี

แต่กระนั่นผมก็ยังเห็นมีคนเอามาเปรียบเทียบประชดประชันกับช้างไทยที่ขาดการดูแลอยู่นั่นแหล่ะ ว่าเอาเงนไปสร้างหิมะ60ล้าน แต่ช้างไทยได้สักเท่าไหร่ เป็นต้น

ผมอยากให้เราแยกแยะความสุข ความทุกข์ ความยินดี ความเสียใจ เป็นกรณีๆไป ไม่ควรนำมาปะปนจนวุ่นวาย กรณีช้างเราก็ทุกข์ กรณีแพนด้าเราก็สุข ใช่ว่า ช้างบาดเจ็บล้มตาย จะต้องมาห้ามไม่ให้คนอื่นเขามีความสุขไปด้วย

หากใครรักช้างสงสารช้าง ก็ไม่ยากนี่ครับ ก็ไปบริจาคเงินช่วยช้างก็ได้มีหลายแห่ง หรือจะไปที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์ก็ได้ พังกำไรก็ยังรักษาตัวอยู่ที่นั่น

ที่ร้ายกว่านั้น ยังมีคนอุตริส่งข้อความว่า "เอาแต่สนใจแพนด้ามากกว่าปัญหา3จังหวัดภาคใต้" ผมว่าอันนี้ไม่น่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยครับ เขาช่างมีจิตใจคับแคบจริงๆ
.
(ภาษิตจีน เกิดเป็นคนต้องรู้จักแยกแยะ)

****************************************

ปิดท้ายสั้นๆที่เรื่องพุ่มพวง

ทุกท่านคงเห็นข่าวการทะเลาะเบาะแว้งของญาติพุ่มพวงกับพระเพชรลูกพุ่มพวงกันแล้ว แต่ประเด็นที่ว่า ใครฆ่าพุ่มพวงนั้น? ยังมีการถกเถียงกันไม่เลิก

สำหรับความเห็นสั้นๆของผมนะครับ

พุ่มพวง ป่วยเป็นโรคเอสแออี หรือโรคภูมิแพ้ตัวเอง ที่หากไม่ได้การรักษาอย่างถูกต้องมาตลอด ก็มักจะเกิดภาวะไตวายตามมา

พุ่มพวงมีอาการไตวาย ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ โดยเฉพาะภาวะไตวายซึ่งสามารถรักษาได้

แต่พุ่มพวงก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์ ญาติๆมัวแต่คิดว่ามีคนวางยาพุ่มพวงบ้าง โดนของบ้าง เอาแต่พาพุ่มพวงไปรักษาแบบผิดๆ ไปกินยาหม้อ ยาอะไรต่อมิอะไร จนเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเพราะไตไม่ทำงาน

หากพุ่มพวงได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและดีพอ พุ่มพวงจะยังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้แน่นอน เพราะโรคเอสแอลอีและโรคไตวาย ไม่ตายง่ายๆหรอกครับ

เพราะโรคเอสแอลอีคุมได้ด้วยยา โรคไตวายก็มีทั้งการการล้างไตผ่านทางช่องท้อง หรือจะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนไต

ฉะนั้น ที่พุ่มพวงตายนี่เพราะใครกันแน่? ก็ลองคิดดูเองนะครับ

ส่วนเรื่องหุ่นขี้ผึ้งพุ่มพวงที่พระเพชรจะสร้างนั้น ผมก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมญาติๆต้องออกมาคัดค้าน เพราะทีคนอื่นๆก็สร้างได้กันมาแล้ว เช่นยุ้ย ญาติเยอะ หรือใหม่ เจริญปุระ ก็สร้างให้มาแล้ว

แต่ลูกแท้ๆเขาอยากจะสร้าง ทำไมต้องห้ามด้วย!?! ถึงเขาจะนำเงินจากประชาชนมาบริจาคก็เรื่องของเขานี่ครับ ทำไมญาติๆฝ่ายพุ่มพวงต้องไปคิดเองเออเองซะก่อนว่า ลูกของพุ่มพวงจะโกงเงินประชาชน ทั้งๆที่เขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
.
เรียกได้ว่า คนเราใจมันอกุศลกับคนอื่นตั้งแต่งานยังไม่ทันจะเริ่มซะก่อนแล้
.
.
.

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"ไอ้โจรหน้าตัวเมีย" คือชื่อที่เหมาะสุดสำหรับโจร3จังหวัดใต้

. ใหม่เมืองเอก akecity newakecity
.
ในบทความเรื่องการตอบแทนผุ้เสียสละใน3จังหวัดใต้ในหลายเดือนก่อนนั้น ผมเคยเขียนเน้นไปที่การช่วยเหลือและตอบแทนบุคลากรจากภาครัฐที่ไปทำง่านในพื้นที่เสี่ยง
.
แต่ในบทความตอนนี้ผมต้องการเน้นไปที่ภาคประชาชนที่ต้องเผชิญกับความเสียงต่างๆอย่างไม่ท้อถอยหนีออกจากพื้นที่

******************************

สถานการ์เลวร้ายเพราะพวกโจรมันเริ่มกลัวแพ้


ในช่วงหลายวันมานี้ ทุกท่านคงได้รับทราบข่าวความโหดร้ายของพวกโจรก่อการร้ายที่ฮึกเหิมและโหดร้ายมากขึ้นอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่า จะเลวระยำได้มากขนาดนี้
.
เพราะขนาดสามารถทำร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองขณะกำลังร่วมประกอบพิธีทางศาสนาในมัสยิดแท้ๆ ก็ยังต้องมาตายเพียงเพื่อการประกาศศักดาแบบเหี้ยๆของไอ้สัตว์นรกหน้าตัวเมียพวกนี้

มิหนำซ้ำ พวกโจรเหี้ยพวกนี้ ยังมีหน้ามากล่าวหาว่าเป็นฝีมือของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเสียอีก ใครที่เชื่อพวกนี้ สงสัยมันสมองคงได้รับแต่หญ้าไปวันๆ ก็คงมีแต่พวกขี้ขลาดที่หลงเชื่อพวกมันเท่านั้นแหล่ะ

เพราะทุกวันนี้ไม่มีญาติพี่น้องของเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เลย ทั้งญาติทหาร ญาติตำรวจ ญาติหมอพยาบาล ญาติครู ที่มาจากถิ่นอื่นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตรายเช่นนี้ ญาติพี่น้องลูกเมียของพวกเขาทุกคนล้วนแต่เป็นทุกข์จากการต้องห่วงใยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของตนที่ต้องมาเสี่ยงตายที่3จังหวัดใต้อยู่แบบนี้

แล้วจะมีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหน จะอยากไปก่อการร้ายให้เกิดกับประชาชน พวกเขาล้วนแต่อยากจะกลับไปอยู่กับลูกเมียที่บ้านที่ปลอดภัยของพวกเขากันทั้งนั้น แต่ก็จำเป็นต้องมาเพื่อปกป้องประเทศที่เขารักทั้งสิ้น

ฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมใน3จังหวัดภาตใต้ ขออย่าไปหลงเชื่อพวกสัตว์เดรัจฉานนรกพวกก่อการร้ายเหล่านี้เลย

********************************

พวกก่อการร้ายภาคใต้ แม่ง! หน้าตัวเมียที่สุดในโลก จึงต้องตั้งชื่อมันให้เหมาะสมซะ

ก่อนหน้านี้ พวกเหี้ยนรกก่อการร้ายมุ่งไปทำร้ายครู ก็เพราะพวกนรกพวกนี้รู้ว่า ครูจะทำให้เยาวชนไทยมุสลิมจะฉลาดขึ้น จนพวกนรกเหล่านี้จะหลอกใช้เด็กๆรุ่นใหม่ๆยากขึ้น จะทำให้พวกนรกจะขาดแนวร่วมได้ในอนาคต

ต่อมาก็ถล่มมัสยิด ก็เพื่อประกาศศักดาและข่มขู่ว่า ใครไปร่วมมือกับภาครัฐ ย่อมต้องตายทุกคน แต่ขอบอกว่า ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่เขาเริ่มไม่เชื่อไม่กลัวพวกนี้กันเป็นจำนวนมากแล้ว พวกเขาออกมาทำพิธีสาปแช่งไอ้คนชั่วโดยทันที

หากถามผมว่า เราจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงนี้ได้หรือไม่? ขอตอบว่า ยากมาก แต่ก็ยังมีหนทาง แต่ต้องใช้เวลายาวนาน เพราะพวกนรกพวกนี้ มันหน้าตัวเมีย มันกล้าทำแต่มันไม่กล้าออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ซึ่งต่างกับขบวนการก่อการร้ายและแบ่งแยกดินแดงในที่ต่างๆของโลก ที่เขาจะมีกองกำลังและมีผู้นำที่มีชื่อเสียงเรียงนามชัดเจน ไม่เป็นอีแอบเหมือนพวกนรกหน้าตัวเมียทางภาคใต้

ผู้ก่อการร้ายประเทศอื่น บางครั้งเขาก็ใช้วิธีระเบิดพลีชีพ แต่โจรใต้เหล่านี้กลับไม่เคยแสดงความกล้าหาญอะไรเลยซักอย่าง ได้แต่ทำคนอืนตาย แต่พวกมันกลับไม่เคยยอมตายเพื่ออุดมการณ์ที่มันอ้างเลยสักครั้ง
.
นี่ก็แสดงให้เห็นว่า มันอ้างอุดมการณ์ทางศาสนาบังหน้าเท่านั้น พวกมันก็คงไม่เชื่อจริงๆหรอกว่า มันสู้เพื่อศาสนาของมันจริงๆ เพราะถ้ามันเชื่อว่า กำลังทำสงครามศักดิ์สิทธิจริง มันก็ต้องเชื่อด้วยสิว่า ถ้ามันตายเพื่อการต่อสู้ มันจะได้รับการต้อนรับขึ้นสวรรค์

แต่พอโดนจับกุมเข้าจริง เห็นพวกมันมีแต่รักตัวกลัวตายทั้งนั้น รีบอ้างทันทีว่า "โดนหลอกมาครับ" และบอกว่าตอนนี้ตาสว่างแล้ว (พวกมันตาสว่าง และยอมรับว่าตัวเองโง่ที่โดนหลอกเข้าขบวนการ ทันทีที่มันโดนเจ้าหน้าที่จับได้ โธ่! ไอ้หน้าตัวเมีย)


ที่จริงไม่อยากจะใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายกับพวกโจรใต้เหล่านี้ เพราะคำว่าผู้ก่อการร้ายนั้น เขามีไว้เรียกผู้ก่อการร้ายที่มีอุดมการณ์ที่กล้าหาญ มีตัวตน กล้าทำกล้ารับ แต่พวกเหี้ยฆ่าคนตายในภาคใต้ มันไม่สมควรถูกเรียกว่า ผู้ก่อการร้าย

แต่พวกมันสมควรถูกเรียกว่า ไอ้โจรหน้าตัวเมีย3จังหวัดใต้มากกว่า เหมาะสมกับมันที่สุด

หากพวกนรกก่อการร้ายภาคใต้หรือไอ้โจรหน้าตัวเมีย3จังหวัดใต้ หากพวกเอ็งเล่นเน็ตเป็น(มีหรือเปล่าวะ หรือมีแต่เสพ4คูณ100 เป็นอย่างเดียว)

พวกเอ็งควรรู้ตัวด้วยว่า พวกเอ็งมันหน้าตัวเมียว่ะ ถึงพวกเอ็งฆ่าต่อไปอีกนานแค่ไหน พวกหน้าตัวเมียอย่างเอ็งก็ไม่ได้แผ่นดินที่เอ็งต้องการหรอก เพราะพวกเอ็งมันไม่มีตัวตน พวกเอ็งมันขี้ขลาดหางจุกตูด ทำได้แต่ลอบกัดแบบหมา

ไม่มีใครในโลกเขายอมรับประเทศพวกเอ็งด้วย เพราะหากจะยกแผ่นดินให้พวกเอ็งจริงๆ พวกเอ็งก็ไม่กล้าออกมาแสดงตัวว่า จะรับไปตั้งประเทศหรอก 

เพราะขนาดหัวหน้าของพวกเอ็งยังขี้ขลาดตาขาวอยู่เลย หลอกเด็กให้ไปตายแทน แต่ตัวเองมุดหัวแต่ในรูตูดหมา ชื่อเสียงเอ็งก็ไม่ปรากฏ ขอถุย! อีกที

พวกเอ็งต้องทำตัวให้มีตัวตนก่อน มิฉะนั้น พวกเอ็งก็จะได้รับการดูถูกตลอดการณ์ว่า ไอ้หน้าตัวเมียอ้างศาสนา ถุย!

***************************************

วิธีแก้ไขปัญหาภาคใต้ที่ดีที่สุด ก็คือเยียวยาผู้ประสบเคราะห์อย่างเหมาะสม

ทุกวันนี้ ผมไม่ได้ห่วงเรื่องการตอบแทนผู้เสียชีวิตที่เป็นข้าราชการเท่าไหร่ เพราะพวกเขาย่อมได้รับการตอบแทนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้น

หากทหาร ตำรวจ ครู ถูกลอบทำร้าย ก็ล้วนแต่ได้รับการให้เกียรติยกย่องอย่างดีและสมเกียรติ ที่ตายในขณะปฏิบัติหน้าที่

แต่ผมเป็นห่วงประชาชนในพื้นที ที่พวกเขาไม่ได้เป็นข้าราชการ ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแบบข้าราชการ ทั้งๆที่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดใต้นี้ พวกเขาก็ได้เสียสละและกล้าหาญอย่างมากเช่นกัน 

การไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดก็คือการปกป้องแผ่นดิน!!


เพราะหากแผ่นดินไร้ประชาชนเมื่อใด ความเป็นชาติไทยก็จะไม่สมบูรณ์

ฉะนั้นสำหรับความคิดเห็นของผม จึงขอเสนอให้ ยกระดับความกล้าหาญสำหรับประชาชนคนในพื้นที่3จังหวัดใต้นี้ ให้ได้รับการตอบแทนไม่แพ้ข้าราชการในพื้นที่ด้วย 

เพราะชีวิตประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ ก็ไม่ได้มีค่าน้อยกว่าชีวิตทหารกล้าในพื้นที่เลย

แต่หากพวกเขาตายโดยที่รัฐไม่ได้เยียวยาตามสมควรจนถึงครอบครับเขาอย่างดีพอ แล้วใครล่ะจะมีกำลังใจในการต่อสู้เพื่ออยู่ในพื้นที่เพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้?

หลายคนมีพ่อ มีแม่ มีญาติพี่น้องที่เป็นกำลังสำคัญหลักในครอบครัว แต่เมื่อญาติพี่น้องเขาต้องมาตาย รัฐช่วยได้แค่เล็กน้อย แล้วต่อไปชีวิตคนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไร

อย่าทำให้ผู้สูญเสียพวกเขาเกิดน้อยใจที่รัฐละเลยความช่วยเหลือเด็ดขาด หากรัฐช่วยเหลือคนที่ยังอยู่ได้อย่างดี เชื่อว่า รัฐจะได้ใจของพวกเขาอย่างเต็มใจและยั่งยืนที่สุดแน่นอน ครับ และพวกเขาเหล่านี้นี่แหล่ะที่เป็นกองกำลังที่สำคัญที่สุดสำหรับแผ่นดินไทย


**********************************

สงครามศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาจะเกิดขึ้นได้ในกรณีใด?

ผมเคยฟังคุณดำรง พุฒตาลเล่าว่า เคยไปประชุมมุสลิมโลก และได้ไปชี้แจงแก่ประเทศมุสลิมจากทั่วโลกให้รับทราบข้อเท็จจริงว่า

เหล่าโจรก่อการร้ายภาคใต้ ได้อ้างคำสั่งสอนทางศาสนามาบังหน้า โดยไม่ได้มีข้อเท็จจริงเลย เพราะสงครามศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ชาวมุสลิมถูกจำกัดในการทำพิธีกรรมทางศาสนาเช่น ถูกห้ามแต่งกายตามศาสนา ถูกห้ามทำละหมาด หรือเผยแพร่หลักคำสอนของศาสนา หรือมีการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานให้ด้อยกว่าคนในศาสนาอื่น

แต่ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่เคยมีเกิดขึ้นในประเทศไทย คนไทยมุสลิมก็ได้รับสิทธิต่าง ๆ เหมือนคนไทยในศาสนาอื่นอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิเป็นสส. สว. หรือรับตำแหน่งรมต. รับตำแหน่งในกองทัพได้ตามความสามารถ มีสิทธิทำมาหากินได้อย่างเสรีที่สุดในประเทสไทยนี้

และคนไทยก็ไม่เคยมีการรังเกียจหรือดูถูกชาวมุสลิมเลย ต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขกันมาตลอดหลายร้อยปี
.
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอ้างเพื่อก่อการแบ่งแยกดินแดน เพราะการคิดแบ่งแยกดินแดนต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อ ศาสนาอิสลามถูกกดขี่และทำร้ายโดยไม่ยุติธรรมเท่านั้น (พวกมันจึงพยายามหาทางใส่ร้ายเจ้าหน้าที่รัฐมาตลอด)

ฉะนั้นสิ่งที่โจรก่อการร้ายใต้กระทำนั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระอัลเลาะห์อย่างแน่นอน

ซึ่งชาวมุสลิมทั่วโลกต่างก็เข้าใจสถานการ์ในไทยดีขึ้น และร่วมประนามการก่อการร้ายในไทยด้วย
.
(แต่ปัญหาหนึ่งที่ยังคาใจชาวมุสลิมก็คือ กรณีกรือเซะ กรณีตากใบ และการสาปสูญของทนายสมชาย นีลไพจิตร)
.
.
. akecityวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กาก้า v.s.คริสเตียนโน่ โรนัลโด้ (ใครเก่งกว่า?)

ตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่า กาก้า เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติบราซิลสังกัดเอซีมิลาน ได้ย้ายไปรีดแมดดริดแล้ว ด้วยค่าตัวอย่างไม่เป็นทางการที่75ล้านยูโร

ซึ่งกาก้าเคยได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประจำปี 2007 และเป็นปีที่เอซีมิลานคว้าถ้วยยูฟ่าเชมป์เปี้ยนลีกด้วย
.
จุดสำคัญคือ กาก้าไม่ได้ย้ายเพราะผลประโยชน์จากค่าเหนื่อย แต่เขาย้ายเพราะเขาทำเพื่อเอซีมิลานที่กำลังขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้สำหรับกาก้าไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด เขารักเอซีมิลาน เขายินดีที่จะอยู่เอซีมิลานต่อ ที่แม้ในฤดูกาลที่แล้ว มิลานจะไม่ได้เล่นถ้วยยูฟ่าแชมป์เปี้ยนก็ตาม หรืออยู่เอซีมิลานทั้งๆที่อาจจะไม่ได้ดังเหมือนอยู่ที่รีลแมดริดก็ตาม
.
โดยส่วนตัวผม ผมจะเชียร์ทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล แต่ผมกลับดันไปชอบกาก้ามากกว่านักเตะของหงส์แดง(หรือเป็ดแดงที่แฟนแมนยูชอบเรียก)
.
ดูลีลากาก้าโชว์ทักษะเดาะบอลขั้นเทพ(true or fake? ) สำหรับผมคิดว่า true!
หากเทียบว่าระหว่างกาก้ากับคริสเตียนโน่ โรนัลโด้แห่งแมนยู ใครเก่งกว่ากัน อันนี้คงยากที่จะตัดสิน เพราะนานาจิตตัง แฟนใครแฟนมัน คนชอบกาก้าคงบอกกาก้าเก่งสุด แต่คนชอบโด้ก็ต้องว่าโด้เก่งกว่า

ทั้งสองคนนี้ทั้งโรนัลโด้ กับกาก้า ล้วนเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบทั้งคู่ แต่ผมมักมีโอกาสได้ดูโด้มากกว่า เพราะทีวีหรือสื่อในไทยถ่ายมักนำเสนอวงการฟุตบอลอังกฤษมากกว่า

สำหรับคริสเตียนโน่ โรนัลโด้แห่งแมนยู ผมเคยได้เห็นเขาครั้งแรกเมื่อวันที่ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณ ได้เคยถ่ายทอดสดการอุ่นเครื่องระหว่างทีมแมนยู กับ สปอร์ตติ้งลิสบอน(จากโปรุตเกส) ในแมทย์กระชับมิตรก็เปิดฤดูกาล2003-2004เมื่อหลายปีก่อน

ตอนนั้นโรนัลโด้ในวัยเพียง17ปี โชว์สเตปเท้าลากเรื้อยและสเตปไขว้ล่อหลอกกองหลังแมนยูซะหัวปั่น ทำเอาทั้งกองหลังแมนยู โดยเฉพาะแกรี่ เนวิลล์ถูกทักษะยอดเยี่ยมของโด้เล่นเอาซะเซ่อไปเลย

วันนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประทับใจเจ้าหนูโด้มาก เช้าวันต่อมาผมยังเอามาเล่าความมันส์ที่ทีมแมนยูโดนเด็กสอนบอลให้น้องชายผมฟังเลย เพราะน้องชายก็เชียร์หงส์แดงเช่นกัน

ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานท่านเซอร์เฟอร์กี้ ก็ได้ซื้อเจ้าหนูโด้มาร่วมทีมแมนยูเสริมทัพผีในฤดูกาลนั้นเลย เพราะท่านเซอร์ทนเสียงรบเร้าจากนักเตะแมนยูที่หัวปั่นหลายๆคนในการแข่งอุ่นเครื่องวันนั้นไม่ไหว

หลายคนอาจไม่ชอบหรือหมั่นไส้จนถึงเกลียด คริสเตียนโน่ โรนัลโด้เพราะอาจจะหาว่าขี้เก๊ก ขี้เลี้ยง แต่สำหรับผม ผมกลับชอบโด้มาตลอด แม้กระทั่งนางฟ้าคนสวยวงการเทนนิสอย่างน้องมาเรีย ชลาโปว่าที่ผมชอบยังเคยออกปากชมว่าโรนัลโดเท่ห์เร้าใจที่สุด ก็ไม่ได้ทำให้ผมต้องมาหมั่นไส้เจ้าหนูโด้ได้เลย

เมื่อการแข่งขันนัดชิงยูฟ่าแชมป์เปี้ยนลีกปีที่แล้ว ระหว่างแมนยูกับเชลซี ผมตัดสินใจเชียร์แมนยูก็เพราะอยากให้คริสเตียนโน่ โรนัลโด้ได้เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟีฟ่านั่นเอง ซึ่งผมก็เชียร์ได้สำเร็จสมใจ

แต่สำหรับนัดชิงยูฟ่าแชมป์เปี้ยนฃีกที่เพิ่งชิงไปเมื่อเดือนที่แล้ว ระหว่างแมนยูกับบาเซโลน่า ผมไม่ได้เชียร์แมนยูแล้ว เพราะปีนี้ผมอยากให้ลีโอเนล เมสซี่นักเตะตัวเล็กที่สุดในสนามวันนั้นจากทีมบาซ่าได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมปีนี้ครับ เพราะโรนัลโด้ได้ไปแล้ว และปีนี้ผมหมั่นไส้แฟนแมนยูที่ขี้โวครับ เลยหันมาเชียร์ทีมบาซ่าดีกว่า

ซึ่งคืนนั้น ผมก็เชียร์ได้สำเร็จอีกครั้ง บาเซโลน่าสอนบอลแมนยูไป2-0 เมสซี่โชว์ฟอร์มเด็ด แถมโหม่งเย้ยแมนยูไปลูกนึง ทั้งๆที่เตี้ยที่สุดในสนาม

.
***********************************

สำหรับความคิดผม กาก้าหรือโรนัลโด้ใครเก่งกว่ากัน

ถ้าจะเรื่องความหล่อว่าผู้หญิงชอบแบบไหนมากกว่า สำหรับผมคิดว่า ถ้าผู้หญิงชอบแบบเร้าใจ ขี้เก๊ก สำอางๆ ก็ต้องโด้ แต่ถ้าชอบแบบหล่อมาดนุ่ม ดูจริงใจและ ก็น่าจะกาก้าครับ

แต่ถ้าเอาที่หล่อคมจริงๆโดยไม่ดูที่บุคคลิก ผมว่ากาก้าหล่อกว่าโด้นะ ตาสวย หน้าคม เจ้าโด้ดูหน้าหล่อแบบชนบทไปหน่อย ฮิๆ

ที่นี้มาถึงความเก่ง ใครชอบโด้อย่าว่ากัน เพราะผมชอบสไตล์แบบกาก้ามากกว่า ทำไมน่ะเหรอ ?

ผมว่า ลีลาบอลก็เหมือนนิสัยของนักเตะคนนั้นแหล่ะครับ กาก้าเป็นคนดูนิ่งๆ เรียบร้อย เรียบง่าย แต่ภายนอกดูง่ายๆแต่กลับไม่ธรรมดา อันนี้ตรงกับคำพังเพยที่ว่า น้ำนิ่งไหลลึก

กาก้าเล่นบอลไปเรื่อยๆ ดูไม่ค่อยหวือหวา แต่ทรงพลังครับ อาจไม่ได้ดูสวยงานเหมือนแบบซีนาดีน ซีดาน แต่กาก้าเก่งเพราะความที่ดูงายๆสบายๆนี่แหล่ะ เรียกได้ว่า ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
.
กาก้ามีจุดเด่นคือ ถนัดทั้งซ้ายและขวา ยิงได้ดีทั้ง2ข้าง

ผมได้ดูกาก้าไม่บ่อยนักในปีนี้ เพราะเอซีมิลานไม่ได้เล่นในถ้วยยูฟ่าแชมป์เปี้ยนลีก แต่ถ้าดูจากในลีกกัลโช่ซีรีย์เอที่ผ่านมา ผมว่ากาก้ายังคงเส้นคงวานะครับ ยังเป็นหัวใจของทีมปีศาจแดงดำอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่สื่อเอามาให้ดูน้อย จนหลายคนคิดว่าปีนี้กาก้าฟอร์มธรรมดาไป แต่สำหรับผมยังว่าดีตามมาตรฐานของเขานะครับ

ผมชอบความเล่นบอลง่ายๆ ดูธรรมดาๆแบบกาก้ามากกว่าโรนัลโด้ครับ เพราะโรนัลโด้เป็นประเภทมีอะไรก็พยายามโชว์ออฟตลอด แต่กาก้าดูจะเล่นสบายๆไม่เกร็งครับ ผมชอบดูสบายตาดี

แต่ถ้าเอากาก้ามาเปรียบกับซีดาน ผมก็ยังชอบกาก้ามากกว่าครับ เพราะกาก้าดูน่ากลัวกว่าในเกมรุก ซีดานดูสวยงาม แต่ผมชอบแบบธรรมดาๆของกาก้ามากกว่า

แต่ถ้าถ้วยยูฟ่าแชมป์เปี้ยนลีกฤดูกาล2006-2007 นัดแรก Man U เจอ AC Milan วันนั้นกาก้าโชว์ฟอร์มสุดยอดและเอซีมิลานก็เอาชนะแมนยูในบ้านแมนยูไป3-2
นัดสองเอซีมิลาน เปิดบ้านชนะแมนยู 3-0 กาก้ายิง1ประตู ปีนั้นมิลานชิงกับลิเวอร์พูล และมิลานก็คว้าแชมป์ไป กาก้าปีนั้นก็คว้านักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกด้วยตอนโรนัลโด้ปะทะกาก้าในถ้วยยูฟ่าแชมป์ฯ วันนั้นกาก้าโชว์ฟอร์มระดับเทพ! โด้แค่ระดับเซียน!
.
และเมื่อโรนัลโด้ปะทะเมสซี่ในถ้วยยูฟ่าแชมป์ฯ วันนั้นเมสซี่โชว์ฟอร์มระดับเซียน แต่โด้แค่เสมอตัว!
.
สรุป แบบหนังจีนกำลังภายในก็คือ โรนัลโด้ ชาญยุทธพวกเพลงกระบี่ขั้นเทพ แต่กาก้าเก่งพลังภายในขั้นเทพ

โรนัลโด้ก็คล้ายเป็นไซมึ้นชวยเสาะ แต่กาก้าก็เป็นเอี้ยก้วย ส่วนซีดานเป็นลี้คิมฮวง มาราโดน่าเป็นเห้งเจีย ฮ่าๆ

10ประตูยอดเยี่ยมกาก้า
15 ประตูยอดเยี่ยมกาก้า
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เขมรขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารสำเร็จเพราะนพดล(ย่อๆ)

อ่านจับผิดคำพูดนพดล
.
ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า ไทยเราไม่ได้จะเรียกร้องตัวปราสาทคืน แต่ไทยเราต้องการปกป้องพื้นที่ของเรารอบเขาพระวิหาร เพราะจากคำสั่งศาลโลก เขมรได้เฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น พื้นที่นอกปราสาททั้งหมดคือของเรา

และไม่มีคำว่าพื้นที่ทับซ้อนมาก่อน เพราะไทยเราถือว่านอกตัวปราสาทคือพื้นที่ไทย และเขมรก็ไม่เคยทักท้วงพื้นที่ตรงนี้มาหลายสิบปีแล้ว และเราก็เคยล้อมรั้วกั้นรอบตัวปราสาทตามมติครม.2505 เพราะเรายึดการแบ่งเขตแดนตามหลักสากลตามแนวสันปันน้ำ

เขมรได้มีการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากว่า10ปี แต่ไม่เคยสำเร็จ เพราะเขมรต้องการขึ้นทะเบียนแต่ฝ่ายเดียว โดยต้องการใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบในเขตไทยด้วย


ซึ่งฝ่ายเรายืนกรานมาตลอดว่า หากจะใช้ขอใช้พื้นที่ในฝ่ายไทยต้องขึ้นร่วมเท่านั้น

ข้อพิรุธ เมื่อนพดล ปัทมะมาเป็นรมต.ในรัฐบาลสมัคร นพดลก็ได้ปลดอธิบดีกรมสนธิสัญญาคือนายวีระชัย พลาศัย ออก และยังปลดประธานมรดกโลกไทยศาตราจารย์อดุลย์ วิเชียรเจริญ ประธานมรดกโลกไทยที่ทำหน้าที่มากว่า25ปี

และตั้งนายปองพล อดิเรกสารหนึ่งในสมาชิกบ้าน111เป็นประธานมรดกโลกแทน ซึ่งแต่งตั้งเสร็จก่อนนายนพดลจะเดินทางไปเซ็นยินยอมให้เขมรไม่กี่วัน?

ซึ่งทั้งอธิบดีกรมสนธิสัญญาคนเก่าและประธานมรดกโลกคนเก่าที่ถูกการเมืองสมัยรัฐบาลสมัครปลดออกนี้ ต่างก็ไม่ยอมให้เขมรขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียวมาตลอด เพราะรู้ว่าไทยจะเสียเปรียบเรื่องดินแดนแก่เขมรทันที

นพดลพูดอยู่เสมอว่า กัมพูชาขึ้นเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงกฏของมรดกโลกจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนแค่ตัวปราสาทเท่านั้น เพราะต้องขึ้นบริเวณโดยรอบด้วยเพื่อการอนุรักษ์

และเมื่อIcomos ได้ตัดสินให้เขมรได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ ทางยูเนสโกก็ได้เปิดเผยเอกสารการยื่นขอของเขมรหลายชิ้น แต่ไม่ยอมเปิดเผยแผนที่ที่เขมรใช้ยื่น จึงน่าจะมีลับลมคมในแอบแฝง . เพราะหลังจากเขมรได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียน เขมรก็ออกข่าวฟ้องต่อชาวโลกว่า ไทยบุกรุกยึดพื้นที่เขมร และทำให้เกิดการปะทะกันหลายครั้ง
.
และหากเขมรขึ้นเฉพาะตัวปราสาท และเฉพาะพื้นที่ตัวปราสาทจริงตามที่นพดลอ้าง แผนที่ก็ไม่น่าจะต้องปิดบังอำพรางกัน แต่ที่จริงแล้ว เขมรคงใช้แผนที่ของฝรั่งเศสยื่น เพราะเขมรอ้างอยู่เสมอว่า พื้นที่ที่พิพาท4.6ตร.ม.เป็นของเขมรมาตลอด ไม่เคยใช้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนตามที่ฝ่ายไทยหรือนายนพดลชอบใช้เลย
.
(แม้ภายหลังนพดลบอกว่าได้แจ้งยกเลิกหนังสือเซ็นยินยอมดังกล่าวกับเขมรแล้ว แต่สิ่งนั้นไม่ใช่การประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทย สิ่งที่ถูกต้องคือต้องทำหนังสือแจ้งยกเลิกโดยมติครม. ส่งถึงเขมรและคณะกรรมการมรดกโลกอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่แคโทรไปยกเลิก หรือบอกยกเลิกปากเปล่า)

เขมรยื่นแผนที่ฉบับของเขาที่รวมอาณาเขตเข้ามาในพื้นที่ของไทย และมีเอกสารเซ็นยินยอมของนายนพดลแนบไปด้วย พูดง่ายๆก็คือ หากนายนพดลไม่โดนเขมรหลอก ก็ต้องเป็นนายนพดลโกหกหรือก็ร่วมมือกัน อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน (ดูคลิปที่นพดลพูดว่า เขมรจะขึ้นเฉพาะตัวปราสาท)

กล่าวโดยสรุปง่ายๆก็คือ หากเขมรสามารถขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเขาพระวิหารได้เอง เขมรคงไม่ต้องมาขอเจรจาให้ไทยต้องเซ็นยินยอมอะไร เพราะตามหลักการขึ้นทะเบียนมรดกโลก หากโบราณสถานที่จะขึ้นทั้งหมดตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศผู้ทำการขอทั้งหมดอยู่แล้ว ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที นอกเสียจากว่ามีพื้นที่ร่วมกัน

แต่เขมรก็ขอตื้อให้ไทยเราเซ็นยินยอมให้พื้นที่นอกตัวปราสาทต่างหากล่ะ ถึงได้ต้องยืดเยื้อมานานนับ10ปี ซึ่งหากขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทได้จริงตามที่นายนพดลกล่าวอ้างภายหลัง(ซึ่งก่อนหน้านั้นนายนพดลยืนกรานว่าต้องขึ้นร่วมกันเท่านั้นมาตลอด) จริง เขมรคงไม่จำเป็นต้องขอเจรจาให้ไทยเราเซ็นมาร่วม10ปี


เพราะตามคำตัดสินศาลโลก เขมรได้ตัวปราสาทไปอยู่แล้ว ซึ่งศาตราจารย์อดุลย์ วิเชียรเจริญ ก็ได้เคยพูดว่า ตราบใดเราไม่ยอมเซ็น เขมรก็จะไม่มีทางขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แน่นอน เพราะมรดกโลกต้องขึ้นพร้อมบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ จึงสรุปได้ว่า ไม่เขมรโกง ก็นพดลหลอกคนไทยแน่นอน

(คลิกอ่านความเห็นศาสตราจารย์อดุลย์ ชี้ไทยเสียอธิปไตยเขาพระวิหาร)

หลังจากนายนพดล ลาออกแล้ว เปลี่ยนรัฐบาลเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตอนนี้ทั้งอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาคนเก่า นายวีระชัย พลาศัย และประธานมรดกโลกคนเก่าศาสตราย์อดุลย์ วิเชียรเจริญ ก็ได้กลับมารับตำแหน่งเดิมแล้วทั้งสิ้นครับ

(แต่เดิมไม่เคยมีพื้นที่ทับซ้อน แต่ผ่านมาหลายสิบปี รัฐบาลสมัครเรากลับไปเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อน ก็เท่ากับยกแผ่นดินให้เขาไปด้วยวาจาครึ่งนึงแล้ว ทั้งๆที่ในประเทศเขมรคนของเขา สื่อของเขมรไม่เคยเรียกคำว่าพื้นที่ทับซ้อนเลย เขาเรียกว่าพื้นที่เขมรทุกครั้ง แม้กระทั่งในการเจรจาเขมรก็ไม่เคยใช้คำว่า พื้นที่ทับซ้อน)
.
ตอนนี้ไทยเราเสียเปรียบเขมรไปแล้วก็เพราะการเซ็นของนพดลนี่แหล่ะครับ

คลิกอ่าน เตช บุนนาคลาออกและกรณีเขมรกับเขาพระวิหาร ตอนแรก

คลิกอ่านประวัติเขาพระวิหารและมุมมองนักวิชาการ

คลิกอ่าน เขมรชั่วตอน1


ระหว่างคำพูดของนพดล ที่บอกว่าเขมรสามารถขึ้นเฉพาะตัวปราสาทได้ กับคำพูดของศาสตราจารย์ดร.อดุลย์ วิเชียร์เจริญพูดว่า เขมรไม่สามารถขึ้นเฉพาะตัวปราสาทได้ คำพูดของใครน่าเชื่อถือกว่า?

นพดล ปัทมะรมต.ต่างประเทศที่เพิ่งเป็นรมต.ได้ไม่กี่วันจะรู้เรื่องโบราณสถานมากกว่าประธานมรดกโลกไทยอย่างดร.อดุลย์ที่ทำงานเฉพาะด้านมาเกือบ30ปีได้หรือ เพราะหากดร.อดุลย์ไม่แน่จริง เขมรมันคงขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารไปได้เป็นสิบปีแล้ว

สรุปง่ายนพดลมันเลว โกหกทั้งเพ !

******************************************************

ทีนี้มาดูรายการตาสว่างที่นำนักวิชาการเฉพาะทางมาถก ก่อนที่เขมรจะได้รับการตัดสินได้ขึ้นทะเบียน.
.

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

รัฐบาลกู้เงิน,สนธิลิ้มผิดสัจจะหรือไม่?,เวียตนามเจริญขึ้นแต่...

. สนธิผิดสัจจะ รัฐบาลกู้เงิน4แสนล้าน
.
วันนี้ผมจะขอเขียนประเด็นเด่นๆสัก3เรื่องอย่างละสั้นๆ พอฝากไว้ให้ฉุกคิดกันครับ

*****************************

รัฐบาลมาร์คกู้เงิน?

ฝ่ายคนรักเสื้อแดงคลั่งทักษิณที่ไม่ใช่พวกนักการเมือง ต่างออกมาด่ารัฐบาลมาร์คกันผ่านช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จะกู้เงินหลายแสนล้านนั้น

คนรักเสื้อแดงหรือรักทักษิณ ต่างว่ากันไปว่า ทำให้ชาติเป็นหนี้ ทำให้คนไทยเป็นหนี้ กล่าวกันไปมาราวกับว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์ได้กู้มาแล้วและก็ทำเจ๊งไปแล้ว จนชาติแทบล้มละลาย

ซึ่งในความเป็นจริง ณ.วันนี้รัฐบาลก็ยังไม่ทันได้กู้เลย และยังไม่ทันได้ทำเจ๊งอะไรตามที่พวกแดงทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์

แต่เอาเถอะ การวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยย่อมทำได้ ผมเองที่จริงก็ไม่ชอบการกู้เท่าไหร่ เพราะดูช่างเป็นเงินมากจริงๆ เป้าหมายสูงสุดคือ8แสนล้านดูมันมากจริงๆซะด้วย

แต่เท่าที่พอทราบมาบ้างก็เห็นว่า รัฐบาลจะพยายามกู้กับแหล่งเงินในประเทศให้มากที่สุด โดยเฉพาะวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลโดยจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

จะว่าจำเป็นต้องกู้มั้ย? ผมว่าน่าจะจำเป็นครับ เพราะตอนนี้รัฐบาลขาดสภาพคล่องมากๆ เงินคงคลังหดลงมากต่อจากรัฐบาลที่แล้ว เปรียบเสมือนการทำธุรกิจเวลาขาดเงินทุนหมุนเวียนก็พาเจ๊งได้น่ะครับ

แต่ผมไม่ขอตัดสินว่าเงินที่จะกู้นั้นมากเกินไปหรือไม่? เพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าความรู้สึกส่วนตัวคิดว่ามากไป

แต่ถ้ารัฐบาลกู้จากแหล่งเงินในประเทศเช่นกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ กู้จากเงินประชาชนผ่านทางพันธบัตร โดยที่ไม่ได้ไปกู้เงินจากต่างประเทศตามที่ตั้งใจจะทำ ก็น่าจะดีอยู่ไม่น้อย เพราะถ้าใครไม่ชอบโครงการกู้ของรัฐบาล ก็ไม่ต้องไปซื้อพันธบัตรที่จะออกใหม่ก็ได้ จริงมั้ย ง่ายจะตาย

(แต่พอถึงเวลาเข้าจริงกลัวแต่จะแห่ไปซื้อกันจนหมดไม่ว่า ทีนี้ก็ดูเวลาออกขายพันธบัตรแล้วกันว่า ประชาชนจะสนับสนุนรัฐกู้เงินหรือเปล่า)

หรือถ้าใครจะไม่อยากให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้รัฐกู้ ก็ไปถอนเงินออกจากธนาคารเสียก็ได้ ธนาคารจะได้ไม่มีเงินให้รัฐบาลกู้ (แต่คนที่คัดค้านการกู้รัฐบาล ผมว่าคงไม่มีใครโง่ไปถอนเงินมาฝังตุ่มแน่ๆ จริงมะ)

ยิ่งตอนนี้บางธนาคารเริ่มออกโปรแกรมฝากเงินดอกเบี้ยสูงกว่าปกติบ้างแล้ว เจตนาก็คงกะว่าจะเอาไปให้รัฐบาลกู้
.
และพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าพระราชบัญญัตืกู้เงินไม่ผิดกฏหมายปุ๊บ! ตลาดหุ้นก็ดีดตัวขึ้นพรวดทันที โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคาร!?!
.
คลิกอ่านเรื่อง แม้ไม่ชอบรัฐบาลแต่ก็ต้องเชียร์
.
คลิกอ่านข้อดีของเศรษฐกิจโลกตก

**********************************

หากสนธิจะเล่นการเมืองผิดสัจจะมั้ย?

คนรักเสื้อแดงคลั่งทักษิณที่ไม่ใช่นักการเมือง ต่างออกมาก่นด่าสนธิทำนองว่า ผิดสัจจะที่ว่าจะไม่เล่นการเมือง ด่ากันเละเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในเว็บบอร์ดต่างๆ

แต่ผมอยากฝากเสื้อแดงคลั่งทักษิณทั้งหลายไว้คิดอย่างนึงก็คือ

ขอถามว่า เวลาสนธิเขาให้สัญญาว่าจะไม่เล่นการเมืองนั้น สนธิเขาสัญญากับเสื้อแดงหรือเปล่า? สนธิเขาสัญญากับประชาชนทั่วไปหรือเปล่า?

คำตอบคือเปล่าเลย! สนธิเขาสัญญากับสมาชิกพันธมิตรของเขา บนเวทีพันธมิตรในทำเนียบ ไม่ได้มีเสื้อแดงหรือสมุนหรือขี้ข้าทักษิณไปร่วมเซ็นสัญญาหรือร่วมเป็นพยานกับสนธิซักหน่อย

ฉะนั้น หากสนธิเขาสัญญากับพรรคพวกเขา แต่พรรคพวกเขาไม่ยอมรับสัญญาดังกล่าว มีมติยกเลิกสัญญาดังกล่าว สัญญาดังกล่าวก็ต้องเป็นโมฆะไปจริงมั้ย

ก็เหมือนว่าหากเราสัญญาอะไรกับใครไว้ เราคงไม่ยกเลิกสัญญาเองได้ ต้องเป็นคนที่เราไปสัญญาด้วยเขาเป็นฝ่ายยกเลิกให้จริงมั้ย?

เหล่าเสื้อแดงที่คิดน้อยลองหัดไปคิดให้มากๆดู แต่ที่สำคัญตอนนี้สนธิก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะเล่นการเมืองหรือไม่... (แต่ถ้ามีพรรคของพันธมิตรก็อาจส่งผลดีแก่คะแนนเสียงพรรคนอมินี่ของทักษิณก็อาจเป็นได้)
.
คลิกอ่าน ทักษิณยังกินบุญเก่าอยู่
.

**************************************

ขอบตบท้ายฝากไว้ให้คิดเรื่อง เวียตนามเจริญขึ้นมาก แต่...

หลายๆคนคงเคยได้ยินว่า เวียตนามเจริญมากขึ้นจนใกล้แซงหน้าไทยแล้ว เด็กเวียตนามก็เรียนเก่งกว่าเด็กไทยแล้วโดยเฉลี่ย

เรื่องภาษาอังกฤษนี่เวียตนามยิ่งทิ้งเราไปไกล เพราะเด็กเวียตนามเรียนแค่ชั้นประถมก็มีจำนวนมากที่พูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวได้เก่ง จนใครที่เคยไปเวียตนามต่างอึ้ง! ไปตามๆกัน

(แต่เด็กไทยหรือคนไทยอย่างผมเรียนมาหลายสิบปีภาษาอังกฤษก็ยังแทบไม่กระดิก)

เรื่องวิชาสาขาวิทยาศาสตร์นี่ก็มีเด็กเวียตนามชอบเรียนกันมากกว่าเด็กไทย ค่านิยมอย่างหนึ่งของเด็กเวียตนามก็คือ อยากเป็นคนฉลาดมากและความเชื่อของเด็กเวียตนามอย่างนึงก็คือ ใครเรียนเลขเก่งก็คือคนฉลาด

(แต่ขณะที่เด็กไทยในตอนนี้ ใครร้องเพลง เต้นรำเดนซ์เก่ง ถึงจะเรียกว่าเด็กเก่งมีความสามารถและได้รับการยอมรับมากกว่าเด็กเรียนเก่ง!?!) (**ปีนี้เทคนิคปทุมวันฯยังไม่มีนักศึกษาปีหนึ่งสาขาวิศวะเลยสักคน เพราะไม่มีใครสอบผ่านการคัดเลือกเลย!?!)

ถึงตอนนี้เวียตนามมีแผนกำลังจะมีรถไฟหัวจรวดแบบญี่ปุ่นแล้ว แต่ตอนนี้คนไทยยังทะเลาะกันเรื่องรถเมล์NGVว่าจะซื้อหรือเช่าอยู่เลย

ที่เกริ่นมาทั้งหมด ผมอยากจะถามให้ฉุกคิดว่า

"ทำไมหนอคนเวียตนามฉลาดๆแบบนี้ ทำไมหนอคนเวียตนาม ถึงไม่เห็นออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่กินได้แบบบางประเทศเลยนะ งง!มั้ยครับ? ฮิๆ"คลิกอ่าน 20ปีเทียนอันเหมินอุทธาหรณ์ให้คนไทยได้สำนึก
.
คลิกอ่าน เศรษฐกิจโลกตก ตอนที่4 อย่าตามก้นฝรั่ง


วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ครบ20ปีเทียนอันเหมิน อุทธาหรณ์ให้คนไทยได้สำนึก

ภาพอดีตแห่งความยิ่งใหญ่ของเทียนอันเหมินจากอดีตประธานเหมาจนถึงการสลายการชุมนุมนักศึกษาปี1989

ปีนี้ครบรอบ20ปีของการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาจีนและประชาชนนับแสน ณ.จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปีค.ศ.1989(ตอนนั้นครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพอดี) ในตอนนั้นผมเพิ่งเรียนม.ปลายอยู่ ประเด็นเรื่องการชุมนุมของนักศึกษาจีนนั้น ผมและเพื่อนๆก็ได้หยิบมาถกกันบ้างแต่ไม่มาก

ความเห็นของผมในตอนนั้นเห็นว่า นักศึกษาจีนคงไม่มีทางชนะรัฐบาลแน่ๆ แต่เพื่อนผมที่ถกเถียงกับผมอีกคนกลับเห็นตรงข้าม เพื่อนผมคนนี้เชื่อว่า นักศึกษาจีนจะชนะ เหมือนกับที่กรณีนักศึกษาไทยเคยชนะมาแล้วในยุค14ตุลา16

เพื่อนผมเชื่อมากว่า พลังของประชาชนและนักศึกษานับแสนของจีนย่อมเอาชนะคอมมิวนิสต์จีนได้ในที่สุด ซึ่งผมก็เถียงว่าไม่มีทาง และการเถียงระหว่างผมกับเพื่อนก็ไม่ยืดเยื้อ เพราะสรุปว่า งั้นรอดูกันไป ว่าใครจะคาดการณ์ถูก

ซึ่งก็สรุปว่า ผมคาดการณ์ถูก รัฐบาลจีนปราบนักศึกษาสำเร็จมีคนตายนับพันคน และรู้มั้ย? ทำไมผมถึงคาดการณ์ถูกต้องว่า นักศึกษาจีนจะแพ้

เหตุผลนั้นง่ายมาก ก็เพราะจีนคือมหาอำนาจคอมมิวนิสต์ระดับโลก ที่มีความเด็ดขาดและไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆจากชาติตะวันตกทั้งสิ้นโดยเฉพาะอเมริกา เมื่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจ จีนจึงไม่หวั่นว่าจะโดนประนามหรือถูกคว่ำบาตรใดๆทั้งสิ้น

ที่จริงเราควรรู้ก่อนว่า ทำไมจีนถึงเป็นคอมมิวนิสต์ได้

เพราะเมื่อสมัยปีค.ศ.1959นั้น ที่เหมาเจ๋อตุงสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยของเจียงไคเช็คได้ และเปลี่ยนแปลงการปกครองจีนให้เป็นคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ จนประธานเหมาได้ขึ้นสู้ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีน ก็เพราะสภาพบ้านเมืองจีนในตอนนั้น เกิดปัญหาความยากจนข้นแค้นไม่มีจะกินมากมาย คนรวยก็รวยล้นฟ้า คนจนก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ประชาธิปไตยของเจียงไคเช็คไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น แถมมียังมีปัญหาคอรัปชั่นมากมาย ความฟุ้งเฟ้อของสังคมชนชั้นสูงก็ไม่เคยสูญหาย แต่กลับจะมากขึ้นด้วยเพราะกระแสตะวันตกไหลทะลักเข้ามา ทำให้เหมาเจ๋อตุงจึงได้รับความนิยมและการสนับสนุนจากประชาชนยากจนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ การที่คนจีนต้องหนีอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ยังต่างประเทศ ก็เพราะความอดอยากยากจนแห้งแล้งนี่แหล่ะครับ

เมื่อปีค.ศ.1959 การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จึงเหมาะสมโดยสภาพกับประเทศจีนที่สุด เพราะในเมื่อทรัพยากรจีนไม่เพียงพอแก่จำนวนประชากรที่มีมากที่สุดในโลก จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรปันส่วนให้ทั่วถึง เพือลดปัญหาความแตกต่างของคนรวยที่เอาแต่กอบโกย จนคนจนไม่มีจะกินจนต้องหนีออกนอกประเทศ

คอมมิสนิสต์จึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลเร็วที่สุดเหมาะที่สุดในการแก้ปัญหาประเทศในเวลานั้น

แต่ในเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมินปีค.ศ.1989นั้น ช่วงนั้นประเทศจีนมีปัญหาความยากจนและความอดอยากเพิ่มขึ้น ประชาชนไม่มีกำลังใจในการทำงานแบบคอมมูนที่ต้องทำให้เพื่อรัฐเท่านั้น มูลเหตุความตกต่ำของเศรษฐิกจจีนตอนนั้น กดดันให้นักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพ เพราะหวังว่าจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของคนจีนดีขึ้น นั่นเพราะเป็นความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์สุดโต่งนั่นเอง

แต่เมื่อเติ้งเสียวผิง เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจให้เป็นทุนนิยมเพิ่มขึ้น ให้มีเสรีภาพการทำมาหากินเพิ่มขึ้น ประเทศจีนก็เข้าสู้การพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีงานมีเงินมากขึ้น

การประสบความสำเร็จของจีนเหนือเมริกาเจ้าตำรับทุนนิยมในเวลานี้ของจีน เศรษฐกิจดี เจริญก้าวหน้า เช่นบริษัทจีนเทคโอเวอร์บริษัทชั้นนำจากอเมริกาได้หลายบริษัท ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ในปัจจุบันประชาธิปไตยจึงไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นักแล้วในสายตาคนจีนรุ่นใหม่
< แต่ใช่ว่า การชุมนุมที่เทียมอันเหมินจะล้มเหลวเสียทีเดียว เพราะอย่างน้อยก็ได้จุดประกายให้พรรคคอมมิวนิสต์จีน นำโดยเติ้งเสี่ยวผิงปฏิรูปเศรษฐกิจจีนให้มีเสรีภาพมากขึ้น

***********************

14ตุลา16 นักศึกษาและประชาชนชนะได้เพราะพระบารมี

ในสมัย14ตุลา16 หลายๆคนคงคิดว่า นิสิตนักศึกษาสมารถชนะเผด็จการถนอมประภาส แต่สำหรับผมแล้ว นิสิตและนักศึกษาไม่ได้ชนะแต่ผมว่าพวกเขาเป็นแค่ชนวนแห่งการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ไม่ได้ชนะแท้จริงอะไร

เพราะทหารของเผด็จการก็ฆ่านักศึกษามากมาย และถ้าในหลวงไม่ทรงออกมาห้ามการฆ่าของเผด็จการถนอมประภาสแล้ว คิดหรือว่า ถนอมและประภาสจะยอมหยุดและลงจากตำแหน่งโดยดี ผมว่าไม่มีทางแน่ๆ

หากไม่มีในหลวงทรงออกมาช่วยประชาชนและนักศึกษา ป่านนี้ไทยก็ไม่ต่างอะไรจากการที่นักศึกษาจีนถูกรัฐบาลและทหารจีนปราบ จะไม่ต่างอะไรเลย


*************************************

ทำไมประชาชนพม่าไม่ชนะเผด็จการ


burma monks Pictures, Images and Photos

เช่นเดียวกัน การที่รัฐบาลทหารพม่าปกครองพม่าอย่างยาวนาน พระสงฆ์ ประชาชน นักศึกษา ออกมาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหลายต่อหลายครั้ง บาดเจ็บล้มตายมากมาย

แม้รัฐบาลทหารพม่าถูกประนามจากทั่วโลก แต่พม่าไม่เคยเกรงกลัวชาติไหนหน้าไหน และทหารพม่าก็ยังปราบประชาชนอย่างรุนแรงทุกครั้ง และก็ชนะทุกครั้ง

อองซาน ซูจี ถูกกักขังเพราะอะไร ก็เพราะเอาชนะเลือกตั้งได้ แต่รัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมรับ ประชาชนพม่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ออกมาก็ตายเปล่า ทำไม? ทำไม? ประชาชนพม่าจึงแพ้รัฐบาลเผด็จการ?
burma Pictures, Images and Photos
ลองคิดดูซิว่าทำไม?

แต่ทำไมในประเทศไทย ทั้ง14ตุลา หรือ พฤษภาทมิฬ35 เผด็จการถึงแพ้ประชาชน
เพราะเผด็จการไทยไม่กล้ายิงประชาชนหรือ?

ไม่ใช่เลย ผมเห็นตอนปี35 ประชาชนถูกกวาดเรียบ แพ้ราบคาบ ทหารคุมสถานการณ์ได้ แต่พลเอกสุจินดาก็ยอมถอย ยอมแพ้ เพราะอะไร ?

ก็เพราะพระบารมีของในหลวงไงครับ

สิ่งหนึ่งที่จีนไม่มี พม่าก็ไม่มีเหมือนไทย ก็คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่สองประเทศดังกล่าวไม่มี และทหารไทยในกองทัพส่วนใหญ่ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันอยู่ ผู้นำเผด็จการเลยไม่กล้าปฏิเสธพระราชดำรัส เพราะทหารชั้นผู้น้อยจะไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้นำเผด็จการอีก (อ่านพวกไม่จงรักภักดีฯตอนเผด็จการ)

คนพม่าจำนวนมากท้อแท้กับการสู้กับเผด็จการทหาร เลยคิดว่า เมื่อสู้ไม่ได้ก็หันมาเปลี่ยนประเทศอยู่ดีกว่า ไทยนี่แหล่ะดีที่สุด เปลี่ยนประเทศพม่าของตัวเองเป็นสาธาณรัฐไม่ได้ งั้นมาเปลี่ยนประเทศคนอื่นดีกว่า ง่ายกว่า

ฉะนั้นใครคิดจะเปลี่ยนแปลงระบอบ ก็ต้องสงสัยได้ว่า เป็นพม่าหรือเปล่าหว่า? หรือทหารพม่าสมัยกรุงศรีกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าหว่า? มันถึงได้ไม่จงรักภักดี !?!

คลิกที่นี่อ่าน ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างทักษิณกับฮูโก ชาเวซแห่งเวเนซูเอล่าผู้ติดตาม